ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo Design Exploration

Buduj alternatywne wersje i przechowuj informacje wewnątrz pliku oryginalnego modelu

Jeżeli zastanowisz się nad swoim aktualnym schematem pracy, to przypuszczalnie okaże się, że do najlepszego pomysłu dochodzisz wieloma różnymi “ścieżkami” projektu, budując “odgałęzienia”. Być może tworzysz też wiele plików, po jednym dla każdej alternatywnej wersji projektu.

To wiele ręcznej pracy, a na horyzoncie jest jej jeszcze więcej, gdy pracujesz nad prezentacjami dla (wielu) ocen projektów albo próbujesz cofnąć się do tego pomysłu sprzed tygodnia.

Grafika przedstawiająca interfejs rozszerzenia Creo Design Exploration.
Interfejs rozszerzenia Creo Design Exploration

Creo Design Exploration (DEX), rozszerzenie do Creo Parametric, pozwala Ci na wypróbowanie nowych pomysłów, zbadanie alternatywnych wersji w ramach istniejących projektów i rejestrowanie na bieżąco punktów decyzyjnych.

Wszystko sprowadza się do eksploracji: nie ryzykujesz utraty oryginalnego projektu ani nie musisz wprowadzać żadnych zmian. Możesz robić, co tylko zechcesz.

Z pomocą Creo DEX możesz szybko budować alternatywne wersje i przechowywać wszystkie informacje wewnątrz pliku oryginalnego modelu. Oprogramowanie ułatwia tworzenie dowolnej liczby odgałęzień, modyfikacji i punktów kontrolnych – a wszystko to bez nadpisywania oryginalnego projektu. Teraz, gdy cykl rozwoju produktu przyspieszy,  Twoja następna ocena projektu będzie szybsza, a praca zostanie zachowana, dzięki czemu Twoi koledzy będą mogli ją wykorzystać w swoich projektach. Zachowaj swoją energię na dotarcie do najlepszego projektu, a zadania administracyjne zostaw Creo DEX.

Grafika ilustrująca schemat pracy w sesji rozszerzenia Creo Design Exploration.
Przykładowy przebieg sesji DEX

Korzyści i funkcje rozszerzenia Creo Design Exploration

  • Bezpiecznie eksploruj zmiany projektowe bez ryzyka utraty oryginalnych projektów czy konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian
  • Opracowuj równolegle różne koncepcje i oceniaj wszystkie opcje przed podjęciem decyzji
  • Wyeliminuj ręczne duplikowanie danych i żmudne czyszczenie sesji przed wczytywaniem kolejnych, różnych wersji projektu
  • Przeglądaj punkty kontrolne eksploracji w “drzewie decyzji” podczas interaktywnej oceny projektu
  • Przełączaj się bezproblemowo między różnymi koncepcjami projektu
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO