ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

SzkoleniA

Zrozumienie referencji, badanie ich i zarządzanie referencjami
Nazwa szkolenia Zrozumienie referencji, badanie ich i zarządzanie referencjami
Czas trwania 2 dni
Wersja językowa materiałów
Wymagania wstępne

Podczas kursu dowiesz się, jak najlepiej wybierać referencje, dokonywać kompromisów pomiędzy wbudowanymi założeniami projektowymi a stabilnością modelu, wykorzystywać dostępne narzędzia do badania istniejących struktur referencji i stosować praktyczną wiedzę na temat poprawnego zarządzania referencjami. Dowiesz się, że efektywne wprowadzanie zmian wykracza poza zwykłe edytowanie wymiaru lub usunięcie cechy. Poznasz referencje i zależności w Creo i dowiesz się, jak powiązania rodzic/dziecko sterują projektami, ograniczają je i umożliwiają ich tworzenie. Poznasz także narzędzia umożliwiające wgląd w istniejącą strukturę referencji i powiązań między cechami części i zespołów Creo.

Omawiane zagadnienia:

  • Koncepcje referencji i zależności w Creo Parametric
  • Metody lokalizowania i badania referencji
  • Metody zarządzania referencjami w modelu
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO