ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Branżowy standard wymiany danych

Praca z danymi CAD pochodzącymi z różnych źródeł jest niezbędna w wielu gałęziach przemysłu. Rozszerzenie Interfejs Creo dla JT został zaprojektowany do skonwertowania struktury, geometrii i informacji wizualnych znajdujących się w plikach JT. JT to format wizualizacji opracowany przez firmę Unigraphics (Siemens NX), który można wykorzystywać do wizualizowania i udostępniania danych 3D pomiędzy użytkownikami systemu Siemens NX oraz Creo. Rozszerzenie Interfejs Creo dla JT wczytuje dane modelowania z formatu JT do Creo i zapisuje je z Creo do formatu JT, zachowując jednocześnie asocjatywność.

Grafika przedstawiająca model fotela importowany z formatu JT.
Model fotela importowany z formatu JT.

Funkcje i korzyści

  • Umożliwia importowanie i eksportowanie części i zespołów w formacie JT.
  • Obsługuje strukturę produktu 3D, dokładne reprezentacje danych fasetkowych, kolory korpusów i dane niegeometryczne.
  • Dane JT można wykorzystywać w Creo na potrzeby wizualizacji, do wykonywania pomiarów i uwzględnienia zajmowanej przestrzeni.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO