CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
Pomoc Techniczna   zaloguj   CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerHOMEOFERTACAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerO NASLINKICAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerPTC Creo
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCzym jest Creo?
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerNowości w Creo 5.0
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerLicencjonowanie
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer10 powodów
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerSkąd Creo?
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerFunkcjonalności
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerSystem Rozwoju Produktu
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerBranże przemysłowe
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerJak kupić
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerZobacz demo
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerSprytne rozwiązania
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerDo pobrania
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerBiblioteki
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerPrzyjedź na szkolenie
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerpdf3d
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineerCAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer


CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer

Creo- Kreatywna technologia PTC

28 października 2010 roku, na specjalnie zorganizowanej konferencji użytkowników oprogramowania PTC, nastąpiła prezentacja nowej marki oprogramowania CAD, o nazwie CREO. Według specjalistów rynek oprogramowania CAD jest rynkiem dojrzałym. Programy CAD używane w przedsiębiorstwach oczywiście wciąż się zmieniają, a producenci dążą do coraz większej doskonałości, modyfikacji ulegają jednak tylko szczegóły, a zmiany można określić, jako kosmetyczne. Dziś trudno spodziewać się rewolucji. Filozofia PTC związana z systemami PLM zmierza jednak w innym kierunku. Oczywiście następują zmiany w paradygmatach projektowania ( 2D, bezpośrednie modelowanie 3D i parametryczne modelowanie 3D), które są wciąż ulepszane, zmiana następuje jednak na płaszczyźnie szeroko pojętej interoperacyjności pomiędzy nimi. Aby odnaleźć właściwą drogę do rewolucji w pojmowaniu systemów CAD, PTC zadało pytania swoim klientom, a z analizy ich odpowiedzi wygenerowano cztery główne problemy, z którymi borykają się użytkownicy. Wymieńmy je po kolei:

Łatwość użycia i przystępność

W grupie zajmującej się rozwojem produktów w firmach, znajduje się wiele osób na różnych stanowiskach. Dla wielu z nich modelowanie parametryczne jest zbyt skomplikowane i niepotrzebne, w zasadzie wystarczyłyby szybkie szkice, oraz możliwość szybkiego przedstawienia bieżących pomysłów. Cóż z tego, jeśli nawet w nieparametrycznym modelowaniu bezpośrednim da się to uczynić, to nadanie parametrów wymaga kolejnej pracy i czasu na przerysowanie pomysłu przez inżynierów.

Interoperacyjność

Właśnie jej brak pomiędzy paradygmatami bezpośredniego i parametrycznego modelowania, pochłania wiele czasu i pracy. To samo dotyczy przejścia pomiędzy szkicami 2D i 3D. Mocna standaryzacja utrudnia także komunikację z klientami i dostawcami.

Zamknięta technologia

Jest być może dobra dla dostawców oprogramowania, gdyż niejako wiąże klienta z dostawcą ( powodem jest choćby wysoki koszt zmiany systemu), ale poważnie ogranicza możliwości wymiany danych i rozwój innowacyjności. Każda zmiana pociąga za sobą wzmożoną korespondencję, kiedy pliki muszą wrócić do swoich systemów natywnych, aby w nich wykonać modyfikacje.

Konfiguracja produktów.

Tu problem pojawia się przy produktach, które można w bardzo dużym stopniu konfigurować, gdyż nie istnieje w systemach CAD głębokie powiązanie z systemami PLM. 

Co w tej sytuacji proponuje PTC? 

W swojej długiej historii PTC wciąż dąży do maksymalnej integracji proponowanych klientom systemów. Pro/ENGINEER to system CAD/CAM/CAE, gdzie wszystkie procesy odbywają się w jednym środowisku, znakomicie integruje się z innymi systemami takimi jak: Mathcad, Abortext, IsoDraw, czy Windchill.

W tym przypadku PTC, posiadając takie produkty jak, CoCreate, ProductView i Pro/ENGINEER, ma możliwość stworzenia systemu, jakiego na rynku jeszcze nie ma, co więcej ten nowy system pozostanie kompatybilny ze swoimi poprzednikami. Jako rozwiązanie dla wyżej wymienionych problemów PTC proponuje system rozszerzeń, które pozwolą na poprawę kreatywności, ulepszą pracę zespołową i podniosą efektywność, a jednocześnie zwiększą wartość dodaną. Jest to związane z filozofią przyświecającą tworzeniu CREO, a mianowicie oparcie się na czterech filarach, zwanych Any:


Any Role Apps - Różne Role
W rozwoju produktu, jak wspomnieliśmy powyżej, bierze udział spora grupa osób. Przyjrzyjmy się pracy kilku z nich. Proces rozpoczyna się na desce designera, a ten wraz ze swoim przełożonym potrzebuje prostego modelera, aby przedstawić koncepcję, wykonać szkic, poprawić wygląd bryły, czy powierzchni. Manager potrzebuje zobaczyć produkt w całości. Przejrzeć jego wnętrze, zobaczyć komponenty, wykonać przekroje. Nie potrzeba do tego parametrycznych cech, nic ekstra, ale też niczego nie może brakować. Weźmy teraz inżyniera analiz. On nie potrzebuje tworzenia powierzchni i brył, nie potrzebuje renderów, potrzebuje natomiast danych inżynierskich i kontaktu z zespołem (notatki), aby móc przekazać swoje uwagi. Ktoś kto zajmuje się serwisem będzie musiał wykonać przejrzystą ilustrację techniczną w 2D i 3D, rozstrzelenia, być może animacje. Prostych narzędzi do renderowania modeli potrzebować będzie pracownik działu marketingu, aby wykonać zdjęcia, które wykorzysta w materiałach dotyczących nowego produktu. CREO daje możliwość bezpośredniego działania wszystkim członkom zespołu i nie opiera się jedynie na wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach inżynierów pracujących w klasycznym systemie CAD.

Any Mode Modeling - Różne sposoby modelowania 
Wspominaliśmy powyżej o potrzebach uczestników procesu rozwoju produktu. Designer będzie zatem działał modelując bezpośrednio bryły i powierzchnie, nie zastanawiając się nad parametrami. Konstruktor gotowy model otworzy w systemie parametrycznym, który automatycznie nada mu cechy i właściwości. Kiedy ten etap zostanie zakończony model możemy poddać analizie, bądź wykorzystać go do wykonania renderów i ilustracji technicznej. Wszystko w jednym środowisku, w jaki chcemy sposób. Taki jest CREO

Any Data Adoption -
Wykorzystanie różnorodnych danych
Użytkownicy systemów CAD wciąż napotykają ścianę podczas próby wykorzystania danych z innych systemów. CREO rozwiązuje ten problem, co więcej pozwala otwierać dane ze starych systemów, co umożliwi wykorzystanie danych, które wydawały się drogie do odzyskania, w przypadku zmiany narzędzia CAD. Te możliwości znacznie poprawią komunikację i zredukują konieczność wykonywania tej samej pracy ( translacja danych) kilka razy.

Any BOM Assembly - Różne listy materiałowe złożeń 
W tym przypadku PTC robi kolejny krok milowy w integracji CAD i PLM. Dziś projektowanie odbywa się z dołu do góry, czyli modelowanie części, modułów, złożeń i ich konfiguracji. Ten sposób jest jak najbardziej logiczny, ale wtedy, gdy dotyczy niewielkiej liczby produktów. Co zrobić jeśli jest ich kilkadziesiąt, a nawet kilkaset? Rozwiązanie tego problemu umożliwia użycie w CREO technologii Windchill, jako fundamentu konfiguracji. Dzięki temu możemy zdefiniować BOM i wszystkie jego opcje i warianty, co z kolei daje możliwość tworzenia konfiguracji produktów dla różnych rynków, a nawet poszczególnych klientów. CREO pozwoli nam przeglądać, edytować, czy też analizować informacje z poziomu każdej ze wspomnianych wcześniej ról. Znamy konfiguratory samochodów, gdzie możemy wybrać kolor, rodzaj (hatchback, coupe etc), rodzaj tapicerki, siedzeń kierownicy etc. W CREO możemy konfigurować w podobny sposób, ale oprócz wizualizacji otrzymamy parametryczny model, zaktualizowaną dokumentację produkcyjną, ścieżki narzędzi, czy dokumentację serwisową.

CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer
CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer Copyright 2004 Prodart - wszelkie prawa zastrzeżone CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków, T:+48 12 61 45 210 | F:+48 12 61 45 211, prodart@prodart.pl CAD,oprogramowanie CAD,projektowanie CAD,Pro/engineer

home | oferta | strefa techniczna | o nas | linki

Tagi pozycjonowanie: PTC | Oprogramowanie CAD | CAD | CAM |CAE | MES | Projektowanie CAD | Mathcad | kursy techniczne | Pro/TOOLMAKER | proe | postprocesory | szkolenia techniczne