ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

szkolenia

Zarządzanie danymi PTC Creo Parametric
w systemie PTC Windchill PDMLink
Nazwa szkolenia Zarządzanie danymi PTC Creo Parametric w systemie PTC Windchill PDMLink
Czas trwania 1 dzień
Wersja językowa materiałów
Wymagania wstępne

W trakcie tego kursu poznasz rozwiązania systemu Windchill PDMLink służące do zarządzania danymi Creo Parametric. Po ukończeniu tego kursu będziesz przygotowany/a do wykonywania podstawowych zadań i czynności związanych z zarządzaniem danymi CAD w systemie Windchill PDMLink. Lepiej zrozumiesz też procesy zarządzania danymi CAD systemu Windchill PDMLink. W trakcie tego kursu poznasz kluczowe możliwości i funkcje zarządzania danymi CAD w systemie Windchill PDMLink oraz dowiesz się, jak wykorzystywać system Windchill do zarządzania informacjami projektowymi Creo Parametric. Skupisz się na codziennych zadaniach zarządzania danymi, istotnymi dla społeczności Creo Parametric, włącznie z kwestią wykorzystania struktury danych CAD do powiązania z nią i zbudowania struktury produktu. Nauczysz się także wykorzystywać system Windchill do wykonywania podstawowych funkcji PDM na dokumentach CAD Creo Parametric i związanych z nimi częściach systemu Windchill.

Omawiane zagadnienia:

 • Poznanie przeznaczenia dokumentów CAD
 • Poznanie przeznaczenia części systemu Windchill
 • Rejestrowanie w Creo serwera systemu Windchill
 • Poznanie procesu zarządzania danymi projektowymi
 • Poznanie procesu rozwoju danych projektowych
 • Lokalizowanie informacji projektowych
 • Przeglądanie informacji projektowych
 • Tworzenie nowych projektów i udostępnianie informacji projektowych
 • Modyfikowanie istniejących informacji projektowych i zarządzanie nimi
 • Poznanie części systemu Windchill i ich powiązań z dokumentami CAD
 • Poznanie powiązań i zależności międzi plikami
 • Wykorzystywanie ramek przestrzeni roboczej
 • Zarządzanie rodzinami części
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO