ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo Fatigue Advisor

Symuluj liczbę cykli do wystąpienia awarii
Grafika przedstawiająca wykorzystanie Creo Fatigue Advisor do oszacowania liczby cykli pracy do wystąpienia uszkodzenia.
Oszacowanie liczby cykli pracy do wystąpienia uszkodzenia

Dobrze wiesz, że nawet gdy naprężenia są mocno poniżej dopuszczalnych wartości, materiały poddane działaniom cyklicznych lub zmiennych naprężeń mogą pęknąć, przełamać się na dwie części albo po prostu złamać się bez ostrzeżenia. To nic innego jak zmęczenie materiału. Wpływ takiego zdarzenia na reputację Twojej marki i bezpieczeństwo użytkowników produktu mógłby być bardzo różny: od zwykłej niedogodności po katastrofę. Musisz wiedzieć, jaka będzie oczekiwana wytrzymałość produktu.

Grafika przedstawiająca funkcję Creo Fatigue Advisor umożliwiającą ocenę stosunku obliczonej do założonej trwałości materiału.
Ocena stosunku między obliczoną i założoną trwałością modelu

Creo Fatigue Advisor, rozszerzenie  do Creo Parametric i Creo Simulate, umożliwia Ci podniesienie niezawodności produktu dzięki symulowaniu i  poprawieniu wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji jeszcze przed zbudowaniem prototypu. Z jego pomocą możesz przewidzieć wytrzymałość konstrukcji metalowych poddawanych cyklicznym obciążeniom oraz zbadać wpływ zmian projektowych na ich trwałość. Oprogramowanie umożliwia także obliczenia z wykorzystaniem algorytmu Rainflow counting oraz ekstrapolację odkształcenia plastycznego. Jeżeli Twoja firma wytwarza duże partie produktów, rozszerzenie Creo Fatigue Advisor pomoże Ci podniesieniu ich niezawodności. Wykorzystaj je, by:

 • przeprowadzać analizę zmęczeniową, wyznaczając takie parametry eksploatacyjne, jak żywotność, uszkodzenia i współczynnik bezpieczeństwa,
 • wykorzystać w badaniach projektowych charakterystykę trwałości w celu zoptymalizowania żywotności produktu,
 • lepiej zrozumieć trwałość produktu w warunkach rzeczywistej pracy poprzez zdefiniowanie powtarzalnych standardowych obciążeń.

Używając Creo Fatigue Advisor, możesz podnieść jakość produktu, ograniczyć obsługę posprzedażną i wydatki gwarancyjne oraz uniknąć kosztownego wycofywania produktu i związanego z nim negatywnego wpływu na Twoją markę.

Możliwości Creo Fatigue Advisor

 • Analiza.
  Definicja obejmująca powstawanie, naprężenia i żywotność pęknięć.
 • Obszary zmęczenia.
  Działające dla obszarów zmęczenia o niskich i wysokich cyklach z wyświetlaniem wyników na modelu.
 • Biblioteka materiałów.
  Definiuj materiały z poziomu biblioteki materiałów.
 • Wyniki.
  Łatwa interpretacja wyników dzięki wyświetlaniu ich na modelu CAD.

Creo Design Premium – Wyjątkowy pakiet do zaawansowanego projektowania 3D

Rozszerzenie Creo Fatigue Advisor jest dostępne w zaawansowanym pakiecie do projektowania 3D – Creo Design Premium oraz jako samodzielne rozszerzenie do niższych pakietów. Creo Design Premium to bardzo bogato wyposażony pakiet do projektowania 3D, łączący w sobie zaawansowane narzędzia do projektowania i wytwarzania. Zobacz co jeszcze się w nim znajduje.

Poznaj pakiet Creo Design Premium

Dowiedz się więcej:

Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Creo Fatigue Advisor? Chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji – zapraszamy do kontaktu.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO