ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Efektywna współpraca między wieloma systemami CAD

Rozszerzenia z rodziny Creo Collaboration umożliwiają firmom wcześniejsze i częstsze nawiązywanie współpracy z wewnętrznymi interesariuszami, dostawcami i podwykonawcami, którzy używają innych systemów CAD. Dzięki temu oprogramowaniu masz pewność, że dane z systemów NX, CATIA i SolidWorks, znajdujące się w Twoim projekcie, można łatwo zaktualizować o zmiany wprowadzone w ich natywnych systemach, zachowując przy tym założenia projektowe, którymi zostały już obudowane.Umożliwia to konstruktorom szybkie i łatwe uwzględnianie w swoich projektach nowych wersji danych spoza Creo. Co więcej, dane Creo można udostępniać partnerom w formatach systemów NX, CATIA, SolidWorks i Autodesk Inventor.

Grafika przedstawiająca funkcję rozszerzeń Creo Collaboration umożliwiającą wykrywanie zmian w danych spoza Creo i ich aktualizowanie.
Rozszerzenia Creo Collaboration umożliwiają wykrywanie zmian w danych spoza Creo i ich aktualizowanie.

Rozszerzenia Creo Collaboration występują w pięciu wersjach, po jednej dla każdego z następujących systemów CAD:

 • Rozszerzenie Creo Collaboration dla systemu CATIA V4
 • Rozszerzenie Creo Collaboration dla systemu CATIA V5
 • Rozszerzenie Creo Collaboration dla systemu NX
 • Rozszerzenie Creo Collaboration dla systemu SolidWorks
 • Rozszerzenie Creo Collaboration dla systemu Autodesk Inventor
Grafika przedstawiająca możliwość zapisania modelu Creo do innego formatu CAD dzięki rozszerzeniom Creo Collaboration.
Możliwość zapisania modelu Creo do formatu innego systemu CAD.

Funkcje i korzyści

 • Umożliwienie wejścia na wyższe poziomy projektowania współbieżnego.
  • Łatwe uwzględnianie w procesie projektowania danych spoza Creo.
  • Proste zarządzanie zmianami w danych spoza Creo.
  • Ochrona założeń projektowych wprowadzonych pomiędzy danymi Creo i danymi spoza Creo.
 • Promowanie współdzielenia i ponownego wykorzystywania danych.
 • Zmniejszenie konieczności tworzenia formatów neutralnych i zarządzania nimi dzięki wymianie informacji za pomocą popularnych formatów CAD 3D.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO