ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Realizacje

Zobacz przykłady zrealizowanych przez nas projektów

Nasze doświadczenie

Działając jako biuro projektowe, realizujemy zarówno typowe prace inżynierskie, jak i nietypowe zlecenia. Projekty wykonujemy, wykorzystując naszą dogłębną znajomość Creo oraz wszechstronne doświadczenie, uzyskane dzięki współpracy z różnorodnymi gałęziami przemysłu. Dzięki styczności z wieloma dziedzinami techniki, możemy zaoferować świeże spojrzenie na problemy projektowe i zaproponować niekiedy nieszablonowe rozwiązania.

Nasze przykładowe realizacje

Dzieła sztuki gotyckiej

Dla krakowskiego oddziału Muzeum Narodowego wykonaliśmy kopie dzieł sztuki gotyckiej: Madonny z Dzieciątkiem z Grybowa oraz Madonny z Krużlowej. Repliki rzeźb zostały przygotowane na potrzeby ekspozycji dla osób niewidomych.

Rzeźby zostały najpierw zeskanowane skanerem 3D. Nasze zadanie polegało na przetworzeniu chmury punktów ze skanera na model 3D. W tym celu wczytaliśmy chmurę punktów do Creo i wykorzystaliśmy funkcje rozszerzenia Reverse Engineering do przygotowania modelu 3D. Przygotowanie modelu objęło oczyszczenie chmury punktów z nadmiarowych informacji i stworzenie na jej podstawie geometrii fasetkowej. Z otrzymanej geometrii fasetkowej został przygotowany model powierzchniowy, również dzięki funkcjom rozszerzenia Reverse Engineering. Następnym krokiem było ręczne dopracowanie uzyskanych powierzchni i stworzenie modelu bryłowego, który posłużył jako podstawa do wygenerowania ścieżek narzędzi dla obrabiarki CNC. Na ostatnim etapie realizacji rzeźby zostały wyfrezowane w piance modelarskiej i odpowiednio przygotowane do umieszczenia na ekspozycji.

Podpory przenośników taśmowych

Na potrzeby kopalni odkrywkowej węgla brunatnego wykonaliśmy projekty podpór przenośników taśmowych urobku.

Projekt obejmował zaprojektowanie podpór przenośników, przeprowadzenie analizy MES weryfikującej wytrzymałość podpór oraz przygotowanie kompleksowej dokumentacji płaskiej. Podpory zostały zaprojektowane w systemie Pro/ENGINEER Wildifre 3.0 z wykorzystaniem rozszerzenia Advanced Framework. W ten sposób przygotowaliśmy wszystkie konstrukcje kratownicowe oraz elementy złączne. Analizę wytrzymałościową podpór przeprowadziliśmy w narzędziu Pro/MECHANICA (obecnie Creo Simulate), stosując dla podpór idealizacje belkowe. Na koniec dla każdej podpory przygotowaliśmy dokumentację płaską, umieszczając na pojedynczym arkuszu pełny zespół podpory, tabelkę z wykazem części i rysunki wykonawcze każdego komponentu.

Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO