ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo Fatigue Advisor

Analiza zmęczenia materiału podnosząca niezawodność produktu

Dobrze wiesz, że nawet gdy naprężenia są mocno poniżej dopuszczalnych wartości, materiały poddane działaniom cyklicznych lub zmiennych naprężeń mogą pęknąć, przełamać się na dwie części albo po prostu złamać się bez ostrzeżenia. Wpływ na reputację Twojej marki i bezpieczeństwo użytkowników produktu mógłby być dokuczliwy lub nawet katastrofalny.

Grafika przedstawiająca wykorzystanie Creo Fatigue Advisor do oszacowania liczby cykli pracy do wystąpienia uszkodzenia.
Oszacowanie liczby cykli pracy do wystąpienia uszkodzenia

Musisz wiedzieć, jaka będzie oczekiwana wytrzymałość produktu. Rozszerzenie Creo Fatigue Advisor umożliwia Ci podniesienie niezawodności produktu dzięki symulowaniu i  poprawieniu wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji jeszcze przed zbudowaniem prototypu. Oprogramowanie umożliwia także obliczenia z wykorzystaniem algorytmu Rainflow counting oraz ekstrapolację odkształcenia plastycznego. Używając Creo Fatigue Advisor, możesz podnieść jakość produktu, ograniczyć obsługę posprzedażną i wydatki gwarancyjne oraz uniknąć kosztownego wycofywania produktu i związanego z nim negatywnego wpływu na Twoją markę.

Grafika przedstawiająca funkcję Creo Fatigue Advisor umożliwiającą ocenę stosunku obliczonej do założonej trwałości materiału.
Ocena stosunku między obliczoną i założoną trwałością modelu

Creo Simulate i rozszerzenie Creo Fatigue Advisor można wykorzystywać jako samodzielną aplikację albo jako rozszerzenie do Creo Parametric.

Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO