ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo View ECAD

Wizualna współpraca nad informacjami elektrycznymi
Grafika pzedstawiająca wereyfikację projektów elektronicznych w nawiązaniu do projektu mechanicznego w Creo View ECAD.
Creo View ECAD daje możliwość weryfikowania projektów elektronicznych w nawiązaniu do projektu mechanicznego.

Rosnąca obecność elektroniki wewnątrz produktów codziennego użytku stanowi duże wyzwanie dla wielu firm: jak umożliwić pracownikom i ludziom z zewnątrz przeglądanie i sprawdzanie informacji pochodzących z projektu elektronicznego.

Grafika przedstawiająca identyfikowanie w Creo View ECAD danych ze schematu elektrycznego i odpowiadających im modeli mechanicznych.
W Creo View ECAD można identyfikować dane ze schematu elektrycznego i odpowiadające im modele mechaniczne.

Szybkie jak błyskawica i niezwykle skalowalne Creo View ECAD, wyposażone w intuicyjny, zorientowany zadaniowo interfejs, umożliwia Ci szybkie i proste wizualizowanie zarówno samodzielnych projektów dotyczących PCB, jak i równolegle z całym projektem produktu. Creo View ECAD obsługuje dane 3D większości liczących się narzędzi EDA oraz pochodzące z wielu źródeł rysunki, obrazy i dokumenty. Co więcej: bez konieczności posiadania natywnej aplikacji, w której zostały one stworzone. Ponieważ Creo View ECAD i Creo View MCAD wykorzystują ten sam fundament, użytkownicy obu aplikacji mogą używać unikatowych funkcji, takich jak weryfikacja krzyżowa pomiędzy obiektami ECAD/MCAD. Dzięki kompaktowemu, a jednocześnie dokładnemu formatowi wizualizacji 3D, można szybko uzyskać dostęp do skomplikowanych informacji, ograniczając liczbę przeróbek i usprawniając proces decyzyjny. Teraz wszyscy mogą ze sobą współpracować – zarówno w czasie rzeczywistym, jak i korzystając ze znaczników.

Możliwości Creo View ECAD

  • Przeglądanie schematycznych CAE lub fizycznych baz danych CAD PCB bez używania narzędzi ECAD do otwierania danych z bibliotek, schematów, PCB i BOM-ów.
  • Wizualizacja pełnego produktu elektronicznego łącznie z jego modelem 3D.
  • Sprawdzanie inteligentnych danych projektowych obejmujących atrybuty komponentu, styku i sieci.
  • Obserwowanie łączności sieciowej całego schematu płytki drukowanej za pomocą funkcji styku umożliwia zidentyfikowanie złych źródeł sygnału.
  • Komunikowanie użytkownikom EDA zmian, komentarzy i danych analitycznych.
  • Skrócenie cyklu projektowania nawet o 35%; znaczne podniesienie produktywności testowania płytek.
Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Creo View ECAD? Chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji – zapraszamy do kontaktu.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO