ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo Simulate

Analizuj rzeczywiste naprężenia występujące w produkcie
Grafika przedstawiająca model 3D z przyłożonymi w Creo Simulate obciążeniami i utwierdzeniami.
Model 3D z przyłożonymi w Creo Simulate obciążeniami i utwierdzeniami.

Twoi klienci oczekują, że Twoje produkty będą działały odpowiednio długo. Biorąc to pod uwagę, nic tak nie psuje dnia i budżetu, jak spektakularne uszkodzenie prototypu. A zwłaszcza fizycznego prototypu, którego przygotowanie było czasochłonne i kosztowne.

Creo Simulate to rozwiązanie do przeprowadzania analiz wytrzymałościowych, termicznych i analiz drgań za pomocą wszechstronnego zestawu możliwości analizy metodą elementów skończonych (MES), które umożliwiają Ci analizowanie i weryfikowanie działania wirtualnych prototypów 3D zanim wykonasz pierwszą część.

Pamiętaj, że oprogramowanie sprawdza wytrzymałość cyfrowego prototypu – a nie Twoją. Creo Simulate daje konstruktorom narzędzia do pełnej analizy działania zaprojektowanego produktu i wprowadzenia wynikających z niej usprawnień. Co więcej, nie trzeba być specjalistą z zakresu analiz MES, żeby pomyślnie przeprowadzać analizy.

Grafika przedstawiająca rozkład naprężeń na modelu uzyskany w wyniku analizy statycznej przeprowadzonej w Creo Simulate..
Rozkład naprężeń na modelu uzyskany w wyniku analizy statycznej.

Zacznij od stworzenia projektu w Creo Parametric, kliknij jedną zakładkę w interfejsie, a następnie przyłóż do zaprojektowanej geometrii obciążenia, zdefiniuj materiały oraz warunki brzegowe, używając Creo Simulate. To proste. Co więcej, możesz szybko zobaczyć wyniki. W razie potrzeby dopracuj model, by szybciej wytwarzać wyższej jakości projekty.

Ten bogaty zestaw funkcji umożliwi Ci wysłanie do działu analiz bardziej dopracowanego produktu – i wyeliminowanie kosztownych zmian na etapie, na którym nadal będzie to opłacalne.

Możliwości Creo Simulate

 • Analiza wytrzymałościowa,
 • Liniowa analiza termiczna stanu ustalonego,
 • Biblioteka materiałów,
 • Generowanie siatki MES,
 • Optymalizacja,
 • Przetwarzanie wyników.

Creo Advanced Simulation – jeszcze więcej możliwości dzięki analizom nieliniowym

Grafika przedstawiająca symulację nieliniowych hiper-sprężystych z wykorzystaniem Creo Advanced Simulation.
Symulacja nieliniowych zachowań hiper-sprężystych materiału

Rozszerzenie Creo Advanced Simulation to kompletny zestaw zaawansowanych funkcji, które poprawią procesy weryfikacji i walidacji konstrukcji produktu w Twojej firmie. Oprogramowanie umożliwia Ci dogłębne zbadanie wpływu zaawansowanych zjawisk nieliniowych na działanie projektowanych produktów. Umożliwi to Twojemu zespołowi konstrukcyjnemu uzyskanie większego zrozumienia i pełnej oceny działania produktu na wczesnym etapie cyklu projektowego.

Możliwości Creo Advanced Simulation

Rozszerzenie Creo Advanced Simulation obejmuje wszystkie możliwości podstawowego rozszerzenia Creo Simulate oraz dodatkowo:

Możliwości analiz

 • Nieliniowa wytrzymałościowa analiza statyczna dużych przemieszczeń i odkształceń, kontakt ślizgowy, materiały hiper-elastyczne, materiały sprężysto-plastyczne, nieliniowe sprężyny, warunki brzegowe stosowane sekwencyjnie oraz przeskok.
 • Dynamiczna analiza wytrzymałościowa w dziedzinie czasu, częstotliwości, widma oraz analiza na obciążenie losowe.
 • Statyczna analiza wytrzymałościowa z naprężeniem wstępnym oraz analiza modalna z naprężeniem wstępnym.
 • Nieliniowa analiza termiczna stanu ustalonego konwekcji zależnej od temperatury, promieniowania ciała szarego, zależnych od temperatury własności materiałowych oraz warunków brzegowych stosowanych sekwencyjnie.
 • Analiza termiczna stanu nieustalonego.

Zbieżność

 • Adaptacyjne iteracje nieliniowe oraz adaptacyjne rozwiązanie stanu nieustalonego.

Wytrzymałościowe warunki brzegowe

 • Naprężenia wstępne w śrubach.
 • Wzbudzenie bazowe dla analiz dynamicznych dla stanu jednoosiowego, przemieszczeń i obrotów oraz przemieszczenia w 3 punktach.
 • Zależność częstotliwościowa zestawów obciążeń  w dziedzinie częstotliwościowej.
 • Zależność czasowa zestawów obciążeń  w dziedzinie czasu.
 • Gęstości rozkładu widma dla obciążenia losowego.

Termiczne warunki brzegowe

 • Obciążenia cieplne krokowe i w stanie nieustalonym.
 • Warunki konwekcji w stanie nieustalonym i warunki promieniowania.

Materiały

 • Nieizotropowe własności materiałowe, takie jak ortotropowość i izotropowość poprzeczna.
 • Granice zniszczenia materiału poprzecznie izotropowego dla następujących hipotez: Tsai-Wu, maksymalne naprężenie, maksymalne odkształcenie.
 • Orientacja materiału dla brył i powierzchni.
 • Hiper-sprężyste uplastycznienie z automatycznym dopasowaniem danych eksperymentalnych dla następujących modeli: Arruda-Boyce, Mooney-Rivlin, Neo-Hookean, wielomian rzędu 2, zredukowany wielomian rzędu 2, Yeoh.
 • Sprężysto-plastyczne uplastycznienie z automatycznym dopasowaniem danych eksperymentalnych i termicznym efektem uplastycznienia dla następujących modeli: utwardzenie liniowe, prawo potęgowe, prawo wykładnicze.
 • Przewodnictwo cieplne zależne od temperatury.

Rodzaje elementów i idealizacje

 • Powłoki laminatów: edytor ogólnego ułożenia warstw i bezpośredni import sztywności laminatu.
 • Zaawansowane sprężyny: ogólna (nieliniowa) krzywa siły ugięcia i ogólna macierz sztywności, uwzględniająca automatyczne obliczenia ukośnych warunków sprzężenia.
 • Zaawansowane masy skupione: główne momenty bezwładności i masa z komponentu.

Narzędzia do tworzenia siatki

 • Mapowane regiony siatki, regiony pryzmatyczne i bryłowe regiony cienkościenne.

Połączenia

 • Zaawansowane łącza sztywne i masowe.

Analiza stanu płaskiego

 • Płaski stan naprężenia, odkształcenia i płaski stan osiowo-symetryczny.

Wyniki

 • Wykresy pomiarów w dziedzinie czasu, częstotliwości albo skoku obciążenia.
 • Pomiary dla analiz dynamicznych lub termicznych stanu nieustalonego w każdym kroku, maksymalnej wartości dla przedziału albo czasu, w którym występuje maksymalna wartość.

Creo Design Premium – Wyjątkowy pakiet do zaawansowanego projektowania 3D

Rozszerzenie Creo Simulate jest dostępne w zaawansowanym pakiecie do projektowania 3D – Creo Design Premium oraz jako samodzielne rozszerzenie do niższych pakietów. Creo Design Premium to bardzo bogato wyposażony pakiet do projektowania 3D, łączący w sobie zaawansowane narzędzia do projektowania i wytwarzania. Zobacz co jeszcze się w nim znajduje.

Poznaj pakiet Creo Design Premium

Dowiedz się więcej:

Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Creo Simulate? Chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji – zapraszamy do kontaktu.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO