ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

szkolenia

Wprowadzenie do Creo Direct
Nazwa szkolenia Wprowadzenie do Creo Direct
Czas trwania 1 dzień
Wersja językowa materiałów
Wymagania wstępne

Wprowadzenie do Creo Parametric

W trakcie tego kursu zyskasz umiejętności z zakresu modelowania bezpośredniego z użyciem Creo Direct. Zapoznasz się z interfejsem Creo Direct i podejściem do modelowania bezpośredniego, łącznie z tym, jak szybko tworzyć dokładne szkice, zamieniać szkice na kształty 3D i z łatwością manipulować bezpośrednio istniejącą geometrią. Dowiesz się także, jak wstawiać komponenty do zespołu i zmieniać ich położenie oraz jak wykorzystywać istniejącą geometrię zespołu do tworzenia geometrii części.

Omawiane zagadnienia:

 • Poznanie podejścia bezpośredniego modelowania w tworzeniu geometrii
 • Szkicowanie dokładnej geometrii 2D bez utwierdzeń
 • Tworzenie kształtów 3D na bazie geometrii 2D poprzez wyciąganie, obracanie i przeciąganie szkiców oraz ich regionów
 • Tworzenie osi i płaszczyzn konstrukcyjnych
 • Tworzenie geometrii inżynierskiej, takiej jak otwory, zaokrąglenia, fazowania, pochylenia i powłoki
 • Powielanie geometrii szykiem w jednym i w dwóch kierunkach
 • Używanie narzędzi pomiarowych oraz tworzenie przekrojów poprzecznych części i zespołów
 • Szybkie zaznaczanie i bezpośrednie modyfikowanie kształtów 3D w modelach
 • Poznanie bezpośredniego podejścia do tworzenia zespołów
 • Edytowanie położenia komponentu w zespole
 • Tworzenie nowych komponentów i projektowanie ich w kontekście zespołu
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO