CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
Pomoc Techniczna   zaloguj   CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerHOMEOFERTACAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerO NASLINKICAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerPTC Creo
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerFunkcjonalności
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerModelowanie części
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerModelowanie zespołów
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerDokumentacja
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerWymiana danych
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerWizualizacje
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerBiblioteki
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerElastyczność systemu
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerKontrola poprawności
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerTechnologia
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerZarządzanie
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerSystem Rozwoju Produktu
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerBranże przemysłowe
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerJak kupić
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerZobacz demo
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerSprytne rozwiązania
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerDo pobrania
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerBiblioteki
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerPrzyjedź na szkolenie
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerpdf3d
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer


CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer Zarządzanie danymi - lokalnie (Pro/INTRALINK Single-Site)

Pakiet do zarządzania danymi projektów (PDM – Product Data Management), zwłaszcza wykonywanymi w programie Pro/Engineer, umożliwiający współbieżną pracę zespołu inżynierów nad wspólnymi projektami. Baza danych oparta jest na relacyjnej bazie danych Oracle.
Baza danych w jednym miejscu (Single-site), czyli serwer danych i serwer plików są na tym samym komputerze w wewnętrznej sieci. Łączność pomiędzy serwerem i użytkownikami jest poprzez protokół TCP/IP. Cała struktura bazy danych produktów jest tworzona i zarządzana przez administratora.
Centralna baza danych o projektach: modelach części, złożeń, dokumentacji płaskiej, dokumentacji zewnętrznej (Word, Excel itp.). Bazę tę tworzą serwer danych i serwer plików. Do tej wspólnej bazy podłączeni są użytkownicy (Clients).
Baza danych widoczna jest przez każdego użytkownika jako wspólna przestrzeń (Commonspace). Każdy z użytkowników może na własnym komputerze określić sobie własne przestrzenie robocze (Workspace), związane z określonymi projektami. Współbieżne projektowanie polega na dwukierunkowej wymianie obiektów pomiędzy tymi przestrzeniami. Możliwa integracja modeli opracowywanych przez wielu użytkowników w jeden integralny model.
Zarządzanie związkami (zależnościami) pomiędzy różnymi obiektami. Zależności tworzone w programie Pro/Engineer, np. pomiędzy złożeniem i częściami, są uwzględniane automatycznie.
Kontrola dostępu do danych projektów poprzez definiowanie ról użytkowników lub grup użytkowników wraz z odpowiednimi uprawnieniami (np. kierownik, inżynier, technolog itd.). Role przypisywane są odpowiednich obiektów lub projektów.
Narzędzia do wyszukiwania obiektów w bazie danych. Szybkie uzyskiwanie informacji o obiektach (nazwa, podgląd graficzny, wersja, zmiana, itp.) oraz generowanie raportów.
Możliwość wykonywania regularnych kopii (backup) bazy danych (pełnych lub zmian).
Zarządzanie danymi - globalnie (Pro/INTRALINK Multi-Site)

Wymiana danych projektów pomiędzy różnymi wspólnymi przestrzeniami, znajdującymi się na komputerach w różnych miejscach – ręczna i automatyczna replikacja danych (Package Replication, Vault replication).
Możliwość zapisywania aktualnych konfiguracji bazy danych, tzw. zarysów (Baseline) – jest to istotne przy kluczowych momentach tworzenia projektu.
Definiowanie różnych gałęzi (wersji) rozwoju produktu (Branching).
Definiowanie procedur realizacji projektu (Release procedures) oraz bieżąca kontrola aktualnego poziomu realizacji projektów (np. koncepcja, projekt, produkcja itd.). Komunikacja pomiędzy użytkownikami pracującymi nad wspólnym projektem (projektowanie współbieżne). Wymiana informacji pomiędzy użytkownikami odbywa się poprzez SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), np. głosowanie w sprawie zmiany poziomu realizacji projektu na wyższy oraz poinformowanie o tym określonej grupy użytkowników.  
Definiowanie różnych schematów realizacji projektu (Multiple release schemes).
Generowanie raportów o historii obiektów w określonym przedziale czasu (History reports).
Własne konfigurowanie procesu wczytywania obiektów z przestrzeni roboczej użytkownika do wspólnej przestrzeni (Custom checkout configurations).
Tworzenie graficznych raportów (Graphical reports), np. dotyczących zależności obiektów, historii obiektu itp.
Narzędzie programistyczne (Pro/INTRALINK Toolkit Access)

Produkt, pozwalający użytkownikom na dostęp do aplikacji stworzonych w pakiecie Application Programming Toolkit
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer Copyright 2004 Prodart - wszelkie prawa zastrzeżone CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków, T:+48 12 61 45 210 | F:+48 12 61 45 211, prodart@prodart.pl CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer

home | oferta | strefa techniczna | o nas | linki

Tagi pozycjonowanie: PTC | Oprogramowanie CAD | CAD | CAM |CAE | MES | Projektowanie CAD | Mathcad | kursy techniczne | Pro/TOOLMAKER | proe | postprocesory | szkolenia techniczne