ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

PTC Windchill

Kompleksowy system do zarządzania cyklem życia produktu

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej firmy potrzebują udostępniania informacji w czasie rzeczywistym, dynamicznej wizualizacji danych i szerokich możliwości współpracy. Zapewniając rozproszonym geograficznie i wielodyscyplinarnym zespołom łatwy i bezpieczny dostęp do danych, procesy ukierunkowane na jakość i podejście do produkcji oparte o dane, system Windchill wynosi rozwój produktu na wyższy poziom.

Otwarta architektura systemu Windchill umożliwia łatwą integrację z innymi systemami przedsiębiorstwa, łącznie z IoT (Internetem Rzeczy), zapewniając solidny fundament dla zorientowanego na produkt pasma cyfrowego. Opracowana przez PTC aplikacja PLM oferuje gotowe od razu po instalacji kompleksowe funkcje i bardzo konfigurowalne aplikacje dopasowane do ról i zadań. Rozszerz samodzielny dostęp do danych o produkcie o użytkowników, którzy nie są ekspertami używającymi systemu PLM na co dzień, unikając przy tym nadmiernej personalizacji i skomplikowania.

Poznaj nowości w systemie PTC Windchill

Lepsza współpraca, zarządzanie jakością w zamkniętej pętli i współbieżne wytwarzanie.

 • Twórz szybko aplikacje oparte na rolach i zadaniach.
  Thingworx Navigate 9.0 umożliwia klientom budowanie własnych, unikatowych, niestandardowych aplikacji w środowisku programistycznym wykorzystującym komponenty wielokrotnego użytku.
 • Wprowadź zarządzanie jakością w zamkniętej pętli.
  Integracja rozwiązań ALM i PLM umożliwia wcześniejsze zidentyfikowanie i usunięcie problemów. Nowe funkcje są dostarczane poprzez ścisłą integrację OSLC z narzędziami PTC i narzędziami do zarządzania wymaganiami zewnętrznych firm (np. IBM Doors NG).
 • Zarządzaj wizualnie charakterystykami kluczowymi dla jakości (CTQ).
  Creo View 7, wbudowane w system zarządzania cyklem życia produktu daje możliwości wizualnego porównywania cyfrowej definicji modelu (MBD) w celu lepszego zarządzania charakterystykami CTQ. Creo View 7 zapewnia dodatkowe funkcje w procesie porównywania MBD, umożliwiając użytkownikom identyfikowanie zmian w stanach widoków zapisanych w projekcie CAD.
 • Wspieraj inżynierię współbieżną z fabryką.
  Narzędzia do przekształcania BOM-u (wykazu części) umożliwiają inżynierom technologom szybkie odkrycie zmian wprowadzonych na wcześniejszym etapie procesu i wdrożenie ich w procesach produkcyjnych i zestawieniach komponentów właściwych dla danego zakładu.

System PTC Windchill

PTC Windchill to kompleksowy system zarządzania cyklem życia produktu.

PTC Windchill to pakiet aplikacji do zarządzania cyklem życia produktu (ang. Product Lifecycle Management, PLM), który wykorzystuje skonsolidowany widok informacji o produkcie uzyskanych na podstawie danych pochodzących z wielu systemów.

To systemowe podejście do utrzymania jakości produktów i procesów na przestrzeni całego cyklu życia produktu w całym przedsiębiorstwie.

Oprogramowanie PTC Windchill pomaga organizacjom w ujęciu struktur produktów pochodzących z narzędzi CAD, przekształcenie ich w pełne inżynierskie wykazy części (eBOM), produkcyjne wykazy części (mBOM) i serwisowe wykazy części (sBOM) z zachowaniem powiązań pomiędzy różnymi perspektywami spojrzenia na produkt. Rozwiązania z rodziny Windchill przełamują bariery organizacyjne, umożliwiając zespołom szybszą i dokładniejszą pracę przy jednoczesnym skróceniu czasu wprowadzenia produktu na rynek i obniżeniu kosztów.

System PTC Windchill może pomóc w uproszczeniu procesów związanych z rozwojem produktu i informacją serwisową. To system, który pomoże Twojej organizacji w szybszym i tańszym tworzeniu lepszych produktów z większą liczbą wariantów.

PTC Windchill wspomaga zarządzanie danymi o produkcie w przedsiębiorstwie.Jako producent znajdujesz się pod nie tylko nieustanną, ale i wciąż narastającą presją. Twoja branża się zmienia. Wymagania klientów rosną. Łańcuch dostaw ciągle dopasowuje się do dzisiejszego konkurencyjnego środowiska. A w tym wszystkim więcej się wymaga od Ciebie i od całej Twojej firmy.

PTC Windchill właśnie w tym pomaga. Jako integralny komponent systemu rozwoju produktu PTC, Windchill służy do zarządzania całą treścią dotyczącą produktu i procesami biznesowymi na przestrzeni cyklu życia produktu i serwisu. A jego solidna, wydajna architektura pomoże Ci już dziś – oraz przygotuje Cię na przyszłe niepewności.

System Windchill oferuje bogate i systemowe podejście do tworzenia, konfigurowania, zarządzania i ponownego wykorzystywania struktur produktów oraz powiązanych z nimi treści, takich jak pliki CAD, dokumentacja, wymagania, informacja o wytwarzaniu, informacja serwisowa, dane o częściach i dostawcach, obliczenia i ilustracje.

PTC Windchill może też odegrać ważną rolę w podniesieniu konkurencyjności Twojego przedsiębiorstwa, umożliwiając ciągłe doskonalenie i automatyzację procesów oraz procedur biznesowych.

Możliwości systemu Windchill

Zarządzanie danymi o produkcie

W systemie Windchill masz pewność, że każdy model 3D, rysunek lub dokument związany z danym projektem jest łatwy do odszukania i bezpiecznie przechowywany w unikatowej bazie danych. Miej pewność, że każdy z tych dokumentów ma nadaną wersję i rewizję oraz że przed wydaniem do produkcji uzyskał wszelkie niezbędne zatwierdzenia.

Zachowaj historię projektu, by wykorzystać ją ponownie i zarządzaj informacjami o nowych produktach, wykorzystując pełną cyfrową identyfikowalność. Miej pewność, że każdy zespół z różnych działów: konstrukcyjnego, produkcyjnego, zakupowego i serwisowego korzysta z prawidłowej i aktualnej informacji o produkcie.

Poświęć mniej czasu na wyszukiwanie plików CAD, odtwarzanie informacji, która nie jest dla Ciebie dostępna, przenoszenie aktualizacji pomiędzy systemami i odpowiadanie na zapytania użytkowników spoza działu konstrukcyjnego.

Zarządzanie strukturami produktów

Łącząc wykazy części (BOM-y) stosowane w dziale konstrukcyjnym, produkcyjnym i serwisowym, eliminujesz ryzyko pracy z nieaktualnymi danymi. Oszczędź czas przeznaczony na opracowanie i wytworzenie produktu i zadbaj o to, by wszyscy partnerzy: dostawcy, fabryki, sprzedawcy i serwisanci zawsze byli informowani o zmianach dzięki automatycznej synchronizacji odpowiednich struktur produktów. Rezultat? Krótszy czas wprowadzenia nowych produktów na rynek, wyższa wydajność operacyjna, lepsza dostępność komponentów i niższe koszty usuwania problemów dotyczących jakości.

Wdrażając stosowane w systemie Windchill podejście do zarządzania strukturami produktów skoncentrowane na komponentach, usprawnisz współpracę już od etapu pomysłu na produkt, poprzez produkcję, aż po połączenie z innymi urządzeniami oraz serwis.

Zarządzanie produktami modułowymi

W przypadku tradycyjnego podejścia produkcja wielu wariantów i konfiguracji produktów jest trudna. Duża liczba i różnorodność wytwarzanych produktów tylko zwiększa liczbę komponentów, którymi trzeba zarządzać, nie przynosząc jednocześnie przedsiębiorstwu żadnych korzyści. Co więcej, może powodować błędy w procesach produkcyjnych, prowadzić do nieefektywnych procesów serwisowych i zwiększyć ryzyko niezgodności z normami.

Wykorzystując funkcje systemu Windchill do zarządzania opcjami i wariantami produktu, możesz strategicznie projektować warianty produktu, zarządzać nimi i je weryfikować. Wszystkie opcje, decyzje, wymagania i reguły konfiguracji są bezpośrednio powiązane z wykazami części (BOM-ami) i informacjami CAD. Skutkuje to skróceniem czasu opracowania produktu, ponieważ konstruktorzy mogą wykorzystywać ponownie istniejące projekty, a realizacja procesów produkcyjnych jest uproszczona dzięki marszrutom produkcyjnym i instrukcjom roboczym właściwym dla danej konfiguracji produktu.

Zarządzanie zmianami i konfiguracją

Stwórz jedną wspólną bazę powiązanych ze sobą informacji powstających w trakcie cyklu życia produktu, aby zmiany w projekcie i konfiguracji produktu były w pełni zdefiniowane i kontrolowane. Da Ci to pewność, że zadania będą przydzielane odpowiednim osobom, w procesie podejmowania zmian będą brane pod uwagę precyzyjne informacje, wprowadzane zmiany będą miały niezbędne zatwierdzenia, a problemy będą sprawnie rozwiązywane dzięki powtarzalnym i zautomatyzowanym obiegom informacji.

Trwające zmiany są automatycznie sygnalizowane, a najnowsze wersje zmodyfikowanych komponentów CAD, dokumentów i modeli można szybko zidentyfikować. Dzięki temu łatwo zrozumieć wpływ zmiany i to, jak produkt będzie ewoluował jeszcze przed wdrożeniem zmiany.

Zarządzanie informacjami produkcyjnymi (MPM)

Zazwyczaj projekt trafia do działu produkcyjnego w celu zdefiniowania tego „jak” i „gdzie” będzie wytwarzany dopiero po jego ukończeniu.

Funkcje systemu Windchill związane z zarządzaniem procesem produkcyjnym umożliwiają definiowanie procesów produkcyjnych równolegle z projektowaniem produktu.

Na podstawie informacji CAD technologowie mogą definiować marszruty produkcyjne, dynamicznie generować instrukcje robocze 2D i 3D, które, wraz z powiązanymi z nimi zasobami, można elektronicznie dostarczyć na stanowiska produkcyjne. Wpływ zmian projektowych na procesy produkcyjne jest znany, a straty materiałowe, odpady i działania związane ze zmianami projektowymi znacznie ograniczone.

Zarządzanie klasyfikacją danych

Duplikowanie komponentów i mnożenie numerów części jest nieefektywne i kosztowne. Brak możliwości szybkiego i skutecznego odszukania komponentu o określonych parametrach powoduje, że w strukturze produktu pojawiają się te same komponenty o innych numerach, co sprawia, że procesy zakupowe i produkcyjne się wydłużają i są znacznie bardziej podatne na błędy.

Stosując funkcje systemu Windchill, możesz zbudować wewnętrzną bibliotekę komponentów i umożliwić zespołom inżynierskim korzystanie z niej za pomocą rozbudowanych i elastycznych mechanizmów wyszukiwania. Pozwoli to na szybsze odnalezienie części o określonej charakterystyce i wykorzystanie jej w projekcie. Oznacza to, że dział konstrukcyjny szybciej przygotuje projekt produktu, a dział produkcyjny, zakupowy i serwisowy będzie pracować z jednoznacznym wykazem części. W rezultacie skrócisz czas wprowadzenia produktu na rynek, uprościsz procedury zakupowe i produkcyjne oraz zwiększysz wielokrotne wykorzystywanie sprawdzonych rozwiązań.

Zarządzanie projektami

Współczesne konkurencyjne środowisko wymaga efektywnej współpracy zespołów wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i poza nim. Aby przyspieszyć wprowadzenie produktu na rynek, dużą część zadań związanych z rozwojem produktu należy przekazać partnerom i dostawcom. Również działy i zespoły wewnątrz firmy mogą skorzystać z uregulowanego harmonogramem planu rozwoju.

Wykorzystując zintegrowane z systemem Windchill narzędzia do zarządzania projektami, możesz bezpiecznie udostępnić informacje normalnie zamknięte wewnątrz systemu PLM innym użytkownikom. Masz też możliwość powiązania informacji CAD i dokumentów z określonymi efektami pracy w harmonogramie oraz ustalania terminów. Projekty umożliwiają również pracę z użytkownikami również spoza przedsiębiorstwa i udostępnianie im tylko wybranych informacji. Skrócisz w ten sposób czas rozwoju produktu i zyskasz możliwość czytelnego monitorowania postępów prac.

Pakiety PTC Windchill

Dzięki modułowej architekturze systemu PTC Windchill Twoja technologia może rozwijać się razem z Twoją firmą. Specjalnie skonstruowane pakiety i rozszerzenia funkcji systemu PLM umożliwią Ci dobranie rozwiązań odpowiednich dla Twoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zaawansowanych funkcji zarządzania danymi o produkcie, czy chcesz zaangażować w proces rozwoju produktu większą liczbę pracowników, właściwy pakiet PTC Windchill da Ci odpowiednie do tego narzędzia.

Poznaj pakiety PTC Windchill

Architektura modułowa

System PTC Windchill został zaprojektowany w sposób modułowy. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest dobranie funkcji realizujących kluczowe potrzeby przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej

Zapoznaj się z naszymi artykułami opisującymi różne funkcje systemu PTC Windchill.

BeZpłatne e-booki

Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat systemu PTC Windchill i zarządzania rozwojem produktu? Chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji – zapraszamy do kontaktu.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO