ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Obliczenia rozproszone

Oprogramowanie wykorzystujące możliwości obliczeń rozproszonych jest dostępne od lat, jednak pozostaje niewykorzystane przez inżynierów oprogramowania. Wiele typowych czynności inżynierskich, które zazwyczaj są czasochłonne, wysoce powtarzalne i intensywne obliczeniowo może wiele zyskać na wykorzystaniu tej koncepcji.

Oprogramowanie Creo Distributed Computing można wykorzystać w środowisku sieciowym. Oprócz współpracy z Creo Parametric, rozszerzenie Creo Distributed Computing działa z Creo Distributed Batch Standalone – dostępnym za darmo z Creo – i daje możliwości przetwarzania wsadowego w środowiskach niepodłączonych do sieci.

Creo Distributed BATCH umożliwia wykonywanie różnych operacji na różnych zestawach plików.

Cechy i korzyści

  • Poprawa wykorzystania sprzętu i licencji oprogramowania
  • Zarządzanie dużą liczbą zadań z pomocą narzędzia niezależnego od platformy systemowej
  • Praca ze skalowalną architekturą i scentralizowana administracja
  • Ujednolicenie zadań specyficznych dla danej firmy, skutkujące poprawą jakości produktu
  • Podniesienie osobistej i firmowej produktywności
  • Zastosowanie wielu dostępnych zaraz po instalacji usług wsadowych – gotowych do wykorzystania z Creo Parametric
  • Dostosowanie rozwiązania do własnych potrzeb
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO