ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo Options Modeler

Wiele konfiguracji jednego produktu

Konfigurowalny projekt to taki, dla którego dostępne są różne opcje.

Każda wariacja projektu, nazywana niezbyt odkrywczo wariantem, jest samodzielnym produktem. Ponowne wykorzystanie platform, modułów i części ma sens: kosztuje mniej, wykorzystuje to, co już masz i znasz oraz pozwala zaspokoić zapotrzebowanie klienta na “spersonalizowane” produkty. Jeden rower może stać się setką różnych modeli dzięki modułowym elementom.

Grafika przedstawiająca konfigurator produktu bazujący na opcjach zdefiniowanych za pomocą Creo Options Modeler.
Łączenie różnych opcji w celu stworzenia jednej konfiguracji produktu

Ale korzyści z efektywności i niższych kosztów odniesiesz tylko wtedy, jeżeli jesteś w stanie szybko stworzyć działające konfiguracje produktu. Podejście bazujące na arkuszach kalkulacyjnych i plikach CAD sprawdzi się przez chwilę, ale są to względnie nieformalne sposoby łączenia potencjalnie działających opcji z modelami CAD. Kiedy ostatni raz próbowałeś nieformalnie załatwić kluczowy proces biznesowy? No właśnie.

Creo Options Modeler, które jest rozszerzeniem Creo Parametric albo samodzielnym produktem, umożliwia Ci tworzenie konfigurowalnych struktur i pracę z nimi. Gdy połączysz Creo Options Modeler z systemem Windchill, możesz łatwo zarządzać skomplikowaną logiką konfiguracji, uwzględniając treści pochodzące z PTC albo z aplikacji firm trzecich.

Grafika przedstawiająca konfigurowanie wariantów łopaty ładowarki w module Options Modeler.
Konfigurowanie wariantów łopaty ładowarki.

Dowiedz się więcej o możliwościach technologii Unite, aby sprostać wyzwaniom środowisk multi-CAD.

Cechy i korzyści:

  • Skróć cykle projektowania, tworząc i weryfikując platformy produktów w 3D już na wczesnym etapie projektowania
  • Ogranicz liczbę błędów procesowych i poprawek inżynierskich dzięki ponownemu wykorzystaniu dostępnych modeli 3D z Creo oraz indywidualnych wykazów części (tabele BOM) z systemu Windchill
  • Zautomatyzuj tworzenie dowolnego produktu, definiując wspólną architekturę i platformy produktu i usprawnij zarządzanie ich wzajemnym oddziaływaniem i montażem
  • Wcześniej zoptymalizuj produkty, automatyzując podatne na błędy zadania wymagające ręcznej pracy
  • Zwiększ produktywność projektowania, poprawiając komunikację z klientami, dostawcami i współpracownikami

Wprowadzenie do Creo Options Modeler

Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO