ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Windchill PDMLink

Kontroluj treści i procesy związane z rozwojem produktu
Grafika przedstawiająca strukturę produktu w systemie Windchill PDMLink.
Pełna definicja struktury produktu w systemie Windchill PDMLink.

Trudne do odnalezienia i nierzetelne dane ograniczają innowacyjność i produktywność. Jedno zaufane repozytorium danych związanych z rozwojem produktu pozwala producentom na umiejętne zarządzanie wszystkimi postaciami danych o produkcie – obejmujących dane mechaniczne, elektryczne i oprogramowanie. Takim rozwiązaniem jest Windchill PDMLink. To system PDM wspierający zespoły rozproszone po całym świecie, który zarządza kluczowymi procesami, takimi jak zarządzanie zmianami/konfiguracjami i wydanie na produkcję. Dzięki wykorzystaniu technologii internetowych zapewnia też łatwy dostęp wszystkim pracownikom.

Windchill PDMLink to fundament dla wszystkich rozwiązań PTC z dziedziny PLM

Windchill PDMLink to rdzeń wszystkich produktów i miejsce, w którym zaczyna się PDM/PLM. Architektura całkowicie bazuje na rozwiązaniach sieciowych i jest łatwa w konfiguracji, dzięki czemu system jest odpowiedni zarówno dla dużych korporacji, jak i małych firm.

Zarządzanie wykazem części i konfiguracją

Windchill PDMLink zarządza kompletnym wykazem części. Oznacza to zarządzanie nie tylko danymi CAD i ich strukturami, ale tak naprawdę oddzielenie pliku CAD i obiektu części. Dzięki temu można, między innymi, zarządzać komponentami części, które nie są opisywane mechanicznie, jak np. klej lub naklejki. Jest to istotne z perspektywy systemu PLM, ponieważ daje to podstawy do zarządzania kompletnym wykazem części. PDMLink może pomóc w:

  • zarządzaniu i analizie wykazu części,
  • raportowaniu,
  • zarządzaniu konfiguracją wykazu części,
  • projektowaniu na zamówienie z automatyzacją wykazu części,
  • zarządzaniu wieloma wykazami części, jak eBOM (inżynierski wykaz części lub mBOM (produkcyjny wykaz części).

Zarządzanie treścią i dokumentami

Zarządzanie wszystkimi treściami przechowywanymi w systemie PDMLink odbywa się poprzez wersje, iteracje i cykle życia. PDMLink znajduje się na czele zarządzania dokumentami i treściami, dzięki zachowaniu zgodności z normami Part11, Electronic Signatures, ISO 9000 i innymi. Integruje się też bezpośrednio z pakietem MS Office, ułatwiając codzienną pracę zwykłym użytkownikom. Windchill może też zarządzać plikami XML i strukturami stworzonymi w pakiecie Arbortext Editor.

Podobnie jak w większości zaawansowanych systemów zarządzania dokumentami, dostępne są szerokie możliwości definiowania zespołów, ról i uprawnień. Możliwe jest także różnicowanie ich w zależności od organizacji, działu lub dowolnej innej struktury.

Zdefiniowane i w pełni konfigurowalne procesy

Każdy dokument lub plik umieszczony w systemie PDMLink może podlegać procesowi obiegu pracy. PDMLink zawiera zdefiniowane już obiegi pracy dla najbardziej typowych procesów inżynierskich i jakościowych, które można z łatwością zaadaptować do swoich potrzeb. Przypuszczalnie najważniejszym procesem jest zarządzanie zmianami, ponieważ PTC spędziło dużo czasu na dopracowaniu i uproszczeniu jego skuteczności.

Zarządzanie dowolnymi danymi i ich wyświetlanie

Grafika przedstawiająca możliwości systemu Windchill PDMLink z zakresu zarządzania danymi z różnych systemów CAD.
System Windchill zarządza danymi z wielu różnych systemów CAD.

Podstawą systemu PLM jest zarządzanie wszystkimi danymi wyprodukowanymi przez dział R&D. Windchill PDMLink może zarządzać nie tylko danymi Creo (chociaż jest najlepszym do tego narzędziem), ale też niemal wszystkimi rodzajami danych 3D CAD (np. SolidWorks, CATIA, Siemens NX, Inventor czy AutoCAD) oraz projektami PCB z niemal każdego systemu ECAD (np. Altium, Mentor, Zuken, Cadence). Odbywa się to za pomocą bezpośredniego połączenia z interfejsem tych produktów, pomagając użytkownikowi w wydajnej pracy w jego własnym narzędziu.

Ponieważ nie wszyscy w firmie używają narzędzi CAD istotne jest, by mieli możliwość wizualizowania danych przechowywanych w systemie Windchill. Creo View to lekka przeglądarka wbudowana w system Windchill, umożliwiająca użytkownikom systemu PDMLink oglądanie przechowywanych danych. Z pomocą tego narzędzia można też dodawać notatki, wykonywać pomiary i przeprowadzać różne zadania weryfikacyjne bez konieczności instalacji systemu CAD.

Możliwości Windchill PDMLink

  • Globalny dostęp do repozytorium danych o produkcie i aktualnej i dokładnej informacji dzięki zastosowaniu technologii internetowej.
  • Bezproblemowe połączenie z wieloma aplikacjami CAD (mechanicznymi i elektrycznymi), aplikacjami biurowymi i systemami ERP.
  • Uniknięcie kosztownych błędów projektowych dzięki kontrolowaniu i zautomatyzowaniu procesów związanych z rozwojem produktu oraz związana z tym poprawa jakości i niezawodności produktu.
  • Większa innowacyjność dzięki ułatwieniu szybkiego opracowywania nowych produktów z pomocą potężnych narzędzi konfiguracyjnych i ponownego wykorzystywania zaprojektowanych wcześniej konfiguracji produktów.
  • Pełna i bezproblemowa integracja z Creo, Servigistics Arbortext i Windchill ProjectLink, ułatwiająca rozproszoną  w ramach całej firmy współpracę w pozyskiwaniu danych i informacji o produkcie.
Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania danymi za pomocą systemu Windchill? Chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji – zapraszamy do kontaktu.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj nasze artykuły opisujące wybrane możliwości tego modułu.

Bezpłatne e-booki

Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO