ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo View Lite

Efektywne rozpowszechnianie cyfrowych danych produktu

Za pomocą Creo View możesz od razu wprowadzić w życie przodującą w branży i sprawdzoną w działaniu technologię wizualizacji opracowaną przez PTC, jednocześnie wstępując na drogę wiodącą do przełomowego wzrostu produktywności, uzyskanego dzięki Creo.

Creo View Lite umożliwia przeglądanie i weryfikowanie danych 3D bez dostępu do natywnej aplikacji.
Creo View Lite umożliwia przeglądanie i weryfikowanie danych 3D bez dostępu do natywnej aplikacji.

Creo View Lite przełamuje bariery ograniczające efektywne rozpowszechnianie cyfrowych danych produktu dzięki umożliwieniu wszystkim użytkownikom prostego dostępu do modeli 3D, rysunków i obrazów.
Creo View Lite, dostępne jako samodzielna aplikacja lub zintegrowane z rozwiązaniami systemu Windchill, ułatwia współpracę między wszystkimi użytkownikami. Pracownicy z działów marketingu, zarządzania, sprzedaży i wszystkich pozostałych działów niezwiązanych z inżynierią mogą teraz jednym kliknięciem uzyskać dostęp do bogatych danych cyfrowych dotyczących produktu. Teraz wszyscy użytkownicy związani z rozwojem produktu mogą przekazywać swoje uwagi i opinie bez dostępu do aplikacji, w której dane zostały stworzone.
Dzięki kompaktowemu, a jednocześnie dokładnemu formatowi wizualizacji 3D, można szybko uzyskać dostęp do skomplikowanych informacji, ograniczając liczbę przeróbek i usprawniając proces decyzyjny.

Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO