ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

szkolenia

Symulacje mechanizmów w Creo Parametric
Nazwa szkolenia Symulacje mechanizmów w Creo Parametric
Czas trwania 1 dzień
Wersja językowa materiałów
Wymagania wstępne

W trakcie tego kursu skupisz się na poznaniu zaawansowanych metod modelowania i analiz. Tematy obejmują opracowanie modelu 3D, analizowanie modelu mechanizmu i weryfikację wyników. Kurs został zaprojektowany dla doświadczonych osób, które chcą wprowadzić ruch w swoich produktach i analizować dynamiczne reakcje między przemieszczającymi się komponentami. Omawiane tematy umożliwią Ci pomiar dynamicznych reakcji komponentów, pomiar siły wymaganej do zachowania mechanizmu w stanie równowagi oraz wyznaczenie stanu spoczynkowego mechanizmu. Po ukończeniu kursu będziesz przygotowany/a do projektowania mechanizmów z wykorzystaniem Creo Parametric Mechanism Dynamics Option (MDO).

Omawiane zagadnienia:

  • Poznanie opcji dynamiki mechanizmów
  • Stosowanie w zespołach napędów siłowych, sprężyn i tłumików
  • Stosowanie w zespołach sił, momentów i grawitacji
  • Tworzenie analiz dynamicznych
  • Tworzenie analiz równowagi sił
  • Tworzenie analiz statycznych
  • Pomiar sił, prędkości, przyspieszeń i innych reakcji
  • Weryfikacja wyników
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO