ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Metody licencjonowania

Oprogramowanie Creo jest dostępne w dwóch modelach licencjonowania: w postaci licencji bezterminowej oraz subskrypcji.

Licencja bezterminowa

Jest to licencja bez określonego terminu wygaśnięcia. Ten model licencji pozwala użytkownikowi na korzystanie z licencji przez nieokreślony czas od zakupu oprogramowania. Dodatkowo do licencji bezterminowej można wykupić usługę serwisową z możliwością corocznego odnawiania, która daje prawo do pomocy technicznej świadczonej przez firmy Prodart i PTC oraz do uzyskiwania najnowszych wersji oprogramowania.

Subskrypcja

Licencja z określonym terminem wygaśnięcia. Ten model licencji pozwala użytkownikowi na bardziej elastyczne zarządzanie ilością licencji poprzez dodawania/odejmowanie licencji w zależności od zapotrzebowania bez konieczności zakupu dodatkowych licencji „na stałe”. Subskrypcja obejmuje również usługę serwisową.

Firma PTC ogłosiła, że z dniem 1 stycznia 2019 model subskrypcyjny będzie jedynym dostępnym modelem licencjonowania na całym świecie. Począwszy od tej daty, nie będzie możliwe uzyskanie nowych licencji bezterminowych.

Oba modele licencyjne są dostępne w postaci dwóch rodzajów licencji: jako licencja pływająca (ang. floating) oraz stanowiskowa (ang. node-locked).

Licencja pływająca

Licencja obsługiwana za pośrednictwem serwera licencji. W tej wersji licencji Creo łączy się z lokalnym serwerem licencji w celu weryfikacji, jakie licencje są dostępne i w jakiej liczbie. Serwerem licencji może być dowolny komputer z zainstalowanym systemem Windows oraz oprogramowaniem FlexNet. Ten typ licencji jest szczególnie przydatny w firmach, w których pracuje co najmniej kilku użytkowników, ponieważ pozwala na centralne zarządzanie licencjami oraz umożliwia pracę w Creo na różnych stacjach roboczych.

Grafika przedstawia przykładowy schemat działania licencji pływającej. Serwer licencji udostępnia dwie licencje Creo Parametric dwóm użytkownikom. Trzeci użytkownik nie ma możliwości wykorzystania licencji, dopóki jeden z pracujących użytkowników nie skończy pracy i nie zwolni licencji na serwerze.

Licencja stanowiskowa

Licencja przypisana do określonej stacji roboczej. Ten typ licencji nie wymaga stosowania serwera licencji, ponieważ licencja jest przypisana do określonego komputera i nie może być wykorzystywana na innym stanowisku.

Grafika przedstawia przykładowy schemat działania licencji stanowiskowej. Ponieważ licencja jest przypisana do stanowiska, nie jest konieczne wykorzystanie serwera licencji. Użytkownicy mogą korzystać z oprogramowania wyłącznie na stacji roboczej, na którym znajduje się licencja.

Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO