ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo Manikin Analysis

Unikaj błędów projektowych

Ergonomia, nazywana często czynnikiem ludzkim, skupia się na tym, jak ludzie współpracują z układami fizycznymi i stara się zoptymalizować działanie obu tych czynników.

Rozsądne jest testowanie swoich produktów przez producentów na reprezentacyjnej próbce potencjalnych użytkowników. A przynajmniej powinno być. W przeciwnym wypadku klient odkrywa, że nie może łatwo dosięgnąć radia w samochodzie, a serwisant stwierdza, że musiałby mieć dodatkowe łokcie, żeby wykonać zalecaną procedurę serwisową. Jeżeli czekasz na wytworzenie fizycznego prototypu, takie i podobne im błędy projektowe są droższe w naprawie i trudniejsze do znalezienia, narażając na ryzyko zarówno zyskowność, jak i postrzeganie marki.

Grafika przedstawiająca widok z oczu manekina umieszczonego w zespole.
Spojrzenie na konstrukcję z oczu użytkownika

Potrzebujesz “ludzi”. W Creo Parametric możesz wstawić do swojego modelu 3D manekina (reprezentacyjny model postaci ludzkiej) i wcześniej zacząć zapobiegać problemom ergonomicznym, obniżając koszty prototypowania.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych możliwości, Creo Parametric Ci je zapewni. Skonfiguruj swoje manekiny, używając rozszerzenia Creo Human Factors Analysis i “zobacz”, co by się znalazło w polu widzenia lub w zasięgu każdego manekina. Rozszerzenie Creo Human Factors Analysis umożliwia Ci ocenę komfortu pracy użytkownika podczas wykonywania powtarzalnych ruchów podnoszenia, opuszczania, popychania i pociągania.

Grafika przedstawiająca wizualizację zasięgu ramion operatora urządzenia z wykorzystaniem rozszerzenia Creo Manikin.
Wizualizacja sfery zasięgu ramion operatora urządzenia

Razem te aplikacje sprawiają, że wprowadzenie uwarunkowań ergonomicznych do procesu projektowania staje się łatwiejsze, szybsze i tańsze.

Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO