ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

szkolenie

Wprowadzenie do Creo Options Modeler
Nazwa szkolenia Wprowadzenie do Creo Options Modeler
Czas trwania 1 dzień
Wersja językowa materiałów
Wymagania wstępne

W trakcie tego kursu dowiesz się, jak używać Creo Options Modeler do tworzenia konfigurowalnych zespołów. Zaczniesz od zbadania gotowego konfigurowalnego zespołu, dla którego stworzono kilka wariantów. Następnie nauczysz się, jak zdefiniować wymienność pomiędzy komponentami oraz jak tworzyć i montować konfigurowalne produkty, moduły i warianty modułów. Następnie zapoznasz się z tworzeniem opcji i wyborów, co umożliwi Ci zbadanie użyteczności Kreatora wariantów w konfigurowaniu wariantów zespołów. Na koniec dowiesz się, jak wykorzystać istniejący projekt zespołu i opracować konfigurowalny zespół produktu, zawierający wiele wariantów projektowych.

Omawiane zagadnienia:

  • Poznanie i wykorzystywanie Creo Options Modeler
  • Tworzenie zespołów wymiany
  • Tworzenie konfigurowalnych modułów i produktów
  • Definiowanie opcji i wyborów
  • Wykorzystanie konfigurowalnych zespołów
  • Zrozumienie, jak zarządzać dużymi zespołami Creo Options Modeler we współpracy z systemem Windchill i bez niego
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO