ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Artykuł

28/04/2021: Co nowego w Creo 8.0

Dowiedz się, jakie nowości i zmiany wprowadza Creo 8.0.


Grafika przedstawiająca graniczne położenia amortyzatora i odpowiednio dopasowany model spręzżyny Creo Parametric.
17/03/2021: Dynamiczne komponenty elastyczne w zespole Creo Parametric

Tworzenie dynamicznych komponentów elastycznych w Creo Parametric, których geometria jest dopasowywana do poruszających się komponentów zespołu.


Informacje w interfejsie Creo Parametric wskazujące na brak modelu komponentu zespołu.
19/01/2021: Zarządzanie przechowywaniem plików w Creo Parametric

Poradnik omawiający metody usystematyzowania lokalizacji plików Creo Parametric współdzielonych między różnymi projektami.


03/11/2020: Projektowanie w Creo Parametric z wykorzystaniem równań matematycznych

Wykorzystywanie w Creo Parametric równań matematycznych i dodatkowych funkcji do sterowania geometrią.


Rysunek Creo Parametric zawierający podstawowe widoki stworzony automatycznie po ustawieniu opcji rename_drawings_with_object.
14/10/2020: Automatyczne stworzenie rysunku dla modelu Creo Parametric

Poradnik przedstawiający, jak wykorzystać konfigurację Creo Parametric do automatycznego tworzenia rysunku modelu 3D.


Wyszukiwanie modeli Creo Parametric w systemie Windchill PDMLink.
08/09/2020: Windchill PDMLink – szybsze wyszukiwanie modeli CAD

Artykuł opisujący różne możliwości wyszukiwania modeli CAD w systemie Windchill PDMLink znacznie usprawniające pracę konstruktora.


Rozkrój modelu blaszanego Creo Parametric na dokumentacji płaskiej
18/08/2020: Creo Parametric – rozkrój blachy na dokumentacji płaskiej

Przygotowanie rozkroju modelu blaszanego Creo Parametric i umieszczenie go na dokumentacji płaskiej obok widoków modelu zagiętego.


Odszukiwanie poleceń systemu SolidWorks w intrefejsie Creo Parametric.
28/07/2020: Operacje SolidWorks w Creo Parametric

Poradnik opisujący, jak użytkownicy systemu SolidWorks przesiadający się na Creo Parametric mogą odnaleźć odpowiedniki znanych funkcji w interfejsie Creo.


Wydzielanie komponentów z modelu wieloobiektowego w Creo Parametric 7.0
24/07/2020: Creo 7.0: Nowości w projektowaniu wieloobiektowym

Nowe rozwiązania w zakresie projektowania wieloobiektowego (multibody) wprowadzone w Creo 7.0.


08/07/2020: Windchill PDMLink: aktualizowanie modeli Creo w trakcie pracy

Artykuł opisujący, jak system Windchill PDMLink usprawnia aktualizowanie modeli Creo Parametric podczas równoległej pracy kilku konstruktorów.


26/06/2020: Łatwa wymiana komponentów w Creo z użyciem grup zamienników

Artykuł opisujący możliwości szybkiego zastępowania komponentów w zespole Creo Parametric w obrębie zdefiniowanej grupy zamienników z wykorzystaniem tzw. zespołów wymiany.


Geometria konstrukcyjna w środku ciężkości modelu Creo Parametric
26/05/2020: Geometria konstrukcyjna w środku ciężkości modelu Creo Parametric

Krótki poradnik dotyczący umieszczania geometrii konstrukcyjnej w postaci punktów lub układów współrzędnych w środku ciężkości modelu Creo Parametric.


29/04/2020: Vuforia Chalk – wideokomunikator z rozszerzoną rzeczywistością

Vuforia Chalk to narzędzie do prowadzenia wideokonferencji z dodatkiem rzeczywistości rozszerzonej. Rozwiązanie PTC dla wsparcia technicznego.


06/04/2020: Zaawansowane sortowanie tabeli wykazu części w Creo Parametric

W tym artykule pokazujemy Wam, jak zastosować zaawansowane sortowanie wykazu części w tabeli rysunkowej.


20/03/2020: Wypożyczanie licencji Creo Parametric

Poradnik wyjaśniający, jak przygotować się do pracy z Creo Parametric poza siecią firmową poprzez wypożyczenie licencji.


05/03/2020: Szybkie dopasowanie sąsiednich ścian blaszanych w Creo Parametric

Artykuł opisujący wykorzystanie opcji definiowania ścian blaszanych w Creo Parametric do uzyskania poprawnego kształtu ścian stykających się pod kątem innym niż 90°.


21/02/2020: Konfiguracje startowe licencji Creo Parametric

Jak przygotować różne konfiguracje startowe Creo Parametric, żeby zoptymalizować wykorzystanie licencji?


10/02/2020: Szybkie usuwanie zbędnych plików Creo Parametric

W tym artykule opisujemy, jak szybko można usunąć z katalogu projektu niepotrzebne już starsze wersje plików Creo Parametric.


Grafika przedstawiająca model wyświetlony w rzeczywistości rozszerzonej na znaczniku ThingMark.
16/01/2020: Rzeczywistość rozszerzona w Creo Parametric

Wyświetlanie modeli Creo w rzeczywistości rozszerzonej.


Grafika przedstawiająca geometrię modelu zastąpioną siatką stochastyczną.
10/12/2019: Nowe opcje projektowania pod kątem druku 3D w Creo Parametric

Artykuł przedstawiający nowe opcje tworzenia siatek przestrzennych na potrzeby drukowania 3D.


Grafika przedstawiająca wyniki analizy ruchu otrzymane na podstawie rzeczywistych danych.
20/11/2019: Projektowanie w Creo Parametric wspomagane Internetem Rzeczy

Projektowanie w Creo Parametric z wykorzystaniem rzeczywistych danych pochodzących z pracującego produktu.


13/11/2019: Praca z dużymi zespołami w Creo Parametric

Artykuł opisujący możliwości usprawnienia pracy z dużymi zespołami z wykorzystaniem podstawowych narzędzi dostępnych w Creo Parametric.


Renderowanie w Creo Parametric
30/09/2019: Realistyczne wizualizacje w Creo Parametric

Dzisiejszy rynek konsumencki stawia producentom duże wymagania odnośnie estetyki i stylu ich produktów. Nie od dziś wiadomo, że klienci często „kupują oczami” i lepiej sprzedają się produkty, które ładniej wyglądają….


16/09/2019: Gięcie w wielu kierunkach w Creo Parametric

Prosta i szybka metoda zagięcia modelu blaszanego w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach.


27/08/2019: Wizualizacja zakresu ruchu zespołu w Creo Parametric

Wykorzystanie koperty ruchu do wizualizacji zakresu ruchu zespołu i wykrycia kolizji z innymi komponentami w tym zakresie.


18/07/2019: Referencje intencyjne w Creo Parametric, czyli budowanie stabilnych modeli CAD

Jak zapisywać w modelu zamiary konstrukcyjne, by regeneracja modelu przebiegała z mniejszą liczbą błędów.


Komponenty elastyczne w Creo Parametric
04/07/2019: Komponenty elastyczne w Creo Parametric

Artykuł opisujący, jak za pomocą komponentów elastycznych rozwiązać w Creo Parametric problem wstawienia tego samego komponentu z dopasowaniem do istniejącej geometrii.


26/06/2019: Eksploracja wariantów projektowych w Creo Parametric

Artykuł przybliżający rozszerzenie Creo Design Exploration, służące do łatwego badania różnych ścieżek rozwoju produktu.


11/04/2019: Optymalizacja topologii w Creo Parametric 5.0

Artykuł przybliżający działanie optymalizacji topologii w Creo, jednej z nowości wprowadzonych w Creo 5.0.


Grafika przedstawiająca wiele modeli przygotowanych do wydruku.
14/03/2019: Przygotowanie modelu do wydruku w Creo Parametric

Poradnik przedstawiający, jak z poziomu Creo Parametric można przygotować model do wydruku 3D i uzyskać gotowy plik STL dla drukarki 3D.


Grafika przedstawiająca geometria wycięć zaktualizowana zgodnie z przesunięciem styków silnika.
13/03/2019: Creo Unite – współpraca z innymi systemami CAD

Artykuł opisujący, w jaki sposób Technologia Unite rozwiązuje problemy z wymianą danych między systemami CAD.


Grafika przedstawiająca model z siatką i zdefiniowanymi warunkami brzegowymi MES.
07/02/2019: Projektowanie pod kątem druku 3D

Artykuł opisujący wykorzystanie dostępnych w Creo Parametric narzędzi do projektowania pod kątem wydruku 3D.


07/11/2018: Przenoszenie obciążeń z mechanizmu Creo Parametric do Creo Simulate

Prosty sposób na przeniesienie obciążeń mechanizmu do analizy wytrzymałościowej.


Wykonywanie odbicia lustrzanego zespołu w Creo Parametric 5.0
09/10/2018: Odbicie lustrzane podzespołu w Creo Parametric 5.0

Artykuł omawiający tworzenie odbić lustrzanych komponentów w Creo Parametric 5.0.


Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO