ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

szkolenia

Administracja biznesowa systemem PTC Windchill
Nazwa szkolenia Administracja biznesowa systemem PTC Windchill
Czas trwania 3 dni
Wersja językowa materiałów
Wymagania wstępne

Dowolne z następujących szkoleń:

W trakcie tego kursu poznasz podstawowe zadania administracji biznesowej systemem Windchill. Dowiesz się, jak tworzyć konta i grupy użytkowników oraz jak efektywnie planować i tworzyć strategie zarządzania przechowywaniem informacji. Pozostałe tematy dotyczą cykli życia, obiegów pracy, zespołów i konfigurowania zasad domen. Umiejętności te pozwolą Ci skonfigurować system Windchill PDMLink tak, żeby spełniał oczekiwania biznesowe Twojej firmy. Po ukończeniu tego kursu będziesz odpowiednio przygotowany/a do skonfigurowania i zarządzania podstawową implementacją systemu Windchill w swojej firmie.

Omawiane zagadnienia:

 • Poznanie procesów biorących udział w definiowaniu Twojego środowiska biznesowego
 • Zastosowanie Organizacji w systemie Windchill
 • Tworzenie organizacji
 • Tworzenie kont użytkowników i grup i zarządzanie nimi
 • Najlepsze praktyki zarządzania organizacjami, grupami i kontami użytkowników
 • Konteksty i ich wzajemne powiązania
 • Przypisywanie twórców produktów i bibliotek
 • Tworzenie kontekstów produktów i bibliotek i zarządzanie nimi
 • Rozróżnienie między nazwami obiektów systemu Windchill i odpowiadającymi im nazwami klas typów obiektów
 • Tworzenie lokalnych, globalnych, obliczanych i aliasów atrybutów
 • Tworzenie podtypów systemu Windchill
 • Konfigurowanie układu atrybutów
 • Poznanie i ustawianie reguł inicjalizacji obiektów
 • Implementowanie niestandardowych schematów wersjonowania
 • Tworzenie i definiowanie szablonów cykli życia i obiegów pracy
 • Łączenie szablonów cykli życia i obiegów pracy
 • Poznanie architektury zasad domen systemu Windchill
 • Definiowanie zasad kontroli dostępu
 • Poznanie poszczególnych uprawnień kontroli dostępu
 • Administrowanie i rozwiązywanie problemów z listami kontroli dostępu
 • Definiowanie zasad powiadomień
 • Definiowanie zasad indeksowania
 • Wykorzystywanie zespołów kontekstowych do stosowania kontroli dostępu
 • Wykorzystywanie zespołów kontekstowych i szablonów zespołów do wyznaczania ról obiegu pracy
 • Tworzenie szablonów dokumentów w kontekstach produktu, biblioteki i organizacji i zarządzanie nimi
 • Sposoby tworzenia szablonów dokumentów CAD
 • Tworzenie szablonów kontekstów produktów i bibliotek
 • Tworzenie, zarządzanie i edytowanie preferencji promocji
 • Poznanie procesów weryfikacji i zatwierdzenia promocji
 • Poznanie elastyczności zarządzania zmianami
 • Tworzenie reguł powiązań między obiektami zmiany
 • Poznanie obiektów zmiany, ich cykli życia, obiegów pracy i szablonów zespołów
 • Zarządzanie wyszukiwaniami zapisanymi przez administratora
 • Zarządzanie profilami użytkowników
 • Zarządzanie widokami systemu Windchill
 • Zarządzanie funkcjami kalendarza
 • Zarządzanie preferencjami organizacji
 • Poznanie funkcji menedżera raportów
 • Poznanie ustawień publikowania wizualizacji
 • Poznanie funkcji menedżera oczyszczania
 • Audyt zdarzeń systemowych
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO