ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Windchill – nowości

Usprawnienia w systemie Windchill 12

Podnieś jakość produktu dzięki nowym narzędziom do współpracy oraz funkcjom i rozbudowanym opcjom wdrożenia niezbędnym, by zaadaptować się do dzisiejszego zmiennego środowiska pracy.

Prosty i bezpieczny dostęp do danych o produkcie

Wykorzystując oparty na sieci interfejs użytkownika i mocno konfigurowalne aplikacje, Windchill 12 usprawnia współpracę w całym przedsiębiorstwie poprzez jeszcze szerszy dostęp do danych o produkcie. Nowe funkcje w systemach Windchill 12 i ThingWorx Navigate 9.0 umożliwiają klientom budowanie własnych aplikacji z wykorzystaniem środowiska do szybkiego opracowywania aplikacji zawierającego komponenty wielokrotnego użytku i możliwość zestawiania danych pochodzących z różnych systemów.

PTC Windchill to kompleksowy system zarządzania cyklem życia produktu.

Jakość wbudowana w każdy projekt i proces

Zamykając pętlę w procesach w zróżnicowanych i rozproszonych obszarach przedsiębiorstwa, takich jak konstrukcja, produkcja, łańcuch dostaw czy serwis, Windchill 12 daje firmom większe możliwości wcześniejszego odkrycia problemów projektowych i szybszego reagowania na działania niepożądane. Możliwości te pomagają obniżyć koszty ponoszone ze względu na niską jakość produktu oraz pozwalają przyspieszyć wprowadzenie produktu na rynek i zwiększyć satysfakcję klientów.

Wykorzystanie Creo 7.0, Windchill 12 i Creo View 7.0 umożliwia użytkownikom zidentyfikowanie zmian w stanach widoków zapisanych w projekcie CAD w celu wizualnego zarządzania charakterystykami krytycznymi dla jakości (CTQ).

Współbieżne wytwarzanie

Sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na konfiguracje produktu przygotowywane wg wytycznych klienta stało się coraz trudniejsze ze względu na przerwy w łańcuchu dostaw, ewoluujące przepisy bezpieczeństwa i naciski na dotrzymanie terminów. Windchill 12 pomaga klientom przyjąć bardziej elastyczne sposoby produkowania produktów poprzez zapewnienie ciągłości cyfrowego pasma pomiędzy działem konstrukcyjnym a informacją dostępną w narzędziowni.

Windchill 12 wprowadza potężne narzędzia do transformacji BOM-ów, które umożliwiają technologom szybkie zobaczenie i wprowadzenie w procesach produkcyjnych i BOM-ach przygotowanych dla konkretnych fabryk zmian opracowanych na wcześniejszych etapach rozwoju produktu.

Cyfrowe wdrożenie

Windchill jest dostępny w postaci kilku różnych opcji wdrożenia, oferując zarówno czas bezawaryjnej pracy, jak zgodność z zasadami bezpieczeństwa, zapewniając użytkownikom systemu PLM niezawodną i bezpieczną pracę. PTC również dotrzymuje swoich zobowiązań odnośnie otwartości i API/integracji opartych na standardowych rozwiązaniach poprzez nowe usprawnienia wykorzystujące standard ODATA, umożliwiające aranżację wielu systemów i zapewnienie kompatybilności między aplikacjami PTC i aplikacjami firm trzecich. W celu uproszczenia uaktualnień i szybkiego przejścia na najnowszą platformę Windchill, Windchill 12 oferuje administratorom dodatkowe narzędzia do zaplanowania i przeprowadzenia uaktualnień z poprzednich wersji.

Masz pytania?
Chcesz wprowadzić w swojej firmie cyfrowe pasmo danych lub poszerzyć jego zasięg? Interesują Cię możliwości systemu lub jego prezentacja? Zapraszamy do kontaktu.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO