ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Wdrożenia

Profesjonalne wdrożenia systemów CAD/PLM

Aby w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania, niezwykle istotne jest poprawne wdrożenie go w firmie. Nieprawidłowo lub niedokładnie przeprowadzona implementacja może spowodować problemy z pracą, nieplanowane przestoje, kłopoty z dostępem do danych oraz obniżyć produktywność użytkowników.

Jesteśmy certyfikowanym dostawcą usług związanych z wdrożeniami systemów firmy PTC. Nasi inżynierowie posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie przeprowadzenia wdrożenia systemu Windchill, jak również instalacji i konfiguracji systemu Creo Parametric zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od klienta. Z naszą pomocą unikniesz wielu pułapek związanych z wdrożeniem nowego oprogramowania, otrzymasz sprawnie działające środowisko pracy, a dzięki przeszkoleniu użytkowników będziesz mieć pewność, że praca z nowymi rozwiązaniami nie sprawi im kłopotów.

Wdrożenie systemu Windchill

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala nam na zaoferowanie pełnego zakresu związanych z wdrożeniem systemu PTC Windchill. Podstawowy proces wdrożenia nowego systemu przeprowadzany jest w co najmniej trzech etapach:

Etap preimplementacyjny

 • Analiza procesów rozwoju produktu w firmie.
 • Określenie zakresu wdrożenia.
 • Przyporządkowanie procesów firmowych do procesów systemu PTC Windchill.
 • Przedstawienie stanu docelowego systemu.

Etap implementacyjny

 • Instalacja systemu PDM/PLM.
 • Konfiguracja systemu PDM/PLM zgodnie z przygotowanym planem wdrożenia.
 • Szkolenie użytkowników.
 • Testowanie systemu.
 • Uruchomienie systemu, tzw. „Go Live”.

Etap postimplementacyjny

 • Pomoc w usuwaniu problemów po uruchomieniu systemu.
 • Wsparcie w zakresie administrowania systemem.
 • Dodatkowe konsultacje.
 • Dodatkowe szkolenia.

Upgrade i migracja

Wdrożenie systemu Windchill to nie tylko instalacja nowego systemu. Niejednokrotnie konieczne jest uaktualnienie istniejącego systemu lub przeniesienie go na inny serwer. Nasz zespół wspomoże Cię w następujących zadaniach:

 • Uaktualnienie systemu PTC Windchill do wyższej wersji (np. 10.x do 11.x).
 • Uaktualnienie systemu PTC Windchill do wyższego wydania w obrębie tej samej wersji (np. 11.0 do 11.1).
 • Przeniesienie serwera aplikacji PTC Windchill na nową maszynę (tzw. rehosting).
 • Przeniesienie bazy danych systemu PTC Windchill na nową maszynę.
 • Zmiana bazy danych systemu PTC Windchill z Oracle na MS SQL.

Wdrożenie systemu Creo

W ramach wdrożenia systemu PTC Creo u klienta oferujemy wykonanie następujących prac:

 • Instalacja PTC Creo na stanowiskach komputerowych wskazanych przez klienta.
 • Instalacja serwera licencji w sieci firmowej i skonfigurowanie PTC Creo do współpracy z serwerem licencji.
 • Skonfigurowanie PTC Creo do korzystania z różnych wariantów licencji dostępnych na serwerze.
 • Przygotowanie podstawowej konfiguracji środowiska pracy PTC Creo zgodnie z wytycznymi klienta.
 • Przygotowanie szablonów modeli i formatek rysunkowych zgodnie z wytycznymi klienta.
Masz pytania?
Interesuje Cię wdrożenie systemu Creo lub Windchill? Zapraszamy do kontaktu.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO