CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
Pomoc Techniczna   zaloguj   CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerHOMECAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerSTREFA TECHNICZNAO NASLINKICAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerTop inżynier
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerPakiety handlowe
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo Parametric
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo Direct
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo Illustrate
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo View ECAD
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo View MCAD
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo Layout
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo Schematics
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo Simulate
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo Sketch
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerWindchill
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerArbortext
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerMathcad
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerSerwis
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerSzkolenia
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerPostprocesory
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerProjekty
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerHardware
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerOferta specjalna
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer


CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer


Podział produktów Creo ze względu na zadania:

RYSUNKI - DRAW
Creo Sketch
Creo Layout
Creo Schematics


Creo Parametric
Zaawansowane, elastyczne, interaktywne modelowanie bryłowe 3D
 • Tworzenie części, złożeń, dokumentacji rysunkowej 2D/3D
 • Obsługa zaawansowanych technik modelowania – części wariantowe I rodziny części, rozpoznawanie cech, powielanie po wzorze, automatyczne zaokrąglenia, blachy, projektowanie mechanizmów, spoiny, projektowanie części z plastiku, narzędzia powierzchniowe, realistyczne wizualizacje I wiele innych
 • Najlepsza w branży obsługa dużych złożeń
Wiele innych rozszerzeń zapewniających szeroki zakres zintegrowanych możliwości 3D CAD/CAID/ CAM/CAE


Creo Direct
Szybkie, elastyczne tworzenie i edytowanie geometrii 3D
 • Wyciągnięcia, obroty, przeciągnięcia po trajektorii, powielenia itd.
 • Interfejs użytkownika optymalizujący się do akcji w trakcie projektowania bezpośredniego
Łatwy szkicownik 2D Obsługa dla projektowania części oraz złożeń


Creo Illustrate
Ponowne wykorzystanie istniejących danych CAD do tworzenia bogatych interaktywnych ilustracji technicznych w 3D
 • Tworzenie interaktywnych ilustracji 3D I animacji 3D opisujących procedury krok po kroku
 • Szybka przebudowa struktury eBOM na sBOM
 • Dynamiczne ilustrowanie przekrojów
 • Szybkie generowanie I aktualizowanie list materiałowych i odniesień
Dane wyjściowe 3D (format .3di, darmowy dla odbiorców) lub ponowne wykorzystanie danych w IsoDraw CADProcess w procesie tworzenia ilustracji technicznych 2D


Creo View ECAD
Możliwość przeglądania i analizowania informacji ECAD
 • Możliwość szybkiego izolowania obiektów, śledzenia informacji o sygnale itp.
 • Kontrola poprawności układu na podstawie schematu
 • Możliwość uzyskania danych o położeniu komponentu i komponencie
Możliwość przekazywania pomysłów zmian i uwag dla użytkowników pracujących w ECAD Umożliwia współpracę pomiędzy ECAD a MCAD


Creo View MCAD
Pełne widoki, narzędzia poprawek i notatek
Możliwości pomiaru i badania modelu
Możliwość filtrowania informacji wizualnej w celu lepszej oceny
Obsługa ponad 180 formatów plików
Możliwość łatwego oglądania dużych złożeń


Creo Layout
Łatwe tworzenie geometrii 2D
 • Łatwe nieparametryczne rysowanie
 • Ponowne użycie geometrii 2D w modelach 3D
Rysowanie 2D
 • Wymiary, notatki, tabele itp.
Wpływ geometrii 2D na zespoły


Creo Schematics
Szybkie i proste tworzenie schematów ideowych 2D okablowania, hydrauliki, ogrzewania i klimatyzacji, pneumatyki
Automatyczne projektowanie orurowania i okablowania 3D w Creo
Umożliwia dostosowanie do potrzeb użytkownika właściwości bloków, portów, arkuszy itp.
Centralne biblioteki umożliwiające współdzielenie standardowych symboli i najlepszych praktyk w firmie


Creo Simulate
Symulacje wytrzymałościowe
 • Naprężenia statyczne, przemieszczenia, odkształcenia
 • Analizy modalne,
 • Analizy wyboczenia,
Analiza ustalonego stanu termicznego układu
Elementy bryłowe, belkowe, powłokowe, masowe i sprężyny
W pełni zintegrowany sposób pracy i interfejs użytkownika
Zaawansowane narzędzia idealizacji i bogate możliwości modelowania kontaktu 3D
Analiza nieliniowa i rozszerzone możliwości dostępne są jako dodatek w Creo Advanced Simulation Extension


Creo Sketch
Łatwiejsze tworzenie szkiców dzięki narzędziom takim jak ołówek, pędzel, rozmycie linii itp.
Retusz obrazów/fotografii
Tworzenie warstw i pełna kontrola nad nimi
Tworzenie krzywych
Współdzielenie danych w formie email lub jako ścieżka do wykorzystania w szkicowniku Creo
Otwieranie I zapisywanie w standardowych formatach plików takich jak TIF, BMP, JPG, PNG itp.CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer Copyright 2004 Prodart - wszelkie prawa zastrzeżone CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków, T:+48 12 61 45 210 | F:+48 12 61 45 211, prodart@prodart.pl CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer

home | oferta | strefa techniczna | o nas | linki

Tagi pozycjonowanie: PTC | Oprogramowanie CAD | CAD | CAM |CAE | MES | Projektowanie CAD | Mathcad | kursy techniczne | Pro/TOOLMAKER | proe | postprocesory | szkolenia techniczne