ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Windchill MPMLink

Pierwsze na rynku zintegrowane rozwiązanie do zarządzania procesami produkcyjnymi

Każdego dnia inżynierowie produkcji muszą zadbać o to, by linie produkcyjne, listy części i instrukcje warsztatowe dokładnie odzwierciedlały aktualny projekt konstrukcyjny. Inżynier-konstruktor zazwyczaj czeka na ukończenie projektu, żeby przekazać pracę inżynierowi produkcji, który zdefiniuje sposób i miejsce produkcji. Synchronizacja zarządzania procesem produkcyjnym i pracy biura konstrukcyjnego (pracujących zazwyczaj na tych samych danych projektowych) może mieć pozytywny wpływ na koszty produkcji, dokładność wytworów produkcyjnych i czas cyklu rozwoju produktu.

Grafika przedstawiająca porównanie wykazów części za pomocą Windchill MPMLink.
Windchill MPMLink umożliwia skorelowanie inżynierskiego i produkcyjnego wykazu części.

Windchill MPMLink – zintegrowana aplikacja PLM zaprojektowana dla inżynierów produkcji – jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ daje im narzędzia potrzebne do cyfrowego zaprojektowania i zarządzania procesem produkcyjnym równolegle z konstrukcją. MPMLink może usprawnić efektywność inżynierów produkcji, łącząc asocjatywnie mBOM (Manufacturing Bill of Materials – produkcyjna lista materiałowa) ze źródłową informacją projektową, dzięki czemu mBOM będzie zawsze odzwierciedlał aktualny stan prac konstrukcyjnych.

Grafika przedstawiająca filtrowanie struktury produktu pod kątem produkcji za pomocą Windchill MPMLink.
Używając modułu Windchill MPMLink, można przygotowywać różne filtry struktury pod kątem produkcyjnym.

Korzyści

  • Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek dzięki umożliwieniu równoczesnego projektowania konstrukcji i definiowania procesu produkcyjnego.
  • Zwiększenie efektywności inżynierów produkcji poprzez tworzenie procesów technologicznych i powiązanych z nimi zasobów w formie cyfrowej i zarządzanie nimi.
  • Obniżenie kosztów wprowadzania zmian dzięki uproszczeniu identyfikacji wpływu zmian na wyrób oraz ograniczenie liczby kosztownych zmian na późniejszych etapach procesu.
  • Podniesienie efektywności i produktywności dzięki skutecznej optymalizacji procesów produkcyjnych i dynamicznie generowanym instrukcjom warsztatowym 2D i 3D.
  • Poprawa jakości produktu poprzez ograniczenie ilości odpadów i przeróbek.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO