ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo Interactive Surface Design

Twórz wysokiej jakości powierzchnie dla swoich produktów

Czynnik “wow”, ta tajemnicza, ulotna jakość zamieszkująca każdą niezwykle elegancką linię Twojego produktu. Jeżeli zrobisz to dobrze, konsumenci nie będą mogli się doczekać, by kupić Twoje projekty. Uzyskanie takiego wyrafinowania może być jednak efektem ciężkiej pracy.

Grafika przedstawiająca powierzchnię tworzoną w środowisku ISDX z wykorzystaniem 5 krawędzi granicznych.
Creo ISDX umożliwia tworzenie powierzchni wysokiej jakości, gdy istnieją więcej niż 4 granice

Jako projektant potrzebujesz oprogramowania, które spełni Twoje wymagania estetyczne, a zwłaszcza potrzebę tworzenia powierzchni o wysokiej jakości. Z pomocą Creo Interactive Surface Design (ISDX), rozszerzenia do Creo Parametric, możesz tworzyć projekty koncepcyjne i powierzchnie swobodne, mając możliwość przygotowania komponentów inżynierskich z użyciem mocy modelowania parametrycznego.

Creo ISDX daje Ci łatwy dostęp do narzędzi kontrolnych, umożliwiających swobodne manipulowanie krzywymi i powierzchniami, by twój projekt wyglądał tak zgrabnie, jak to zostało zaplanowane. Wciskaj i wyciągaj geometrię, a następnie dodawaj stopniowo ograniczenia, aż ustalisz ostateczny wygląd projektu.

Gdy nadejdzie czas zbadania i skontrolowania jakości projektu, masz do dyspozycji liczne narzędzia. Creo ISDX jest jak idealna para okularów przeciwsłonecznych: jesteś gotowy na wszystko.

Grafika przedstawiająca analizę krzywizny powierzchni projektowanej w środowisku Creo ISDX.
Creo ISDX to możliwość tworzenia powierzchni swobodnych i optymalizacji krzywizny

Korzyści i zalety stosowania rozszerzenia Creo Interactive Surface Design

  • Zbuduj geometrię swobodną na dowolnym etapie projektu, używając tylu ograniczeń, ilu potrzebujesz, by uzyskać maksymalną elastyczność projektu
  • Skup się na dodaniu wartości do swojego projektu, a nie na przenoszeniu i konwersji danych
  • Łatwe do nauki i zastosowania, by szybko definiować krzywe i powierzchnie, skutkując szybszym zwrotem z inwestycji
  • Pełna asocjatywność umożliwia powierzchniom i krzywym natychmiastowe dopasowanie się do zmian projektowych, skracając czas projektowania
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO