ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

metody licencjonowania

Oprogramowanie Creo jest dostępne w dwóch modelach licencjonowania: w postaci licencji bezterminowej oraz subskrypcji.

Licencja bezterminowa

Jest to licencja bez określonego terminu wygaśnięcia. Ten model licencji pozwala użytkownikowi na korzystanie z licencji przez nieokreślony czas od zakupu oprogramowania. Dodatkowo do licencji bezterminowej można wykupić usługę serwisową z możliwością corocznego odnawiania, która daje prawo do pomocy technicznej świadczonej przez firmy Prodart i PTC oraz do uzyskiwania najnowszych wersji oprogramowania.

Subskrypcja

Licencja z określonym terminem wygaśnięcia. Ten model licencji pozwala użytkownikowi na bardziej elastyczne zarządzanie ilością licencji poprzez dodawania/odejmowanie licencji w zależności od zapotrzebowania bez konieczności zakupu dodatkowych licencji „na stałe”. Subskrypcja obejmuje również usługę serwisową.

Firma PTC ogłosiła, że z dniem 1 stycznia 2019 model subskrypcyjny będzie jedynym dostępnym modelem licencjonowania na całym świecie. Począwszy od tej daty, nie będzie możliwe uzyskanie nowych licencji bezterminowych.

Czym jest subskrypcja PTC?

Subskrypcja to sposób uzyskania licencji na oprogramowanie PTC w modelu cyklicznych opłat zamiast dużej jednorazowej opłaty na wstępie. W czasie trwania subskrypcji zyskasz również:

  • Nowe wydania oprogramowania, obsługę serwisową i aktualizacje bezpieczeństwa, zapewniające ci nieustanną gotowść do pracy
  • Zdolność zmiany możliwości tak, by mieć dostęp tylko do potrzebnego oprogramowania wtedy, gdy to konieczne
  • Treści eLearningowe dostępne na żądanie, umożliwiające dostęp do szkoleń i podnoszenie umiejętności we własnym tempie
  • Dostęp do pomocy technicznej poprzez zdalną diagnostykę w wykonaniu certyfikowanych inżynierów oraz dostęp do elektronicznej bazy wiedzy
  • Inteligentne, internetowe i prewencyjne wsparcie techniczne, ułatwiające szybsze zidentyfikowanie problemów, wyznaczenie trendów i wydajniejszą pracę

Czy mogę nadal używać posiadanych licencji bezterminowych?

Tak, klienci mogą nadal używać dotychczasowych licencji bezterminowych, otrzymywać nowe wersje oprogramowania i korzystać z pozostałych praw wynikających z usługi serwisowej oraz mogą odnawiać usługę serwisową dla wszystkich aktywnych licencji. Możesz też skonwertować aktywne licencje bezterminowe na subskrypcję lub w dowolnym czasie dodać nowe licencje subskrypcyjne.

Czy subskrypcja PTC jest dostępna dla wszystkich produktów na całym świecie?

Tak, wszystkie produkty we wszystkich regionach świata są obecnie dostępne w formie subskrypcji.

Czy oferty bezterminowe i subskrypcja różnią się funkcjami i dołączonymi modułami?

Istotne nowe produkty, funkcje i możliwości są nieustannie wprowadzane i są dostępne wyłącznie w formie subskrypcji.

Czy pliki stworzone z wykorzystaniem licencji subskrypcyjnych są moją własnością?

Tak, pliki i dane stworzone za pośrednictwem oprogramowania PTC zawsze należą do Ciebie.

Czy oferta subskrypcji obejmuje środowiska chmurowe i lokalne?

Wiele subskrypcji oferowanych przez PTC jest dostępnych zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Chociaż klienci co raz bardziej doceniają skalowalność rozwiązań chmurowych, możesz wybrać, która forma wdrożenia jest najbardziej odpowiednia dla Twojej firmy.

Czy potrzebuję połączenia z Internetem, żeby używać licencji subskrypcyjnych?

Nie, licencje subskrypcyjne w środowisku lokalnym nie wymagają do działania połączenia z Internetem.

Czy po wprowadzeniu przez PTC subskrypcji moja umowa na licencje bezterminowe jest nadal aktualna?

Tak, PTC zawsze będzie przestrzegać postanowień umownych i zobowiązuje się do wspierania wszystkich swoich klientów.

Co się stanie, gdy zapomnę o dacie odnowienia subskrypcji?

PTC monitoruje okres subskrypcji i rozsyła przypomnienia na 120 dni przed datą odnowienia sybskrypcji.

Czy podczas zakupu subskrypcji wymagana jest minimalna liczba stanowisk?

Nie. Jedną z kluczowych zalet subskrypcji jest elastyczność w zakresie niższych początkowych nakładów inwestycyjnych i skalowalność w miarę wzrostu potrzeb.

Czy w trakcie trwania subskrypcji muszę automatycznie aktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji?

Nie, rozwiązania w środowisku lokalnym nie wymagają automatycznych aktualizacji i możesz pracować z każdą dostępną wcześniejszą wersją oprogramowania i zaktualizować ją zgodnie z własnym harmonogramem.

Czy subskrypcje obejmują wsparcie techniczne?

Tak, wszystkie subskrypcje obejmują wsparcie techniczne, a w większości przypadków możesz wybrać różne poziomy wsparcia.

Czy w trakcie trwania subskrypcji mogę zmienić produkty?

Tak, subskrypcje oferują elastyczne opcje zmiany produktów, żeby dostosowywać się do zmieniających się potrzeb biznesowych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Jak często otrzymam fakturę?

Raz na rok, na początku każdego okresu rozliczeniowego. Jeżeli potrzebujesz dodatkowej elastyczności, dostępne są opcje rozliczeń miesięcznych.

Oba modele licencyjne są dostępne w postaci dwóch rodzajów licencji: jako licencja pływająca (ang. floating) oraz stanowiskowa (ang. node-locked).

Licencja pływająca

Licencja obsługiwana za pośrednictwem serwera licencji. W tej wersji licencji Creo łączy się z lokalnym serwerem licencji w celu weryfikacji, jakie licencje są dostępne i w jakiej liczbie. Serwerem licencji może być dowolny komputer z zainstalowanym systemem Windows oraz oprogramowaniem FlexNet. Ten typ licencji jest szczególnie przydatny w firmach, w których pracuje co najmniej kilku użytkowników, ponieważ pozwala na centralne zarządzanie licencjami oraz umożliwia pracę w Creo na różnych stacjach roboczych.

Grafika przedstawia przykładowy schemat działania licencji pływającej. Serwer licencji udostępnia dwie licencje Creo Parametric dwóm użytkownikom. Trzeci użytkownik nie ma możliwości wykorzystania licencji, dopóki jeden z pracujących użytkowników nie skończy pracy i nie zwolni licencji na serwerze.

Licencja stanowiskowa

Licencja przypisana do określonej stacji roboczej. Ten typ licencji nie wymaga stosowania serwera licencji, ponieważ licencja jest przypisana do określonego komputera i nie może być wykorzystywana na innym stanowisku.

Grafika przedstawia przykładowy schemat działania licencji stanowiskowej. Ponieważ licencja jest przypisana do stanowiska, nie jest konieczne wykorzystanie serwera licencji. Użytkownicy mogą korzystać z oprogramowania wyłącznie na stacji roboczej, na którym znajduje się licencja.

Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO