ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo View MCAD

Wizualna współpraca nad informacjami mechanicznymi
Grafika przedstawiająca wykrywanie kolizji za pomocą dodatkowego modułu Interference Analysis do Creo View MCAD.
Wykrywanie i analizowanie problemów z kolizjami za pomocą dodatkowego modułu Interference Analysis.

Większość firm używa różnych narzędzi do tworzenia cyfrowych treści związanych z produktem. Wielu ludzi, zarówno pracujących w firmie, jak i z zewnątrz, musi natomiast mieć możliwość zobaczenia i zbadania tych informacji. Oznacza to, że nieodzowne stają się wydajne i proste w użyciu narzędzia do wizualizacji.

Szybkie jak błyskawica i niezwykle skalowalne Creo View MCAD, wyposażone w intuicyjny, zorientowany zadaniowo interfejs, umożliwia Ci szybkie i proste przeglądanie produktów i uzyskiwanie cennych informacji projektowych. Creo View MCAD obsługuje dane 3D większości liczących się narzędzi MCAD, jak również pochodzące z wielu źródeł rysunki, obrazy i dokumenty, a wszystko to bez konieczności posiadania natywnej aplikacji, w której zostały one stworzone. Dzięki kompaktowemu, a jednocześnie dokładnemu formatowi wizualizacji 3D, można szybko uzyskać dostęp do skomplikowanych informacji, ograniczając liczbę przeróbek i usprawniając proces decyzyjny. Ponieważ Creo View ECAD i Creo View MCAD wykorzystują ten sam fundament, użytkownicy obu aplikacji mogą używać unikatowych funkcji, takich jak weryfikacja krzyżowa pomiędzy obiektami ECAD/MCAD. Teraz wszyscy mogą ze sobą współpracować – zarówno w czasie rzeczywistym, jak i korzystając z notatek.

Dodatkowe rozszerzenia związane z MCAD umożliwiają także:

Grafika przedstawiająca wyszukiwanie elementów w Creo View MCAD z oznaczaniem wyników różnymi kolorami.
Wyszukiwanie elementów z oznaczaniem wyników różnymi kolorami.
  • Elektroniczne opisywanie informacji dotyczących wytworzenia produktu (Product Manufacturing Information – PMI), takich jak możliwość zatwierdzania, odrzucenia lub kwestionowania określonych rozwiązań projektowych.
  • Automatyczne generowanie plików PDF na potrzeby bezpiecznej weryfikacji dokumentacji oraz dodawanie adnotacji i znaków wodnych bez zmiany rzeczywistego dokumentu.
  • Analizowanie projektów pod kątem kolizji między komponentami, kontaktów i luzów.
  • Tworzenie interaktywnych animacji swoich projektów na potrzeby badania ich z perspektywy funkcjonalnej.

Możliwości Creo View MCAD

  • Poprawienie produktywności poprzez umożliwienie użytkownikom łatwego i szybkiego udostępniania informacji wizualnej w całej firmie.
  • Wizualizacja heterogenicznych danych MCAD, obrazów, projektów PCB i dokumentów i jednym środowisku i bez posiadania natywnych aplikacji.
  • Udostępnienie inżynierom produkcji, jakości i inspekcji rozbudowanych, cyfrowych definicji produktów, obejmujących adnotacje.
  • Dokładne pomiary, tworzenie przekrojów i porównywanie modeli 3D, części zespołów i złożonych struktur produktów.
  • Współpraca nad centralnie zorganizowanymi, cyfrowymi informacjami o produkcie za pomocą znaczników i współpracy w czasie rzeczywistym.
Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Creo View MCAD? Chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji – zapraszamy do kontaktu.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO