ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

aktualności

16/03/2020
Licencje do użytku domowego

W okresie wzmożonej pracy zdalnej przypominamy i informujemy, że wszystkie licencje subskrypcyjne zawierają w pakiecie licencje do pracy zdalnej.

Ponieważ stan epidemiczny wprowadzony ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-COV2 spowodował, że wiele osób zdecydowało się na pracę zdalną, przypominamy i jednocześnie informujemy, że oprogramowanie PTC jest przygotowane na taką ewentualność.

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa pracownicy  nie mogą łączyć się z zewnątrz z siecią firmową i uzyskać dostępu do serwera licencji Creo Parametric, mogą skorzystać z możliwości pracy na licencji do użytku domowego.

Każda licencja subskrypcyjna Creo w dodatku do bazowej licencji Creo zawiera też licencję umożliwiającą pracę poza siedzibą firmy, tzw. licencję do użytku domowego (ang. home-use). Jest to licencja przeznaczona dla pracowników korzystających z firmowych licencji Creo Parametric, którzy z różnych względów potrzebują skorzystać z Creo Parametric na domowym stanowisku komputerowym w celu kontynuacji zadań firmowych.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami na temat uzyskania licencji do użytku domowego oraz chętnych na wygenerowanie takiej licencji zapraszamy do kontaktu.

Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO