ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

szkolenie

Wprowadzenie do Creo Schematics
Nazwa szkolenia Wprowadzenie do Creo Schematics
Czas trwania 3 dni
Wersja językowa materiałów
Wymagania wstępne

Brak

W trakcie tego kursu nauczysz się, jak używać Creo Schematics do tworzenia schematów elektrycznych i instalacji rurowych. Dowiesz się także, jak zarządzać środowiskiem pracy Creo Schematics, konfigurować bibliotekę katalogów i tworzyć funkcjonalne schematy blokowe oraz blokować połączone ze sobą schematy. Dodatkowo nauczysz się, jak tworzyć schematy obwodów elektrycznych, schematy przyłączeniowe oraz schematy aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki dla instalacji rurowych. Na koniec dowiesz się, jak używać schematów przyłączeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki do konfigurowania projektów wiązek 3D i instalacji rurowych stworzonych w Creo Parametric.

Omawiane zagadnienia:

  • Poznanie procesów projektowania schematów płaskich wiązek elektrycznych i instalacji rurowych
  • Konfigurowanie środowiska pracy Creo Schematics
  • Tworzenie i konfigurowanie biblioteki katalogów
  • Tworzenie funkcjonalnych schematów blokowych (włącznie z wieloarkuszowymi schematami blokowymi)
  • Tworzenie schematów obwodów elektrycznych
  • Tworzenie schematów przyłączeniowych (włącznie z wieloarkuszowymi schematami)
  • Tworzenie schematów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
  • Przekazywanie informacji ze schematów do Creo Parametric
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO