ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Projektowanie w środowisku multi-CAD

Praca z danymi z wielu systemów CAD to dzisiejsza rzeczywistość inżynierska

To już fakt: inżynierowie współpracują z wieloma partnerami. Niektórzy pracują z zewnętrznymi dostawcami i producentami, inni z działami realizacji, takimi jak produkcja, serwis czy dział zaopatrzenia. Wszyscy będą się kontaktować z klientami. Przy dużej liczbie osób zaangażowanej w rozwój produktu, z których każda może używać innego oprogramowania CAD 3D, inżynierowie dzisiaj muszą stawić czoła rzeczywistości, w której muszą pracować z nienatywnymi danymi projektowymi. To świat multi-CAD.

W tym eBooku omawiane są problemy, z jakimi spotykają się projektanci podczas pracy z danymi CAD z wielu systemów. Zgłębiane są też problemy, które inżynierowie napotykają, próbując wymieniać się projektami i przenosić je między różnymi programami CAD 3D. Następnie przedstawione zostaną najnowsze postępy, których celem jest rozwiązanie tych problemów i jak pomagają one inżynierom i ich partnerom we współpracy zaangażowanym w cyklu rozwoju produktu.

    Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO