ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo Legacy Data Migration

Powiązanie historycznych danych 2D z modelami 3D

Wiele firm musi utrzymywać albo wykorzystywać ponownie dane 3D z innych systemów CAD. Z tymi modelami 3D są na ogół powiązane rysunki płaskie. Rozszerzenie Creo Legacy Migration (LMX) umożliwia użytkownikom powiązanie rysunków 2D z modelami 3D importowanymi z innego systemu CAD. Creo LMX pomaga zautomatyzować proces mapowania i łączenia rysunków płaskich z modelem 3D i może poprawić produktywność procesu przygotowywania dokumentacji, oszczędzając czas i zmniejszając liczbę błędów.

Grafika przedstawiająca dopasowanie przez Creo Legacy Data Migration widoków modelu 3D do widoków importowanego rysunku.
Z pomocą Creo LMX dopasujesz widoki modelu 3D do widoków importowanego rysunku.

Creo LMX zachowuje powiązania pomiędzy oryginalnym modelem 3D i związanymi z nim rysunkami, oszczędzając czas i zasoby potrzebne do ręcznego odtworzenia rysunków płaskich.

Grafika przedstawająca weryfikację poprawności mapowania elemenetów w Creo Legacy Data Migration.
Wbudowane narzędzia weryfikacji pozwalają na ocenę poprawności mapowania elementów.

Cechy i korzyści

  • Poprawia produktywność przygotowywania dokumentacji poprzez umożliwienie użytkownikom pełnego wykorzystania historycznych danych
  • Oszczędza czas i podnosi jakość, zmniejszając liczbę błędów wynikających z ręcznego przenoszenia informacji
  • Wprowadzone w przyszłości zmiany w modelu są natychmiast odzwierciedlane na rysunku
    • Automatyczne odtwarzanie i umieszczanie widoków
    • Zautomatyzowana aktualizacja wymiarów rysunku po zmianie modelu
    • Umożliwia kontrolowanie sposobu wyświetlania wymiarów, mające na celu sprostanie wymaganiom firmowym
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO