ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Szkolenia

Profesjonalne szkolenia CAD/CAM/CAE/PLM

Podnieś swoja produktywność, ucząc się od ekspertów. Szukasz określonych kursów, sposobów na zwiększenie biegłości doświadczonych użytkowników czy spersonalizowanego programu nauczania dla swojej firmy? Pomożemy Ci zoptymalizować Twoje działania poprzez tradycyjne kursy szkoleniowe oraz warsztaty i konsultacje.

Zajęcia prowadzone przez instruktora to wciąż jeden z najpopularniejszych formatów uczenia się oprogramowania. Użytkownicy doceniają możliwość dialogu z ekspertem i szybkie uzyskanie odpowiedzi na swoje pytania. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom, oferujemy kursy prowadzone przez instruktora zarówno w naszym centrum nauczania, jak i na miejscu u klienta, a także w postaci zajęć wirtualnych.

Autoryzowany partner szkoleniowy

Certyfikat partnera szkoleniowego PTC dla firmy ProdartJesteśmy autoryzowanym partnerem firmy PTC w zakresie przeprowadzania szkoleń związanych z jej rozwiązaniami. Oferujemy pełny zakres kursów zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych z Creo Parametric, systemu Windchill oraz Servigistics Arbortext IsoDraw. Przygotowujemy także szkolenia indywidualne i przeprowadzamy konsultacje dotyczące wybranego zakresu materiału oraz oprogramowania. Prowadzimy także personalizowane warsztaty, w których trakcie skupiamy się na dodatkowych kwestiach i zagadnieniach nie ujętych w standardowym programie nauczania.

Dysponujemy własną salą szkoleniową wyposażoną w stanowiska komputerowe. Zajęcia prowadzimy zgodnie z programem i metodologią opracowanymi przez PTC, wykorzystując oficjalne materiały szkoleniowe (uczestnicy otrzymują obszerne podręczniki w języku polskim lub angielskim). Gwarantuje to wysoką jakość naszego procesu nauczania, a nasi instruktorzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy z oprogramowaniem PTC. Każdy uczestnik szkolenia na zakończenie otrzymuje również imienny certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Nasze kwalifikacje

 • Wieloletnie doświadczenie w pracy z produktami PTC
 • Ponad 4000 osobodni szkoleniowych
 • Ponad 1200 przeprowadzonych szkoleń
 • Szkolenia prowadzone w języku polskim lub angielskim
 • Szkolenia dużych grup (ponad 20 osób)

Szkolenia produktowe

Wybierz interesującą Cię tematykę szkoleń:

Projektowanie

Wprowadzenie

Kurs obejmuje podstawowe umiejętności z zakresu modelowania i posługiwania się Creo Parametric. Tematy obejmują szkicowanie, modelowanie części, zespoły, rysunki i podstawowe techniki zarządzania modelami.

Więcej informacji

Zaawansowane modelowanie

Kurs tworzenia i modyfikowania modeli projektowych z użyciem zaawansowanych technik szkicowania i narzędzi tworzenia cech. Omawiane są także metody ponownego wykorzystywania istniejącej geometrii podczas tworzenia nowych modeli.

Więcej informacji

Zaawansowane projektowanie zespołów

Kurs tworzenia skomplikowanych zespołów i zarządzania nimi. Omawiane są zaawansowane narzędzia zespołów umożliwiające dodawanie i zachowywanie projektów, które zwiększają wydajność oraz działanie systemu podczas pracy na dużych zespołach.

Więcej informacji

Dokumentacja rysunkowa

Kurs szybkiego tworzenia szczegółowych rysunków z wykorzystaniem informacji z modelu 3D. Omawiane jest tworzenie rysunków, opisywanie ich i wykorzystywanie asocjatywnej i parametrycznej natury Creo Parametric podczas konfigurowania rysunków.

Więcej informacji

Modelowanie powierzchni

Projektowanie skomplikowanych powierzchni z zachowaniem styczności i ciągłości krzywizny oraz analizowanie powierzchni pod kątem jakości i żądanych właściwości.

Więcej informacji

Projektowanie elementów blaszanych

Projektowanie części blaszanych i przygotowywanie ich dokumentacji. Omówienie wszystkich funkcji niezbędnych do tworzenia części blaszanych, ich rozkrojów i rysunków płaskich.

Więcej informacji

Projektowanie okablowania

Projektowanie wiązek przewodów elektrycznych w środowisku 3D. Układanie wiązek ręczne i sterowane schematem, tworzenie rozwinięć wiązek i ich dokumentacji.

Więcej informacji

Projektowanie instalacji rurowych

Projektowanie instalacji rurowych układanych ręcznie i sterowanych specyfikacją. Prowadzenie rurociągów, wstawianie złączek i tworzenie dokumentacji rurociągu.

Więcej informacji

Wprowadzenie do Creo SChematics

Tworzenie schematów instalacji elektrycznych i rurowych. Zarządzanie środowiskiem pracy, tworzenie schematów blokowych i konfigurowanie biblioteki katalogów.

Więcej informacji

Wprowadzenie do Creo layout

Inteligentne szkicowanie geometrii płaskiej, organizowanie i importowanie geometrii. Importowanie projektów płaskich do modeli 3D.

Więcej informacji

Wprowadzenie do Creo Illustrate

Tworzenie technicznych ilustracji 3D na podstawie istniejących danych 3D na potrzeby przygotowywania treści serwisowych.

Więcej informacji

Modelowanie elastyczne

Bezpośrednie edytowanie geometrii modeli parametrycznych i importowanych. Wykonywanie operacji na zaznaczonej geometrii modelu zamiast na istniejących operacjach parametrycznych.

Więcej informacji

Wprowadzenie do Creo Direct

Modelowanie bezpośrednie w środowisku Creo Direct: tworzenie szkiców, budowanie geometrii na podstawie szkiców, manipulowanie geometrią i budowanie zespołów.

Więcej informacji

Wprowadzenie do Creo Options Modeler

Tworzenie konfigurowalnych produktów na podstawie wariantów zespołów. Konfigurowanie opcji na potrzeby kreatora wariantów.

Więcej informacji

Interaktywne projektowanie powierzchni

Tworzenie skomplikowanych powierzchni swobodnych, manipulowanie nimi i integrowanie ich z cechami parametrycznymi.

Więcej informacji

Projektowanie behawioralne

Projektowanie modeli sterowane wynikami analiz. Tworzenie analiz wrażliwości, wykonalności i optymalizacji.

Więcej informacji

Projektowanie mechanizmów

Tworzenie połączeń mechanicznych, konfigurowanie modelu mechanizmu, wprawianie mechanizmu w ruch poprzez analizę kinematyczną i weryfikowanie wyników analizy.

Więcej informacji

Symulacje mechanizmów

Analizowanie dynamicznych reakcji między przemieszczającymi się komponentami. Stosowanie obiektów dynamicznych takich jak sprężyny, tłumiki i siły zewnętrzne.

Więcej informacji

Creo Parametric dla użytkowników systemu SolidWorks

Kurs dla użytkowników ze znajomością systemu SolidWorks chcących szybko nabrać biegłości w Creo Parametric. Poznanie interfejsu i koncepcji pracy w Creo oraz tworzenie podstawowych części i zespołów.

Więcej informacji

Wytwarzanie

Frezowanie

Projektowanie obróbki ubytkowej poprzez tworzenie ścieżek narzędzi dla maszyn 3-osiowych.

Więcej informacji

Projektowanie Form wtryskowych

Tworzenie, modyfikowanie i analizowanie komponentów form wtryskowych oraz ich zespołów. Tworzenie komponentów z uwzględnieniem skurczu, pochyleń, cech formy i systemów chłodzenia.

Więcej informacji

Toczenie

Projektowanie obróbki ubytkowej poprzez tworzenie ścieżek narzędzi dla dwuosiowych tokarek.

Więcej informacji

Zaawansowane toczenie

Projektowanie obróbki ubytkowej dla frezarko-tokarek, obrabiarek z podwójnymi głowicami rewolwerowymi i tokarek z podwójnymi wrzecionami.

Więcej informacji

Obliczenia

Wprowadzenie do Creo Simulate

Przeprowadzanie analiz wytrzymałościowych i termicznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES).

Więcej informacji

Najlepsze praktyki

Projektowanie solidnych modeli

Metody uzyskania stabilnego projektu części umożliwiającego wprowadzanie aktualizacji i zmian bez ryzyka wystąpienia błędów.

Więcej informacji

Zrozumienie referencji, badanie ich i zarządzanie nimi

Praca z referencjami i zależnościami w modelu Creo Parametric i zarządzanie referencjami w praktyce umożliwiające efektywne modyfikowanie modeli.

Więcej informacji

Maksymalizacja wydajności tworzenia rysunków

Optymalizacja procesu tworzenia rysunków.

Więcej informacji

Strategie projektowania zespołów

Najlepsze praktyki projektowania zespołów usprawniające współpracę międzywydziałową oraz zarządzanie wydajnością pracy z modelami zespołów Creo Parametric.

Więcej informacji

Wybierz interesującą Cię tematykę szkoleń:

Użytkowanie

Wprowadzenie do Windchill PDMLink dla typowych użytkowników

Podstawy poruszania się po systemie Windchill PDMLink: przeglądanie informacji, używanie wizualizacji i zarządzanie zadaniami.

Więcej informacji

Wprowadzenie do Windchill PDMLink dla zaawansowanych użytkowników

Podstawy pracy w systemie Windchill PDMLink: przeglądanie informacji, używanie wizualizacji, zarządzanie strukturami produktów i zmianami. Korzystanie z narzędzi do komunikacji i dodatkowych funkcji.

Więcej informacji

Wprowadzenie do Windchill PDMLink dla zespołu implementacyjnego

Podstawy pracy w systemie Windchill PDMLink: przeglądanie informacji, używanie wizualizacji, zarządzanie danymi CAD, informacjami o produkcie i zmianami. Korzystanie z narzędzi do komunikacji i dodatkowych funkcji.

Więcej informacji

Zarządzanie danymi PTC Creo Parametric

Kluczowe możliwości i funkcje zarządzania danymi CAD i zarządzanie informacjami projektowymi Creo Parametric; powiązanie struktury modeli CAD ze strukturą produktu.

Więcej informacji

Wprowadzenie do Windchill ProjectLink

Podstawy pracy w systemie Windchill i zarządzanie projektami. Planowanie zadań, budowanie zespołu dla projektu i przechowywanie danych projektu.

Więcej informacji

Wprowadzenie do Windchill MPMLink

Praca w systemie Windchill i zarządzanie procesem wytwarzania. Zarządzanie zmianami projektowymi i przekształcanie eBOM-u na mBOM oraz projektowanie produkcji.

Więcej informacji

Administracja

Administracja biznesowa systemem Windchill

Podstawy administrowania systemem Windchill: zarządzanie użytkownikami, cyklami życia, obiegami pracy i zasadami domen.

Więcej informacji

Administracja systemem Windchill

Zadania związane z utrzymaniem działania systemu Windchill. Zarządzanie usługami i komponentami systemu, okresowe działania administracyjne oraz strategia przechowywania danych i replikacji treści.

Więcej informacji

Administracja systemem klasyfikacji Windchill PartsLink

Tworzenie i konfigurowanie klasyfikacji części oraz zarządzanie systemami klasyfikacji. Budowanie wewnętrznego katalogu części.

Więcej informacji

Arbortext IsoDraw Foundation i CADprocess

Podstawowe i zaawansowane operacje rysunkowe do przygotowywania ilustracji technicznych oraz tworzenie ilustracji na podstawie modeli CAD.

Więcej informacji

Szkolenia indywidualne

Szkolenia indywidualne z Creo, Windchill i ArbortextWychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy również szkolenia indywidualne. Są to zajęcia dopasowane do Twoich szczególnych potrzeb, dotyczące różnorodnych zagadnień. Najczęściej prowadzone są one w formie szkolenia zamkniętego, na którym są obecni tylko pracownicy jednej firmy.

W przypadku szkolenia indywidualnego przygotowujemy zakres kursu ściśle dostosowany do Twoich wymagań, omawiający wybrane zagadnienia z oferowanych przez nas kursów produktowych firmy PTC.

Przeprowadzamy również kursy z innego typu oprogramowania w ramach specjalistycznych warsztatów. W razie potrzeby opracowujemy też warsztaty z zagadnień, których nie obejmują standardowe szkolenia.

Oferta indywidualna

 • Niestandardowe zajęcia obejmujące wybrane zagadnienia z kursów produktowych
 • Szkolenia ogólnotechniczne
 • Szkolenia z systemów bazodanowych

Jeżeli interesuje Cię możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, zapraszamy do kontaktu:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych kontaktowych w celu otrzymywania informacji marketingowych.

  Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO