ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Webinaria

Zobacz nagrania webinarów dotyczących produktów PTC

09.06.2020

Webinarium dotyczące projektowania w Creo Parametric stabilnie regenerujących się modeli

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały zaawansowane techniki zaznaczanie geometrii, metody przekazywania zamierzeń projektowych za pomocą specjalnego rodzaju referencji oraz wykorzystanie ręcznie tworzonych referencji do automatycznego umieszczania w modelu cech zdefiniowanych przez użytkownika.

Czas trwania: 1:00 h

06.05.2020

Webinarium dotyczące nowości wprowadzonych w Creo 7.0.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały nowości i usprawnienia wprowadzone w Creo 7.0 zarówno w podstawowych narzędziach, takich jak pochylenia, szkicownik, tworzenie blach i spoin czy przygotowywanie dokumentacji płaskiej, jak i zupełnie nowe rozwiązania w postaci projektowania wielobryłowego i generatywnego oraz analizy przepływów w czasie rzeczywistym.

Czas trwania: 1:22 h

Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO