ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo View Lite

Efektywne rozpowszechnianie cyfrowych danych produktu
Creo View Lite umożliwia przeglądanie i weryfikowanie danych 3D bez dostępu do natywnej aplikacji.
Creo View Lite umożliwia przeglądanie i weryfikowanie danych 3D bez dostępu do natywnej aplikacji.

Za pomocą Creo View możesz od razu wprowadzić w życie przodującą w branży i sprawdzoną w działaniu technologię wizualizacji opracowaną przez PTC, jednocześnie wstępując na drogę wiodącą do przełomowego wzrostu produktywności, uzyskanego dzięki Creo.

Creo View Lite przełamuje bariery ograniczające efektywne rozpowszechnianie cyfrowych danych produktu dzięki umożliwieniu wszystkim użytkownikom prostego dostępu do modeli 3D, rysunków i obrazów.

Creo View Lite, dostępne jako samodzielna aplikacja lub zintegrowane z rozwiązaniami systemu Windchill, ułatwia współpracę między wszystkimi użytkownikami. Pracownicy z działów marketingu, zarządzania, sprzedaży i wszystkich pozostałych działów niezwiązanych z inżynierią mogą teraz jednym kliknięciem uzyskać dostęp do bogatych danych cyfrowych dotyczących produktu. Teraz wszyscy użytkownicy związani z rozwojem produktu mogą przekazywać swoje uwagi i opinie bez dostępu do aplikacji, w której dane zostały stworzone.
Dzięki kompaktowemu, a jednocześnie dokładnemu formatowi wizualizacji 3D, można szybko uzyskać dostęp do skomplikowanych informacji, ograniczając liczbę przeróbek i usprawniając proces decyzyjny.

Możliwości Creo View Lite

Lepsza produktywność i komunikacja

  • Łatwy i intuicyjny interfejs użytkownika do przeglądania różnorodnych modeli MCAD, rysunków, dokumentów i obrazów w jednym spójnym środowisku pracy dla całego przedsiębiorstwa.
  • Eliminacja problemów z wymianą danych dzięki pracy w jednym narzędzi do wizualizacji.

 

Lepsza jakość i niższe koszty rozwoju

  • Ograniczenie potencjalnych przeróbek dzięki efektywnemu nanoszeniu uwag na modele i dokumenty w jednym środowisku.
  • Zastąpienie nieefektywnych i podatnych na błędy procesów opartych na informacji papierowej działającymi w sieci narzędziami do opisywania i dystrybucji.

Niższe koszty całkowite

  • Zapewnienie wszystkim interesariuszom możliwości oceny i przekazania uwag na temat produktu bez konieczności dostępu do natywnej aplikacji, w której zostały stworzone dane.
  • Zmniejszenie nakładów na IT i serwis dzięki jednemu rozszerzeniu do przeglądarki internetowej obsługującemu wiele typów szczegółowych danych na temat produktu.
Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Creo View Lite? Chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji – zapraszamy do kontaktu.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO