ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo Behavioral Modeling

Oprogramowanie symulacyjne do opracowywania optymalnych konstrukcji

Jeżeli nie czujesz wyjątkowego przywiązania do drenującego budżet testowania metodą prób i błędów, z pewnością uznasz, że zoptymalizowanie konstrukcji przed wykonaniem prototypu ma sens. Oszczędzasz czas, pieniądze i unikasz wielu niezręcznych spotkań, nie wspominając o szybszym wejściu na rynek po niższych kosztach z produktem działającym zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Grafika przedstawiająca przebieg wyszukiwania za pomocą narzędzi Creo Behavioral Modeling żądanego pola przekroju na długości krzywej.
Poszukiwanie żądanego pola przekroju wzdłuż krzywej za pomocą Creo BMX

Czy nie byłoby świetnie, gdyby oprogramowanie CAD potrafiło automatycznie wyznaczyć najlepszy projekt w ramach podanych mu parametrów? Bez poświęcania dni na uzyskanie wyniku? Twoje życzenie spełni Creo Behavioral Modeling (BMX), rozszerzenie do Creo Parametric. Pożegnaj godziny poświęcone na stopniowe wprowadzanie zmian w projekcie – i to niepokojące uczucie, że i tak nie udało się uzyskać optymalnego wyniku.

Z pomocą Creo BMX możesz tak zoptymalizować parametry, żeby osiągnąć cel. Proces jest prosty: zdefiniuj parametry, zakresy, jeżeli części Twojego projektu są elastyczne, i cele projektowe. Creo BMX przetestuje wszystkie iteracje, żeby znaleźć wykonalne rozwiązania, które możesz zaakceptować, odrzucić albo wykorzystać jako podstawę do dalszych eksperymentów. Dlaczego by nie sprawdzić różnych scenariuszy? Z łatwością możesz też wprowadzić wyniki obliczeń z PTC Mathcad albo innego oprogramowania, żeby bezpośrednio sterować projektem, bez monotonnego i ryzykownego ręcznego przenoszenia danych. W miarę rozwoju projektu Creo BMX wykorzystuje wyniki wcześniejszych analiz, tworząc “inteligentny” projekt.

Grafika przedstawiająca wyniki analizy optymalizacji objętości zbiornika paliwa przeprowadzonej za pomocą Creo Behavioral Modeling.
Weryfikacja objętości zbiornika paliwa

Z pomocą Creo BMX otrzymujesz zoptymalizowany projekt za ułamek wysiłku, czasu i kosztów poniesionych w przeciwnym wypadku.

Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO