ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Usługi projektowe

Oferujemy usługi projektowe w zakresie:
  • Koncepcje rozwiązań
  • Projekty designerskie
  • Modelowanie elementów
  • Modelowanie elementów 3D na podstawie dostarczonej dokumentacji 2D
  • Wizualizacje
  • Obliczenia inżynierskie
  • Sprawdzanie konstrukcji
  • Optymalizacja konstrukcji
  • Tworzenia modeli na podstawie danych skanowanych
  • Przygotowywanie danych na maszyny CNC
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO