ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Najlepsze praktyki: lepsze projektowanie dzięki symulacji

Najlepsze praktyki od najlepiej działających firm

Chcesz dać swoim konstruktorom możliwości wykonywania symulacji. To oczywiste, że dzięki temu obniżysz koszty materiałów, szybciej wprowadzisz produkty na rynek i zrealizujesz cele biznesowe. Jednak sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy poświęcisz czas na zaplanowanie wdrożenia z każdego punktu widzenia. Możemy Ci to ułatwić.

Z tego eBooka dowiesz się:

  • jak symulacja umożliwia projektowanie lepszych produktów – i zwiększenie marż,
  • jak “sprzedać” kierownictwu korzyści wynikające z symulacji,
  • jak się przygotować na sukces wszystkich zainteresowanych,
  • jakie rzeczywiste wyniki osiągają firmy wykorzystujące symulację.

    Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO