ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

artykuły

15/11/2022
Konfiguracja grubości linii w Creo Parametric na dokumentacji rysunkowej

1. Przypisanie grubości linii.
2. Plik tabeli piór.
3. Konfiguracja grubości linii w Creo Parametric.
4. Konfiguracja dodatkowych atrybutów linii.
5. Wykorzystanie pliku tabeli piór podczas drukowania dokumentacji Creo Parametric.
6. Wykorzystanie pliku tabeli piór podczas tworzenia plików PDF w Creo Parametric.

Jedną z często poruszanych kwestii podczas tworzenia w Creo Parametric dokumentacji płaskiej jest zdefiniowanie grubości linii widocznych na rysunku. Odpowiednie grubości linii, jak wiadomo, poprawiają czytelność całej dokumentacji i umożliwiają szybkie zrozumienie charakteru przedstawianej geometrii. Dlatego też w Creo Parametric można skonfigurować odpowiednie grubości linii, które zostaną zastosowane podczas wydruku dokumentacji płaskiej lub w trakcie zapisu rysunku do formatu PDF.

Wdok rysunkowy w pliku rysunku Creo Parametric i wyegenerowany na jego pdostawie rysunek z nadanymi odpowiednimi grubościami linii.
Widok rysunkowy Creo Parametric i wynikowy arkusz z pogrubionymi liniami.

Przypisanie grubości linii

Przypisanie grubości linii w Creo Parametric bazuje na historycznym podejściu do wydruku za pomocą plotera. Z tego faktu wynika przypisanie grubości i koloru drukowanej (plotowanej) linii do wybranego pióra plotera. Geometria Creo z kolei jest powiązana z piórem plotera poprzez przypisanie jej odpowiedniego koloru systemowego. Na przykład: wszystkie krawędzie wyświetlone na dokumentacji płaskiej kolorem geometrii (domyślnie ciemnoniebieski) są przypisane do pióra nr 1 i będą miały tę samą grubość i kolor.

Domyślne przypisanie kolorów systemowych do wybranych piór w Creo Parametric jest następujące:

Nr pióra Kolor systemowy Przypisanie
1 Geometria (ciemnoniebieski)
Krzywa (niebieski)
Objętość wytwarzania (fioletowy)
Płat (magenta)
Baza konstrukcyjna (brązowy)
Podświetlenie przed zaznaczeniem (ciemnopomarańczowy)
Podgląd geometrii (pomarańczowy)
Drugorzędny podgląd geometrii (ciemnoróżowy)

Wszystkie elementy są drukowane jako linie ciągłe (oprócz podanych wyjątków):

 •  Widoczna geometria
 • Linie płaszczyzny tnącej przekroju poprzecznego (drukowane jako linia dwupunktowa)
 • Strzałki i tekst płaszczyzny tnącej przekroju poprzecznego
 • Formatka rysunkowa i obramowanie
 • Tekst etykiet
 • Linia osiowa w kolorze ciemnoniebieskim
 • Brązowa strona płaszczyzn konstrukcyjnych
2 Litera (ciemnofioletowy)

Wszystkie elementy są drukowane jako linie ciągłe (oprócz podanych wyjątków):

 • Linie wymiarowe
 • Odnośniki
 • Osie i linie osiowe (drukowane jako linie osiowe/punktowe)
 • Linie tolerancji geometrycznych
 • Każdy tekst (z wyjątkiem tekstu przekroju poprzecznego)
 • Notatki odnośników wykazu części
 • Kreskowanie przekroju
 • Linia osiowa w kolorze żółtym
3 Krawędź niewidoczna (szary) Krawędzie niewidoczne (drukowane jako linia kreskowa lub dwupunktowa)
4 Podstawowe podświetlenie (ciemnoczerwony)
Zaznaczenie (jasnozielony)
Drugorzędne zaznaczenie (zielony)

Wszystkie elementy są drukowane jako linie ciągłe:

 • Siatka linii powierzchni (nie jest drukowana na rysunkach)
5 Blacha (ciemnozielony) Elementy w kolorze blachy
6 Krzywa szkicowana (jasnoniebieski) Elementy przekroju Szkicownika
7 Drugorzędne podświetlenie (ciemnoszary)
 • Przełączone przekroje
 • Wyszarzone wymiary i tekst
 • Wyszarzone krawędzie styczne
 • Ciemnoszara strona płaszczyzn konstrukcyjnych
8 Podświetlenie krawędzi (niebieski) Siatka linii powierzchni

Aby możliwe było zdefiniowanie atrybutów dla wszystkich ośmiu piór, należy w pliku konfiguracyjnym config.pro dodać opcję use_8_plotter_pens z wartością yes. W przeciwnym wypadku geometria piór od nr 5 do 8 zostanie przypisana odpowiednio do piór od nr 1 do 4.

Plik tabeli piór

Wiedząc już, jak wygląda przypisanie geometrii do kolorów systemowych, można przejść do przełożenia tej informacji na grubości linii. Dane o atrybutach linii dla poszczególnych piór umieszczone są w tzw. pliku tabeli piór (ang. pen table). Plik tabeli piór to zwykły plik tekstowy, w którym zapisano atrybuty formatowania linii dla wybranych piór plotera.

Zawartość pliku tabeli piór jest następująca:

pen [nr] [atrybut]; [atrybut];

gdzie:

pen [nr] – nr konfigurowanego pióra.

[atrybut] – odpowiedni atrybut formatowania linii.

Konfiguracja grubości linii w Creo Parametric

Pierwszym podstawowym parametrem, który można zmodyfikować za pomocą pliku tabeli piór, jest grubość linii przypisanych do poszczególnych piór. Grubość linii można zdefiniować, używając następującego zapisu:

thickness [wartość] [jednostki]

Na przykład: aby zdefiniować grubość linii krawędzi modelu na rysunku jako 5 mm, w pliku tabeli piór należy zastosować zapis:

pen 1 thickness 0.05 cm

Akceptowalne jednostki do określenia grubości linii to cale (inch) albo centymetry (cm). Zastosowanie innych jednostek, jak np. milimetrów, będzie potraktowane jako błąd, a w rezultacie spowoduje pominięcie zapisanej definicji grubości linii.

Grubości linii krawędzi geometrii skonfigurowane w Creo Parametric z grubością 0.5 mm.
Krawędzie geometrii rysowane piórem o grubości 0.5 mm.

Konfiguracja dodatkowych atrybutów linii

Oprócz grubości linii, w pliku tabeli piór można zdefiniować też dodatkowe atrybuty drukowanej linii, takie jak desenie i kolory.

Deseń umożliwia skonfigurowanie linii składającej się z kilku powtarzalnych segmentów, np. w stylu linii przerywanej lub punktowej. Aby określić schemat budowy deseniu, należy w pliku tabeli piór zastosować następujący zapis:

pattern [długość pierwszego segmentu linii] [długość pierwszego odstępu] [długość drugiego segmentu linii] [długość drugiego odstępu] [jednostki]

Na przykład: aby zdefiniować styl linii kreskowej dla krawędzi niewidocznej, w pliku tabeli piór można zastosować następujący zapis:

pen 3 pattern 0.6 0.2 cm

Uzyskamy w ten sposób linię zbudowaną z segmentu o długości 6 mm i 2 mm odstępów między segmentami.

Linie krawędzi niewidocznych Creo Parametric skonfigurowane na wydruku jako linie przerywane,
Krawędzie niewidoczne zdefiniowane jako pattern 0.6 0.2 cm.

Z kolei linię punktową dla linii osiowych można zdefiniować następująco:

pen 2 pattern 0.6 0.2 0.2 0.2 cm

W ten sposób zdefiniowana linia będzie zbudowana z dwóch segmentów: o długości 6 mm i 2 mm, oddzielonych odstępami o długości 2 mm.

Linia osiowa w rysunku Creo Parametric skonfigurowana na wydruku jako linia punktowa.
Linia osiowa zdefiniowana jako pattern 0.6 0.2 0.2 0.2 cm.

Przypisanie koloru z kolei odbywa się przez zdefiniowanie proporcji składowych kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego z użyciem skali od 0 do 1. Prawidłowa składnia definicji koloru w tabeli piór jest następująca:

pen 2 color 0.7 0.2 0.5
Kolorystyka linii kreskowania i linii wymiarowych Creo Parametric skonfigurowana w niestandardowym kolorze.
. Kolor linii wymiarowych i kreskowania zdefiniowany jako color 0.7 0.2 0.5.

Definicje poszczególnych atrybutów można ze sobą łączyć dla danego pióra, oddzielając je średnikiem w pliku tabeli piór, np.:

pen 3 thickness 0.013 cm; pattern 0.6 0.2 cm; color 0.0 0.0 0.7
Krawędzie niewidoczne w Creo Parametric skonfigurowane na wydruku ze zmienionym kolorem i stylem wyświetlania.
Krawędzie niewidoczne z ustawionym deseniem i kolorem.

Wykorzystanie pliku tabeli piór podczas drukowania dokumentacji Creo Parametric

Mając już przygotowany zgodnie z własnymi potrzebami plik tabeli piór, należy go wskazać w ustawieniach Creo Parametric, by został zastosowany podczas drukowania dokumentacji rysunkowej. W tym celu należy zapisać w wybranej lokalizacji plik tekstowy z rozszerzeniem .pnt (pamiętając, że nazwa pliku powinna się składać z samych małych liter, np. pentable.pnt). Ponieważ są to ustawienia konfiguracyjne, dobrą praktyką jest zapisanie pliku tabeli piór w głównym katalogu konfiguracyjnym Creo (względnie w katalogu zawierającym konfigurację dla danego projektu).

Następnie w konfiguracji Creo należy dodać opcję pen_table_file ze ścieżką do przygotowanego pliku tabeli piór, np.:

pen_table_file C:\Creo\Config\pentable.pnt

Po zdefiniowaniu pliku tabeli piór za pomocą ww. opcji, Creo automatycznie zastosuje go podczas drukowania rysunku.

Okno dialogowe Creo Parametric służące do skonfigurowania opcji pen_table_file w pliku config.pro.
Konfigurowanie ścieżki do pliku tabeli piór.

Uwaga: jeżeli w ustawionym katalogu roboczym znajdzie się plik tabeli piór o nazwie table.pnt, Creo automatycznie użyje ustawień zapisanych w tym pliku, nawet jeżeli nie został on zdefiniowany przez użytkownika w konfiguracji Creo.

Wykorzystanie pliku tabeli piór podczas tworzenia plików PDF w Creo Parametric

Plik tabeli piór można też wykorzystać podczas eksportowania rysunku do formatu PDF. W tym celu w oknie ustawień eksportu do PDF należy włączyć opcję Użyj tabeli piór (Use pentable). Creo Parametric zastosuje wtedy grubości zdefiniowane w ustawionej (za pomocą opcji konfiguracyjnej pen_table_file) domyślnej tabeli piór.

Okno dialogowe ustawień eksportu do PDF w Creo Parametric z włączoną opcją użycia tabeli piór do kreślenia grubości linii.
Opcja włączenia stosowania tabeli piór podczas eksportu do formatu PDF.

Dodatkowo, jeżeli tabela piór ma być stosowana zawsze podczas tworzenia plików PDF, do pliku ustawień konfiguracyjnych config.pro można dodać opcję pdf_use_pentable z ustawioną wartością yes. Spowoduje to domyślne włączenie opcji Użyj tabeli piór (Use pentable) w oknie dialogowym eksportowania rysunku do formatu PDF.

Okno dialogowe Creo Parametric służące do skonfigurowania opcji pdf_use_pentable w pliku config.pro.
Konfigurowanie użycia tabeli piór podczas eksportu do PDF.

Creo Parametric – tak powinno się projektować!

Zapisz się na newsletter

Zapraszamy do kontaktu
Każdy staje przed innymi wyzwaniami projektowymi – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO