CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
Pomoc Techniczna   zaloguj   CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerHOMECAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerSTREFA TECHNICZNAO NASLINKICAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerTop inżynier
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerPakiety handlowe
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo Parametric
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo Direct
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo Illustrate
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo View ECAD
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo View MCAD
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo Layout
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo Schematics
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo Simulate
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCreo Sketch
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerWindchill
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerArbortext
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerMathcad
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerSerwis
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerSzkolenia
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerPostprocesory
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerProjekty
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerHardware
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerOferta specjalna
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer


CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer Creo Simulation Extension
Creo Advanced Simulation Extension
Creo Tolerance Analysis Extension
Creo Behavioral Modeling Extension
Creo Mechanism Dynamics Extension
Creo Manikin Analysis Extension
Creo Spark Analysis Extension
Creo Fatigue Advisor
Creo Plastic AdvisorCreo Simulation Extension
pasek_kolor

Opcja umożliwiająca przeprowadzanie analiz wytrzymałościowych i cieplnych na podstawie modeli stworzonych w programie Pro/Engineer.
Tworzenie modelu MES: bryłowego, powłokowego, belkowego lub mieszanego.
Obciążenia zewnętrzne: siły i momenty, ciśnienie, siły masowe, siła grawitacji, siły reakcji, temperatura.
Możliwe analizy standardowe:
 • statyczna (w zakresie liniowym sztywności materiału, tzn. dla stałego modułu Yunga)
 • kontaktu,
 • modalna - znajduje częstości i postacie drgań własnych,
 • wyboczenia -  znajduje obciążenie krytyczne ściskanych smukłych prętów, ścianek lub powłok,
 • termiczna – w stanie ustalonym - rozkład temperatury, przepływy ciepła, itd.
 • wrażliwości (sensitivity) – badania wpływu różnych parametrów, np. wymiarów modelu na wynikowe parametry analiz,
 • optymalizacja (optimization) – czyli poszukiwanie rozwiązań w dziedzinie wybranych parametrów modelu, np. wymiarów spełniających zadane ograniczenia oraz minimalizujące lub maksymalizujące funkcję celu, np. masę.

pasek_kolor
PTC ... Filmy ... Obrazy ... Pdf ... Więcej ...
CreoAdvanced Simulation Extension
pasek_kolor

Pełna funkcjonalność opcji Simulation Extension rozszerzona o dodatkowe analizy:
 • naprężenia i odkształcenia przy dużych deformacjach geometrii modelu,
 • modalna i statyczna analiza modelu z istniejącymi już w nim naprężeniami wstępnymi (np. konstrukcje sprężone)
 • drgań – dla obciążeń dynamicznych: zmiennych w czasie, o zadanych częstościach i amplitudach, o losowym rozkładzie częstości lub od obciążeń uderzeniowych,
 • termiczna – w stanie nieustalonym,
 • wytrzymałościowa, dotyczące materiałów ortotropowych (o różnych właściwościach, np. sztywności lub wytrzymałości w różnych kierunkach), a w szczególności materiałów kompozytowych.

pasek_kolor
PTC ... Filmy ... Obrazy ... Pdf ... Więcej ...
CreoTolerance Analysis Extension
pasek_kolor

Wprowadzić text

pasek_kolor
PTC ... Filmy ... Obrazy ... Pdf ... Więcej ...

Creo Behavioral Modeling Extension
pasek_kolor

Rozszerzenie pakietu podstawowego w zakresie różnego rodzaju analiz oraz automatyczne sterowanie geometrią modelu za pomocą wyników tych analiz.
Podstawowym obiektem BMX-a jest cecha analizy (Analysis Feature) umieszczana na drzewie modelu jak każda inna cecha geometryczna, a analiza jest przeprowadzana automatycznie podczas każdej regeneracji modelu.
Sterowanie geometrią modelu za pomocą  analiz programu Pro/Engineer, np. masowe, miarowe, powierzchni itp., dowolne analizy definiowane przez użytkownika w programie Pro/Engineer, np. kinematyczne i dynamiczne, analizy wytrzymałościowe i cieplne wykonane w module Structural and Thermal Simulation Option oraz analizy zewnętrzne, np. wykorzystujące arkusze obliczeniowe pakietu Excel.
Automatycznie generowane są wirtualne prototypy modeli spełniające zadane ograniczenia i cele, a wyniki analiz prezentowane są graficznie (na wykresach) w funkcji wybranych parametrów.

pasek_kolor
PTC ... Filmy ... Obrazy ... Pdf ... Więcej ...

Creo Mechanism Dynamics Extension
pasek_kolor

Opcja rozszerzająca analizy kinematyczne, zawarte w Mechanizm Design (funkcjonalności Pro/E F.A.P.) o analizy dynamiczne oraz analizy statyczne mechanizmów.

Dostępne analizy:
 • kinematyczne,
 • dynamiczne,
 • statyczne (znajdowanie stanu równowagi mechanizmu przy zadanych obciążeniach) oraz
 • statyczne – odwrotne (znajdowanie sił równoważących mechanizm w wybranym stanie równowagi).
Wizualizacja wektorów sił, momentów, prędkości lub przyspieszeń w wybranych punktach mechanizmu.

pasek_kolor
PTC ... Filmy ... Obrazy ... Pdf ... Więcej ...

Creo Manikin Analysis Extension
pasek_kolor

Pełna wersja modułu Pro/ENGINEER Manikin Manikin Analysis Extension umożliwia ponadto:
 • zastosowanie dodatkowych modeli (model kobiety, dziecka, itp.)
 • możliwość badania zakresu ruchów, łącznie z utworzeniem koperty zakresu ruchów
 • możliwość badania pola widzenia modelu (całkowite pole widzenia, pole widzenia dla obu oczu, operacyjny zakres pola widzenia, zakres czytania)
 • wizualizację linii widzenia, z uwzględnieniem wpływu ruchu głowy i oczu
 • wygenerowanie okna widzenia, pozwalającego na spojrzenie oczami modelu
 • zapisanie modelu w ustalonej pozycji (tzw. snapshot)
 • wyznaczenie środka ciężkości modelu
Dodatkowo dostępne jest także moduł Pro/ENGINEER Manikin Analysis Extension, które umożliwia przeprowadzanie analiz przenoszenia materiałów (RULA), popychania/pociągania (Snook), podnoszenia/obniżania (Snook oraz NIOSH)i noszenia (Snook).

pasek_kolor
PTC ... Filmy ... Obrazy ... Pdf ... Więcej ...

Creo Spark Analysis Extension
pasek_kolor

Wprowadzić text

pasek_kolor
PTC ... Filmy ... Obrazy ... Pdf ... Więcej ...

Creo Fatigue Advisor
pasek_kolor

Opcja rozrzerzająca możliwości Structural and Thermal Simulation Option o analizy trwałości konstrukcji z uwzględnieniem procesów zmęczeniowych (obciążenia zmienne w czasie).

pasek_kolor
PTC ... Filmy ... Obrazy ... Pdf ... Więcej ...

Creo Plastic Advisor
pasek_kolor

 • Rozszerzenie służące do symulacji procesu wtrysku tworzywa do formy wtryskowej.
 • Definiowanie tworzywa według producenta i rodzaju tworzywa oraz określanie parametrów wtrysku, np.: początkowa temperatura formy, temperatura i ciśnienie wtryskiwanego tworzywa itd.
 • Analiza wtrysku przy założeniu miejsc wtrysku; wyniki: symulacja wypełnienia formy, rozkład czasu wypełnienia formy, rozkład temperatury i ciśnienia czoła płynącego tworzywa, rozkład jakości wypraski. Przewidywanie miejsc potencjalnych problemów: linii łączenia się czół płynącego tworzywa (spadek jakości wypraski), miejsc pojawienia się pęcherzyków powietrza (niezbędne odpowietrzenie).
 • Optymalizacja położenia miejsca wtrysku ze względu na kryterium równomiernego wypełnienia formy.
 • Generowanie raportów i wizualizacja wyników analiz symulacji procesu wtrysku.

pasek_kolor
PTC ... Filmy ... Obrazy ... Pdf ... Więcej ...

CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer Copyright 2004 Prodart - wszelkie prawa zastrzeżone CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków, T:+48 12 61 45 210 | F:+48 12 61 45 211, prodart@prodart.pl CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer

home | oferta | strefa techniczna | o nas | linki

Tagi pozycjonowanie: PTC | Oprogramowanie CAD | CAD | CAM |CAE | MES | Projektowanie CAD | Mathcad | kursy techniczne | Pro/TOOLMAKER | proe | postprocesory | szkolenia techniczne