ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo GD&T Advisor

Wymiaruj i opisuj swoje modele 3D by mieć pewność,
że różne zespoły w Twojej firmie nadają na tych samych falach

Wymiary i tolerancje geometryczne przedstawione na modelu 3D poprzez podejście MBD.Cyfrowa definicja produktu (ang. Model-Based Definition – MBD) to podejście do tworzenia modeli 3D w taki sposób, by zawierały one praktycznie wszystkie dane niezbędne do zdefiniowania produktu. Po zastosowaniu MBD model staje się głównym źródłem informacji, na których opierają się wszystkie działania inżynierskie. Model ten można też wykorzystywać na późniejszych etapach rozwoju produktu i udostępniać go podwykonawcom oraz innym działom wewnątrz firmy. Dzięki temu można znacznie skrócić czas i koszt wdrożenia produktu oraz uniknąć wielu błędów związanych z wymianą i niejednoznacznością informacji.

Interfejs opisywania modelu 3D w Creo Parametric.
Opisywanie modelu 3D zgodne z podejściem MBD w Creo Parametric.

Konstruktorzy od lat wykorzystują rysunki, żeby przekazywać informacje na temat wytworzenia produktu – nawet mimo tego, że modele projektują w 3D. Cyfrowa definicja produktu (MBD) polega na osadzeniu  w modelu 3D informacji o produkcie w postaci geometrycznych wymiarów i tolerancji (ang. Geometric Dimensioning & Tolerancing – GD&T). W ten sposób informacje, które w pełni opisują produkt, można w zrozumiały i efektywny sposób przekazać wszystkim zainteresowanym bezpośrednio za pomocą modelu 3D bez konieczności tworzenia dokumentacji płaskiej. Model 3D staje się wtedy jednym źródłem prawdy, które można przekazywać kolejnym działom, takim jak inspekcja, produkcja, zamówienia itd. w celu zbadania, przeanalizowania, zbudowania czy inspekcji produktu.

W Creo Parametric są wbudowane narzędzia umożliwiające sprawne i szybkie opisywanie modelu 3D. Za ich pomocą bezproblemowo wyświetlisz lub dodasz do modelu 3D niezbędne wymiary, tolerancje geometryczne oraz notatki. Możesz też stworzyć różne stany wyświetlania modelu, żeby za każdym razem w czytelny sposób komunikować informacje o produkcie. Narzędzia dostępne w podstawowej wersji Creo Parametric umożliwiają Ci też opublikowanie modeli zgodnych z podejściem MBD do lekkiego formatu przeglądarki Creo View.

Rozszerzenie Creo GD&T Advisor

Grafika przedstawiająca interfejs rozszerzenia Creo GD&T Advisor.
Intuicyjne, skoncentrowane na cechach środowisko pracy w GD&T Advisor.

Ręczne opisywanie modelu za pomocą wymiarów i tolerancji geometrycznych jest procesem żmudnym i podatnym na błędy. Gdy chcesz przyspieszyć te prace i mieć pewność, że odpowiednio definiujesz GD&T w zgodzie z normami ISO i ASME, skorzystaj z rozszerzenia Creo GD&T Advisor. To rozszerzenie do Creo Parametric, opracowane we współpracy z firmą Sigmetrix, służy profesjonalnym doradztwem w zastosowaniu GD&T i weryfikacji, czy wykonano je poprawnie. Gdy model jest gotowy, możesz mieć pewność, że jest on zgodny z odpowiednimi normami i jest w pełni utwierdzony. Creo GD&T Advisor zwiększa też Twoją produktywność podczas opisywania modelu wymiarami i tolerancjami geometrycznymi, zmniejszając liczbę kliknięć myszą i skracając czas konieczny do zastosowania i zweryfikowania GD&T. Upraszcza też zrozumienie skomplikowanych norm GD&T poprzez podpowiedzi i porady na każdym kroku całego procesu. Dołączone zestawy reguł obejmują ASME Y14.5-2009, ISO 1101-2012 i powiązane z nimi normy.

Grafika przedstawiająca komunikaty i podpowiedzi generowane przez rozszerzenie Creo GD&T Advisor.
Komunikaty i podpowiedzi pozwalają na szybkie przyswojenie informacji z zakresu tolerancji i wymiarowania.

W świecie skoncentrowanym na rysunkach wymagane do wyprodukowania produktów atrybuty niegeometryczne (GD&T), takie jak wymiary, tolerancje, bazy itd. umieszczane są na dokumentacji płaskiej. W świecie MBD natomiast te same informacje niegeometryczne, kluczowe dla procesów produkcyjnych i inspekcyjnych, muszą zostać umieszczone w modelu w czytelny i jednoznaczny sposób.

Creo GD&T Advisor zmniejsza liczbę błędów powstających pomiędzy zaprojektowanymi zespołami i wytworzonymi produktami dzięki intuicyjnym technikom modelowania i zaawansowanym technikom wizualizacji.

Możliwości Creo GD&T Advisor

  • Wydajne i inteligentne stosowanie funkcjonalnie i składniowo poprawnych wymiarów i tolerancji geometrycznych w środowisku modelu 3D.
  • Wizualne wskazówki na temat błędów składniowych i niedostatecznie opisanej geometrii.
  • Rozbudowane treści pomocy, podpowiedzi zawierające przydatne informacje oraz komunikaty ułatwiające opanowanie koncepcji GD&T.
  • Inteligentne, natywne dla Creo adnotacje, które można wykorzystywać na późniejszych etapach procesu, takich jak przygotowywanie dokumentacji, analiza tolerancji, weryfikacja wspomagana komputerowo itd.
Narzędzia Creo GD&T Advisor do opisywania i weryfikowania GD&T naniesionych na model 3D.

Creo Design Advanced Professional – pakiet dla zaawansowanego projektanta 3d CAD

Rozszerzenie Creo GD&T Advisor wchodzi również w skład zaawansowanego pakietu do projektowania 3D – Creo Design Advanced Professional. Jest to bardzo bogato wyposażony pakiet do projektowania 3D. Zobacz co jeszcze się w nim znajduje.

Poznaj pakiet Creo Design Advanced Professional

Dowiedz się więcej:

Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cyfrowej definicji produktu (MBD) lub rozszerzenia Creo GD&T Advisor? Chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji – zapraszamy do kontaktu.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO