ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Pakiety systemu
PTC Windchill

Technologia, która rozwija się razem z Twoją firmą

Pakiety PTC Windchill to rozwiązanie umożliwiające dopasowanie systemu PLM do potrzeb każdej firmy.Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz cyfrową transformację, czy wdrażasz zaawansowane funkcje PLM, oferujemy Ci system, który będzie się rozwijał razem z Twoimi potrzebami. Podstawowe funkcje systemu PTC Windchill, takie jak zarządzanie danymi z wielu systemów CAD, zautomatyzowane zarządzanie zmianami i dokumentami, integracja z systemami biznesowymi i nadzorowanie realizacji projektów pomogą Ci stworzyć podstawową platformę rozwoju produktu. W marę nabywania doświadczenia z systemem PLM możesz rozbudować możliwości systemu o zarządzanie eBOM-em i x-BOM-ami, bezpieczną współpracę, zarządzanie komponentami i wiele innych.

Rozbudowane pakiety – jedna platforma PLM

Dzięki jednej platformie PLM Twoja technologia może się rozwijać wraz z Twoją firmą. Wybierając odpowiednie pakiety, możesz skonfigurować system PTC Windchill tak, żeby zarówno doświadczeni, jak i okazjonalni użytkownicy szybko się w nim odnaleźli.

Pakiety dla zaawansowanych użytkowników

Windchill Base

Pakiet dla użytkowników, którzy tworzą, udostępniają i zarządzają danymi o produkcie oraz definiują, inicjują lub uczestniczą w podstawowych procesach biznesowych lub administracyjnych związanych z systemem PLM.

Typowe scenariusze użytkowania

 • Pojedynczy widok danych kontrolowanych poprzez wersje i prawa dostępu,
 • Planowanie i realizacja projektu z kamieniami milowymi i efektami prac,
 • Współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi użytkownikami z wykorzystaniem kontrolowanych przestrzeni i pakietów dostępnych off-line,
 • Proste i złożone procesy zmian wspierające najlepsze praktyki branżowe i konfigurowalne zautomatyzowane przepływy zadań,
 • Ocena i opisywanie danych o produkcie,
 • Integracja z systemami biznesowymi,
 • Zarządzanie dokumentami i współpraca.

Windchill Advanced

Pakiet przeznaczony dla użytkowników, którzy  potrzebują narzędzi do tworzenia i zarządzania BOM-ami inżynierskimi, zarządzania konfiguracjami produktów lub powiązania informacji o produkcie z BOM-em.

Typowe scenariusze użytkowania – funkcje pakietu Windchill Base oraz:

 • Cyfrowa definicja produktu z zarządzaniem BOM-em inżynierskim (eBOM),
 • Identyfikowalność danych o produkcie (CAD, dokumenty, BOM),
 • Podstawowe zarządzanie wariantami produktu (O&V),
 • Bezpieczna współpraca z wykorzystaniem etykiet (ITAR, poufne) i umów (TAA, umowa o poufności),
 • Wsparcie dla ponownego wykorzystywania projektów – „zapisz jako” z odnośnikami itp.,
 • Wsparcie dla rozwoju produktu „od ogółu do szczegółu” i „od szczegółu do ogółu”.

Windchill Premium

Pakiet przeznaczony dla użytkowników, wykonujących dodatkowe operacje dotyczące części, takie jak klasyfikowanie komponentów do ponownego wykorzystywania, listy zatwierdzonych dostawców (AVL) i producentów (AML) czy tworzenie pochodnych BOM-ów na potrzeby produkcji i serwisu.

Typowe scenariusze użytkowania – funkcje pakietów Windchill Base i Advanced oraz:

 • Klasyfikacja i ponowne wykorzystywanie komponentów,
 • Identyfikowanie i promowanie preferowanych dostawców i komponentów (AVL/AML),
 • Cyfrowa identyfikowalność pomiędzy inżynierskimi i pochodnymi danymi o produkcie (produkcja, serwis),
 • Interdyscyplinarne zarządzanie zmianami.

Pakiety dla niezaawansowanych użytkowników

Pakiety dla niezaawansowanych użytkowników systemu PTC Windchill to szybki i prosty sposób udostępniania bogatej wizualnie informacji o produkcie. Dostępne od razu po instalacji aplikacje przeznaczone do wykonywania określonych zadań umożliwiają szerokiej gamie użytkowników uczestniczenie w procesach PLM bez konieczności przechodzenia długich szkoleń. Pakiety te można udostępnić zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym zespołom oraz zintegrować z innymi firmowymi systemami takimi jak CAD, ALM, MES, SCM, ERP, CRM i IoT bez replikowania niezbędnych danych.

Pakiety dla niezaawansowanych użytkowników, dostępne jako ThingWorx Navigate, ułatwiają współpracę dzięki funkcjom umożliwiającym użytkownikom ocenianie, zatwierdzanie, komentowanie i przekazywanie opinii. Dzięki połączeniu danych z wielu systemów firmowych, użytkownik widzi wszystkie informacje o produkcie w kontekście swojej roli. Umożliwia to lepsze wykonywanie pracy i podejmowanie decyzji. Dostępne są trzy pakiety dla niezaawansowanych użytkowników, które zapewniają płynne połączenie z systemem Windchill:

ThingWorx View

Użytkownicy mogą oglądać reprezentacje modelu w 3D i dokonywać pomiarów, oglądać pliki projektowe, rysunki, właściwości części, listy części i ich struktury, dokumenty i ich struktury oraz pobierać pakiety rysunków.

ThingWorx Contribute

Użytkownicy mogą wyświetlać, wyszukiwać i sortować zadania związane z oceną i zatwierdzaniem podania o zmianę. Mogą też wyświetlić szczegóły podania o zmianę oraz zatwierdzić/odrzucić lub zmienić przydział podania o zmianę.

ThingWorx Connected PLM

Użytkownicy mogą ponownie wykorzystywać komponenty do szybkiego budowania aplikacji. Mogą konfigurować i dostosowywać aplikacje ThngWorx Navigate, budować własne aplikacje, a nawet tworzyć rozwiązania łączące dane z systemów PLM, firmowych lub IoT w celu stworzenia tzw. cyfrowego bliźniaka.

Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat pakietów systemu PTC Windchill? Chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji – zapraszamy do kontaktu.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO