ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo Complete Machining

Wszechstronna obróbka ubytkowa

Rozszerzenie Creo Complete Machining oferuje kompletne rozwiązania do tworzenia wszelkiego rodzaju programów na obrabiarki CNC wykorzystywane w środowiskach produkcyjnych. Rozwiązanie to umożliwia Ci bezpośrednią obróbkę produktów o prostej i skomplikowanej geometrii ścieżkami narzędzi zoptymalizowanymi pod kątem linii produkcyjnych.

Rozszerzenie Creo Complete Machining obejmuje wszystkie możliwości Creo Production Machining, rozbudowane o obróbkę wieloosiową, pełne możliwości programowania NC i biblioteki narzędzi. Z pomocą Creo Complete Machining usprawnisz procesy projektowania oprzyrządowania produkcyjnego i wyposażenia fabrycznego.

Grafika przedstawiająca wykorzystanie sondy do kontroli jakości za pomocą Creo Complete Machining.
Creo CMX to także wspomożenie procesów kontroli jakości poprzez wykorzystanie sond.

Funkcje i korzyści

  • Frezowanie w 2.5 do 5 osiach, wieloosiowe toczenie, frezowanie/toczenie (z wymianą narzędzi w trakcie obróbki) oraz 4-osiowe elektrodrążenie.
  • Upraszcza przechowywanie i ponowne wykorzystywanie najlepszych rozwiązań poprzez stosowanie sprawdzonych szablonów produkcyjnych.
  • Podnosi jakość produktu i spójność obróbki poprzez generowanie ścieżek narzędzi NC bezpośrednio na modelach 3D.
  • Nie wymaga używania formatów pośrednich do przenoszenia danych, ponieważ jest częścią zintegrowanego rozwiązania CAD/CAM.
  • Skraca czas wprowadzenia produktu na rynek dzięki asocjatywnym aktualizacjom ścieżek narzędzi po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO