ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo Expert Moldbase

Uproszczone projektowanie skrzynek form

Największym wyzwaniem, przed jakim stoją dziś inżynierowie technolodzy, jest znalezienie czasu na poprawę jakości, szybkości i innowacyjności podczas projektowania i detalowania skrzynek form.

Creo Expert Moldbase (EMX), rozszerzenie do Creo Parametric, jest nieodzownym, dodatkowym narzędziem dla producentów form i narzędzi, które pozwala na wyeliminowanie czasochłonnych, żmudnych zadań oraz konieczności przenoszenia danych, które spowalniają proces rozwoju produktu.

Grafika przedstawiająca skrzynkę formy zaprojektowaną za pomocą rozszerzenia Creo Expert Moldbase.
Forma zaprojektowania z wykorzystaniem rozszerzenia Creo EMX

Z pomocą Creo EMX możesz projektować skrzynki form w znajomym, zorientowanym na proces interfejsie 2D i automatycznie wygenerować model 3D, by sprawdzić, czy podczas otwarcia formy nie dochodzi do kolizji. Zautomatyzowane etapy projektowania oraz biblioteki z dużą liczbą standardowych części i komponentów znacznie przyspieszają cały proces projektowania.

Grafika przedstawiająca wybór skrzynki formy w rozszerzeniu Creo Expert Moldbase.
Wybór skrzynki z wykorzystaniem Creo EMX

Korzyści ze stosowania rozszerzenia Creo Expert Moldbase

  • Wyspecjalizowany interfejs 2D, umożliwiający natychmiastowe dostosowanie skrzynek i komponentów form do własnych potrzeb
  • Automatyczne wstawianie komponentów na zasadzie “wskaż i umieść”
  • Automatyczne dodawanie do płyt wszystkich niezbędnych otworów przelotowych, gwintów, pogłębień itp.
  • Cechy dodawane na poziomie części są już w pełni zwymiarowane
  • Możliwość stworzenia, zapisania i ponownego wykorzystywania niestandardowych komponentów
  • Katalogi dostawców obejmują takie firmy jak: DME, DMS, EOC, FUTABA (Misumi), HASCO, KLA, MEUSBURGER, PEDROTTI, RABOURDIN, STRACK, PROGRESSIVE, NATIONAL, PCS, LKM i inne
  • Automatyczna konfiguracja “w locie” komponentów, zmiana rozmiaru i położenia komponentów, docinanie komponentów, tworzenie wycięć przelotowych i gwintów
  • Automatyczne tworzenie rysunków, tabel otworów i wykazu części
  • Symulacja otwarcia formy i wyrzutu wypraski
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO