ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo Simulation Live

Natychmiastowa reakcja na każdą decyzję projektową

Creo Simulation Live pozwala inżynierom oszczędzić czas i pieniądze, zapewniając im wyniki symulacji w czasie rzeczywistym. Koniec z wielogodzinnym czekaniem na dane, gdy symulacje pochłaniają całą moc obliczeniową komputera. Inżynierowie mogą teraz uzyskać wyniki natychmiast po wprowadzeniu zmian w modelu.

Creo Simulation Live to technologia ANSYS Discovery Live zintegrowana bezpośrednio w Creo. Dotychczas modelowanie i symulacje odbywały się na ogół w osobnych środowiskach. Tworzysz model, przeprowadzasz symulację, modyfikujesz model, przeprowadzasz następną symulację i tak dalej, dopóki nie uzyskasz pożądanych wyników. Ceo Simulation Live to pierwsze na rynku rozwiązanie, które daje konstruktorom CAD możliwość przeprowadzania symulacji MES w czasie rzeczywistym podczas projektowania. Oznacza to, że wyniki symulacji zmieniają się na bieżąco, gdy zmieniasz właściwości fizyczne modelu, edytujesz geometrię czy modyfikujesz właściwości wyświetlania.

Grafika przedstawiająca definiowanie obciążeń i utwierdzeń za pomocą Creo Simulation Live.
Definiowanie modelu obciążeń i utwierdzeń za pomocą Creo Simulation Live

Tradycyjna technologia przeprowadzania analiz MES wymagała potężnej mocy obliczeniowej. Creo Simulation Live bazuje na rewolucyjnej technologii solvera opracowanej przez firmę ANSYS, która wykorzystuje do obliczeń równoległe przetwarzanie na procesorze graficznym (tzw. GPU) zamiast na standardowym procesorze. W ten sposób moc obliczeniowa pochodzi z karty graficznej, a Twój komputer pracuje nadal tak szybko, jak zawsze.

Grafika przedstawiająca uzyskiwanie wyników symulacji w czasie rzeczywistym dzięki Creo Simulation Live.
Wyniki symulacji uzyskiwane w czasie rzeczywistym podczas projektowania

Możliwości rozszerzenia Creo Simulation Live

  • Szybkie przeprowadzanie symulacji: użytkownicy mogą ukończyć symulację już po zdefiniowaniu kilku podstawowych parametrów.
  • Zaawansowana technologia: technologia opracowana przez firmę ANSYS zapewnia zintegrowane możliwości zaawansowanego tworzenia siatki i rozwiązywania zagadnień.
  • Wyniki w czasie rzeczywistym ułatwiające podejmowanie decyzji: natychmiastowe wyniki dają inżynierom dane niezbędne do szybkiego zdefiniowania i przeprowadzenia kompletnej analizy liniowej i skupienia się na szybkości, dopracowaniu i interaktywności nowych produktów.

Korzyści, jakie daje Creo Simulation Live

  • Integracja ze środowiskiem CAD: jedną z głównych korzyści jest bezpośrednia integracja ze środowiskiem projektowania CAD. Pracujesz w znajomym środowisku i nie musisz uczyć się nowego interfejsu użytkownika.
  • Interaktywność: dynamiczna aktualizacja analizy po zmianie lub edytowaniu cech.
  • Łatwość użytkowania: przeprowadź swoją pierwszą analizę w kilka minut. Nie musisz przygotowywać geometrii, tworzyć siatki czy czekać na wyniki.
  • Odkrywaj problemy wcześniej podczas projektowania, gdy są łatwiejsze i tańsze do usunięcia.
  • Przygotowuj produkty, które szybciej zaczynają spełniać wymagania funkcjonalne i szybciej przygotuj więcej alternatyw projektu.
  • Skróć czas oczekiwania na wyniki w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami do symulacji i analiz.
  • Oszczędź czas analityka i koszt zaawansowanych analiz, eliminując wąskie gardła.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO