ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

szkolenia

Wprowadzenie do systemu PTC Windchill MPMLink
Nazwa szkolenia Wprowadzenie do systemu PTC Windchill MPMLink
Czas trwania 2 dni
Wersja językowa materiałów
Wymagania wstępne

Wprowadzenie do systemu PTC Windchill PDMLink dla doświadczonych użytkowników

W trakcie tego kursu dowiesz się, jak używać podstawowych funkcji systemu Windchill MPMLink. Poznasz system MPMLink w kontekście zarządzania procesem wytwarzania (Manufacturing Process Management – MPM). Dowiesz się także, jak poruszać się po systemie MPMLink, zarządzać informacjami, używać wbudowanych narzędzi do wizualizacji oraz zarządzać zmianami produkcyjnymi przypisanymi do rozwoju produktu. Pozostałe tematy obejmują wykorzystanie systemu MPMLink do przekształcenia eBOM-ów w jeden lub więcej mBOM-ów oraz jak tworzyć plany procesów zużywające mBOM.

Omawiane zagadnienia:

 • Poruszanie się po środowisku systemu MPMLink
 • Narzędzia systemu MPMLink
 • Przekształcenie eBOM-u w mBOM
 • Tworzenie planu procesu i powiązanie go z mBOM-em
 • Tworzenie operacji i przydzielanie do nich części z mBOM-u
 • Przydzielanie zasobów do operacji
 • Wykorzystywanie norm produkcyjnych w operacjach
 • Tworzenie ilustracji i adnotacji dla operacji
 • Przeglądanie marszrut warsztatowych
 • Konsolidowanie czasu i kosztów
 • Wydawanie do produkcji planów procesów
 • Omówienie zarządzania zmianami
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO