ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Wprowadzenie do BOM-u skoncentrowanego na częściach

Czy Twój świat kręci się wokół rysunków?

Jeżeli Twoja firma jest taka, jak większość innych, to zmaga się z optymalizacją rozwoju produktu w obliczu jego rosnącego skomplikowania. W miarę wchodzenia na rynek coraz bardziej innowacyjnych ofert, coraz więcej produktów zawiera komponenty mechaniczne, elektroniczne i oprogramowanie. Sukces jest uzależniony od zdolności Twojej firmy do sprawnego zarządzania tymi wszystkimi częściami w trakcie projektowania i później – a w przypadku wszystkich osób zainteresowanych na przestrzeni cyklu życia produktu – od uproszczenia procesów i dotrzymania kroku. Oznacza to, że Twoje grupy inżynierów, technologów i serwisantów – między innymi – potrzebują łatwego dostępu do aktualnej informacji o produkcie w odpowiednim czasie… nawet, jeżeli ulega ona zmianie.

Jak możesz to osiągnąć? Przeczytaj ten eBook. Wyjaśnione są w nim wyzwania związane ze skoncentrowaniem się na rysunkach, korzyści, jakie może odnieść Twoja firma, przechodząc na opracowywanie produktów skoncentrowane na częściach i przedstawiona jest prosta droga prowadząca do tego celu.

    Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO