CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
Pomoc Techniczna   zaloguj   CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerHOMECAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerSTREFA TECHNICZNAO NASLINKICAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerTop inżynier
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerPakiety handlowe
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerWindchill
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerArbortext
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerMathcad
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerSerwis
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerSzkolenia
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerPostprocesory
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerProjekty
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerHardware
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerOferta specjalna
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer


CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer Pro/ENGINEER Foundation XE (Extended Edition)*
jest w pełni parametrycznym i asocjatywnym pakietem zawierającym rozwiązania wspomagające prace projektowe CAD. Użytkownik otrzymuje niezwykle mocny zestaw narzędzi projektowych, dokładnie odpowiadający podstawowym potrzebom wymaganym w procesie projektowania produktu.

Modelowanie brył i zespołów

 • Projektowanie elementów bryłowych
 • Projektowanie elementów blaszanych
 • Powierzchnie techniczne
 • Projektowanie zespołów
 • Spoiny
 • Wirtualne prototypowanie
 • Konstrukcje kratownicowe

Dokumentacja rysunkowa

 • Rysunki wykonawcze 2D
 • Dokumentacja rysunkowa 3D

Projektowanie mechanizmów i animacji

 • Projektowanie mechanizmów
 • Projektowanie animacji

Realistyczne wizualizacje

 • Fotorendering w czasie rzeczywistym

Kontrola poprawności konstrukcji

 • Narzędzia analiz
 • Analizy wytrzymałościowe
 • Ergonomia
 • Analiza elektryczna

Kontrola poprawości projektu

 • Narzędzia weryfikujące zastosowane standardy projektowe

Technologia - frezowanie

 • Ścieżki na maszyny sterowane w 2 i 1/2 osiach

Narzędzia wymiany danych z innymi systemami

 • Wymiana danych z innymi systemami
 • Naprawa importowanej geometrii
 • Automatyczne budowanie brył na podstawie rysunków DXF

Funkcjonalności Web

Biblioteka części, cech, narzędzi i wiele innychModelowanie brył i zespołów
 • Modelowanie elementów bryłowych
  • Tworzenie precyzyjnej geometrii niezależnie od stopnia złożoności modelu
  • Intuicyjny szkicownik wraz z automatycznie dodawanymi wymiarami przyspiesza prace i i ułatwia ponowne użycie
  • Niezwykle mocne cechy inżynierskie takie jak zaokrąglenia, pochylenia itp.
  • Tworzenie części wariantowych przy użyciu narzędzia family tables
 • Modelowanie elementów z blach
  • Tworzenie ścian, gięć, wybić, przetłoczeń i nacięć technologicznych przy pomocy prostego interfejsu użytkownika
  • Automatyczne generowanie z modelu 3D płaskich rozwinięć
  • Uwzględnianie współczynników gięcia dla obliczeń płaskich stanów rozwinięć projektowanych konstrukcji
 • Powierzchnie techniczne
  • Tworzenie kompleksowych geometrii powierzchni przy użyciu takich cech jak przeciągnięcia, wydłużenia, odsunięcia i wielu innych
  • Przycinanie/wydłużania powierzchni przy użyciu takich cech jak wyciągnięcie, obrót, łączenie zarysów i przeciąganie po trajektorii.
  • Wykonywanie na powierzchniach takich operacji jak kopiowanie, sklejanie, wydłużanie i transformowanie
  • Definiowanie w przejrzysty sposób kompleksowych powierzchni
 • Modelowanie zespołów
  • Przyjemne i niezwykle silne możliwości szybkiego modelowanie zespołów
  • Definiowanie uproszczonych reprezentacji
  • Możliwość wymiany danych przy pomocy "lekkich" modeli w pełni odpowiadających rzeczywistym, a wykonanym przy użyciu narzędzia Shrinkwrap™
  • Use AssemblySense™ to embed fit, form, and function knowledge to create assemblies quickly and correctly
  Modelowanie i dokumentowanie spoin
  • Definiowanie wymagań połączeń
  • Uzyskiwanie informacji z modelu na temat własności masowych połączeń
  • Łatwe przedstawianie pełnych symboli spoin na dokumentacji 2D
 • Wirtualne prototypowanie - "WARP"
  • Możliwość globalnej deformacji wskazanej geometrii 3D
  • Dynamiczne skalowanie, naciąganie, zaginanie i skręcanie modeli
  • Możliwość stosowanie technologii WARP dla geometrii zaimportowanej z innych systemów CAD

Wróć...

Dokumentacja rysunkowa
 • Dokumentacja wykonawcza zawierająca rysunki 2D oraz 3D
  • Tworzenie rysunków 2D w żądanym dowolnym standardzie, takim jak ASME, ISO lub JIS
  • Automatyczne tworzenie list materiałowych oraz odnośników dla dokumentacji zespołów
  • Automatyczne tworzenie rysunków na podstawie przygotowanych szablonów
  • Tworzenie rysunków 3D w żądanym standardzie ISO lub ASME

Wróć...

Projektowanie mechanizmów i animacji
 • Projektowanie mechanizmów
  • Składanie części i podzespołów przy użyciu połączeń kinematycznych (sworzni, połączeń kulowych, suwaków itp) w celu utworzenia rzeczywistych mechanizmów
  • Możliwość poruszania mechanizmem w obszarze jego ruchliwości w celu wykrycia kolizji
 • Projektowanie animacji
  • Definiowanie animacji montażu lub demontażu bezpośrednio w środowisku modelu
  • Możliwość łatwego wykorzystania w animacji opcji symulacji mechanizmu dla projektowanego zespołu

Wróć...

Realistyczne wizualizacje
 • Renderowanie w czasie rzeczywistym
  • Możliwość szybkiego i precyzyjnych tworzenie fotorealistycznych obrazów nawet dla największych zespołów
  • Możliwość dynamicznych zmian geometrii z uwzględnieniem efektów fotorealistycznych takich jak cienie, odbicia, tekstury i przezroczystości

Wróć...

Kontrola poprawności konstrukcji
 • Narzedzia analiz
  • Pomiary i obliczenia mierzalnych informacji z modelu takich jak odległość, długość, kąt, własności masowe i objętość
  • Możliwość interoperacyjnej współpracy z PTC Mathcad - oprogramowaniem do obliczeń inżynierskich. Pozwala na zintegrowanie arkuszy obliczeń Mathcad'a z projektem, poprzez wykorzystanie wyników obliczeń do sterowania parametrami konstrukcji
  • Możliwość dodawania arkuszy Excel'a do projektu
 • Analizy wytrzymałościowe

Wróć...

Kontrola poprawności projektu
 • ModelCHECK™ - kontrola projektu
  • Automatyczna identyfikacja i blokowanie potencjalnych kosztownych problemów podczas wytwarzania na wczesnym etapie projektowym
  • Zapewnienie zgodności ze standardami kompani/przemysłowymi
  • Wymuszanie najlepszych technik projektowych

Wróć...

Technologia - frezowanie

Wróć...

Narzędzia wymiany danych z innymi systemami
 • Wymiana danych
  • Jądro graficzne bezpośrednio obsługuje formaty ACIS™, Parasolid ™ i Granite®
  • Associative Topology Bus™ pozwala tworzyć wzajemne interoperacyjne połączenia z innymi systemami
  • Bezpośrednie translatory formatów z systemów CADDS oraz DWG z AutoCAD®
  • Translatory standardowych formatów obowiązujących w przemyśle: AutoCAD® DXF, IGES, STEP, SET, VDA, ECAD, CGM, COSMOS/M, PATRAN®, oraz pliki z geometrią SUPERTAB™, SLA, JPEG, TIFF, RENDER, VRML
 • Naprawianie importowanej geometrii
  • Olbrzymia redukcja czasu i wysiłków niezbędnych do "wyczyszczenia" importowanej geometrii
  • Zamykanie importowanej geometrii w celu lepszego zarządzania powierzchniami, przy użyciu managera warunków brzegowych
 • AutobuildZ® - przejście z modelu 2D do 3D
  • Tworzenie parametrycznych w pełni opartych na cechach modeli 3D z rysunków 2D przy pomocy przewodnika konwersji AutobuildZ
  • Automatyczne tworzenie asocjatywnych rysunków wykonawczych dla modeli 3D
  • Kontrola elementów rysunkowych przy pomocy przewodnika importu

Wróć...

Funkcjonalności WEB
 • Możliwości Web
  • Przyjazna obsługa zarówno Internetu jak i Intranetu w celu szybkiego dostępu do narzędzi e-mail, FTP czy też Web, a wszystko to bezpośrednio w środowisku Pro/ENGINEER
  • Query models for interactive XML reports
  • Uproszczona łączność z Windchill®, rozwiązaniem przeznaczonym do Zarządzania Rozwojem Produktu
 • J-Link - programowalny interfejs
  • Dostosuj interfejs użytkownika systemu Pro/ENGINEER do swoich indywidualnych potrzeb

Wróć...

Biblioteka części, cehch, narzędzi
 • Kompletne biblioteki części, cech, narzędzi i wiele innych

Wróć...

Obsługiwane platformy i wymagania sprzętowe
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer Copyright 2004 Prodart - wszelkie prawa zastrzeżone CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków, T:+48 12 61 45 210 | F:+48 12 61 45 211, prodart@prodart.pl CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer

home | oferta | strefa techniczna | o nas | linki

Tagi pozycjonowanie: PTC | Oprogramowanie CAD | CAD | CAM |CAE | MES | Projektowanie CAD | Mathcad | kursy techniczne | Pro/TOOLMAKER | proe | postprocesory | szkolenia techniczne