ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo Design Premium Professional

Najbogatszy pakiet 3D CAD do najbardziej zaawansowanych wyzwań konstrukcyjnych

Pakiet Creo Design Premium Professional to najbardziej rozbudowany pakiet, który obejmuje wszystkie możliwości pakietu Creo Design Premium i zawiera dodatkowo bardziej zaawansowane symulacje i analizę przepływów (CFD), narzędzie Options Modeler do definiowania produktów modułowych, narzędzia do drukowania 3D metalu, pełne możliwości obróbki ubytkowej (frezowanie w 5 osiach, toczenie i elektrodrążenie) oraz nowe narzędzie do optymalizacji topologii.

Co zawiera Creo Design Premium Professional?

Zaawansowana symulacja

 • Nieliniowość materiałów (hipersprężystość i plastyczność)
 • Materiały izotopowe i kompozytowe
 • Analiza dynamiczna i z naprężeniem wstępnym
  Więcej informacji

Complete Machining

 • Obejmuje możliwości obróbkowe z poprzednich pakietów
 • Frezowanie 2.5 do 5 osi (zaawansowane strategie obróbkowe)
 • Obsługa frezarko-tokarek, wymiany narzędzi w czasie pracy i synchronizacji maszyn wielozadaniowych
  Więcej informacji

Flow Analysis Plus

 • Obejmuje możliwości analizy przepływu z poprzednich pakietów
 • Użyj Analizy wielofazowej do jednoczesnego symulowania gazu i cieczy
 • Użyj Analizy dynamicznej do symulowania oddziaływania między cieczami i ciałami stałymi
  Więcej informacji

Options Modeler

 • Wirtualne projektowanie konfigurowalnych produktów
 • Zunifikuj za pomocą modelowania wirtualnego reguły opcji platformy
 • Twórz natychmiastowo konfiguracje wirtualnych produktów, wybierając odpowiednie opcje
  Więcej informacji

Optymalizacja topologii

 • Definicja utwierdzeń i obciążeń
 • Zintegrowane projektowanie oparte na symulacji i analizie
 • Szybka optymalizacja topologii wykorzystująca sprawdzoną technologię opracowaną przez VR&D
  Więcej informacji

Additive Manufacturing Plus

 • Obejmuje tworzenie struktury siatki i możliwości optymalizacyjne z poprzednich pakietów
 • Łączność z drukarkami 3D metali
 • Generuj i konfiguruj metalowe struktury pomocnicze
  Więcej informacji

…i całą zawartość pakietu Creo Design Premium:

Modelowanie w 3D części i zespołów

 • Twórz dokładną geometrię bez względu na skomplikowanie modelu
 • Twórz szybko rozbudowane cechy inżynierskie: zaokrąglenia, fazowania, otwory itd.
 • Twórz warianty projektu, stosując rodziny części
 • Wykrywaj statyczne i dynamiczne kolizje między komponentami

Automatyczne tworzenie dokumentacji płaskiej

 • Twórz rysunki 2D i 3D zgodnie z międzynarodowymi normami, takimi jak ASME, ISO i JIS
 • Zautomatyzuj tworzenie rysunków, stosując szablony
 • Twórz automatycznie asocjatywne wykazy części (BOM-y) z odnośnikami

Parametryczne i swobodne modelowanie powierzchni

 • Twórz złożoną geometrię powierzchniową, używając przeciągnięć, przejść, wydłużeń, odsunięć i wielu innych, specjalistycznych cech
 • Twórz szybko swobodne kształty i powierzchnie, wykorzystując możliwości modelowania podziałowego (sub-divisional modeling)
 • Kontroluj parametrycznie geometrię Freestyle, wyrównując ją do istniejących krzywych lub krawędzi z nadaniem warunków styczności
 • Przycinaj/wydłużaj powierzchnie, używając takich narzędzi, jak wyciągnięcia, obroty, łączenia przekrojów i przeciągnięcia po trajektorii
 • Wykonuj operacje na powierzchniach, takie jak kopiowanie, scalanie, wydłużanie i przenoszenie

Narzędzia do zarządzania zespołami i ich wydajnością

 • Wczytuj szybko duże zespoły, stosując lekkie reprezentacje graficzne
 • Twórz “w locie” reprezentacje uproszczone
 • Udostępniaj lekkie, ale wciąż w pełni dokładne reprezentacje modelu, używając unikatowego narzędzia Shrinkwrap™

Projektowanie części blaszanych

 • Twórz z łatwością ściany, gięcia, przetłoczenia, kołnierze i podcięcia za pomocą prostego interfejsu
 • Automatycznie generuj rozkroje na podstawie geometrii 3D
 • Wyświetlaj jednocześnie dynamiczny podgląd rozwiniętych i uformowanych modeli
 • Łatwo konwertuj części bryłowe na blaszane
 • Prosto definiuj parametry projektowe blach, np. naddatki na gięcia

Projektowanie mechanizmów

 • Twórz połączenia mechaniczne i symuluj oraz zapisuj realistyczny ruch zespołów
 • Weryfikuj kinematykę projektu
 • Twórz dokładne koperty ruchu i używaj ich do wykrywania i unikania dynamicznych kolizji

Projektowanie części plastikowych

 • Wszechstronne narzędzia do analiz dla projektantów części plastikowych, obejmujące ocenę pochyleń i grubości ścian w 3D
 • Możliwości symulacji wypełnienia formy
 • Zintegrowane narzędzia pomiarowe

Modelowanie bezpośrednie

 • Połącz możliwości i kontrolę modelowania parametrycznego z szybkością i elastycznością rozbudowanych możliwości modelowania bezpośredniego
 • Wprowadzaj zmiany w danych Creo niezależnie od założeń projektowych – również w częściach blaszanych
 • Modyfikuj dane spoza Creo niezależnie od ich pochodzenia (SolidWorks, STEP itp.)
 • Rozpoznawaj w geometrii importowanej zaokrąglenia, fazowania, szyki i symetrię
 • Twórz i odtwarzaj założenia projektowe i zapisuj zmiany w postaci cech
  Więcej informacji

Drukowanie 3D

 • Przejdź od koncepcji do testowego wydruku pozostając w jednym środowisku projektowym, redukując całkowity czas procesu, monotonię i błędy
 • Wsparcie dla podłączonych drukarek (drukarki Stratasys i 3D systems)
 • Sprawdzenie wydruku, wykorzystanie materiału i czas wydruku
 • Bezpośrednie połączenie z biurami usługowymi
  Więcej informacji

Rzeczywistość rozszerzona

 • Udostępniaj wszystkim swoje projekty
 • Prostsze przeglądy projektów
 • Twórz i publikuj doświadczenia AR bezpośrednio z Creo – a następnie pobierz darmową aplikację ThingWorx View, żeby je zobaczyć
 • Przywołaj kilkoma kliknięciami wersję 3D swojego produktu
  Więcej informacji

Współpraca z wieloma systemami CAD

 • Z łatwością wykorzystuj dane z innych systemów CAD, takich jak CATIA®, Siemens NX™, SolidWorks®, Autodesk Inventor® czy Solid Edge®, używając technologii Unite
 • Pracuj z wieloma standardowymi formatami plików, takimi jak STEP, IGES, DXF, STL, VRML, AutoCAD DWG, DXF (import 3D z powiązanymi danymi 2D), import/eksport formatu ACIS, import/eksport formatu Parasolid
 • Wprowadzaj do swoich projektów dane spoza Creo bez tworzenia dodatkowych obiektów biznesowych lub plików, którymi trzeba zarządzać
  Więcej informacji

Projektowanie okablowania i rurociągów

 • Zautomatyzowane układanie tras odwołujące się do logiki schematu 2D
 • Łatwa wizualizacja i edycja za pomocą przesuwania uchwytów i edytowania w locie
 • Możliwość porównania/weryfikowania danych 3D z logiką schematu 2D
  Więcej informacji

Renderowanie

 • Raytracing w czasie rzeczywistym wspomagany przez Keyshot firmy Luxion
 • Rozszerzone oświetlenie z obsługą obrazów HDRI
 • Standardowa biblioteka ponad 200 zdefiniowanych typów materiałów
  Więcej informacji

Eksploracja projektu

 • Bezpiecznie badaj zmiany projektowe bez ryzyka utraty oryginalnych projektów albo wprowadzenia niezatwierdzonej zmiany
 • Opracowuj jednocześnie różne pomysły i przeanalizuj wszystkie opcje przed podjęciem decyzji
 • Wyeliminuj ręczne duplikowanie danych i czyszczenie sesji przed wczytywaniem różnych wersji projektu
  Więcej informacji

Biblioteki części znormalizowanych

 • Kompletna biblioteka części, cech, narzędzi i wielu innych
 • W pełni zintegrowana biblioteka elementów złącznych
 • Zintegrowany, internetowy katalog komponentów
 • Możliwe do pobrania za pomocą interfejsu programistycznego J-Link zdefiniowane części i symbole
 • Szybkie do umieszczenia i wstawienia elementy złączne i związane z nimi nakrętki, podkładki itp. dzięki inteligentnym elementom złącznych
  Więcej informacji

Projektowanie kratownic i spoin

 • W pełni zintegrowane modelowanie, projektowanie kratownic i analiza
 • Rozbudowane i konfigurowalne biblioteki profili, złączy, połączeń i wyposażenia
 • Zautomatyzowane umieszczanie belek i tworzenie geometrii kratownicy (np. złączy, połączeń)
  Więcej informacji

Migracja danych historycznych (Legacy Data Migration)

 • Legacy Drawing Associator (LDA) – automatycznie łączy modele parametryczne z importowanymi danymi historycznymi
 • Połącz na nowo model i rysunek, żeby zapewnić asocjatywność (aktualizację) i powiązanie po zarejestrowaniu w systemie Windchill PDMLink
 • Annotation Convertor (AC) – automatycznie konwertuje wymiary i notatki z rysunku na adnotacje 3D
  Więcej informacji

Projektowanie z uwzględnieniem czynnika ludzkiego

 • Szybko wstawiaj i konfiguruj cyfrowe modele postaci ludzkich, żeby zapobiec błędom ergonomicznym i obniżyć koszty prototypu
 • Manipuluj z łatwością manekinami
 • Wizualizuj zasięg i pole widzenia człowieka
  Więcej informacji

Podstawowe możliwości symulacji

 • Statyczna analiza wytrzymałościowa
 • Symulacja części i zespołów
 • Symulacja brył, belek, powłok, mas i sprężyn

Zaawansowane zespoły

Moduł zaawansowanych zespołów umożliwia też dokumentowanie etapów montażu
 • Udostępnianie i dystrybucja danych
 • Kontrola referencji
 • Propagowanie zmian
  Więcej informacji

Prismatic and Multi-Surface Milling

 • 3-osiowe frezowanie wielu powierzchni z indeksowaniem 4 i 5 osi
 • Obróbka szybkościowa (do celów szybkiego prototypowania i wytwarzania)
 • Automatyczna propagacja zmian i asocjatywna aktualizacja ścieżek narzędzi
  Więcej informacji

Zaawansowane drukowanie 3D

 • Zautomatyzowane tworzenie struktur siatek 2.5D i 3D
 • Bezproblemowa analiza i optymalizacja siatki
 • Ustawienia tacy drukarki i optymalizacja rozmieszczenia
  Więcej informacji

Interaktywne projektowanie powierzchni

 • Połączone w jednym środowisku powierzchni techniczne i swobodne
 • Skup się na estetyce i kształcie projektu zamiast na ograniczeniach i parametrach
 • Projektuj precyzyjne krzywe i powierzchnie, żeby uzyskać zaawansowane technicznie powierzchnie technologiczne
  Więcej informacji

Modelowanie w oparciu o cele

Poszukiwanie żądanego pola przekroju wzdłuż krzywej z pomocą Creo BMX
 • Automatycznie rozwiązuj cele projektowe
 • Twórz inteligentne modele, które adaptują się do zmian
 • Definiuj i monitoruj niestandardowe pomiary
  Więcej informacji

Dynamika mechanizmu

 • Modeluj rzeczywiste siły, obciążenia i kontakty
 • Analizuj zachowanie mechanizmu i siły reakcji
 • Bezproblemowo przenieś do Creo Simulate (analiza wytrzymałościowa) obciążenia w postaci sił reakcji, grawitacji i sił odśrodkowych
  Więcej informacji

Analiza tolerancji

Analiza tolerancji przeprowadzana bezpośrednio w środowisku Creo.
 • Oceń wpływ tolerancji na możliwości wytwarzania projektu
 • Zidentyfikuj kluczowe wymiary przyczyniające się do zmienności pomiarowych
 • Generuj automatycznie raporty w formacie HTML
  Więcej informacji

GD&T Advisor

Komunikaty i podpowiedzi pozwalają na szybkie przyswojenie informacji z zakresu tolerancji i wymiarowania.
 • Panel cechy w stylu kreatora, prowadzący użytkownika przez prawidłowe zastosowanie wymiarowania i tolerancji wymiarowych (GD&T)
 • Spojrzenie na GD&T skoncentrowane na cechach
 • Drzewo Advisor – wyświetla komunikaty informujące i wspomagające użytkownika
  Więcej informacji

Projektowanie oprzyrządowania

 • Łatwy w użyciu interfejs projektowania form wtryskowych i odlewniczych ukierunkowany na proces
 • Zautomatyzowane tworzenie linii podziałowej i geometrii powierzchni podziałowej
 • Asocjatywne aktualizowanie projektu i oprzyrządowania
  Więcej informacji

Expert Moldbase

 • Płaski obieg pracy projektowania skrzynek i detalowania sterowany procesem
 • Konfigurowalna „inteligentna” biblioteka komponentów skrzynek
 • Automatyczne funkcje wypychaczy, kanałów chłodzących i złączek, automatyczne sprawdzanie kanałów wlewowych i chłodzących
  Więcej informacji

Obróbka form

 • 3-osiowe frezowanie po trajektorii
 • Wszechstronne wykonywanie otworów
 • Szybkościowa obróbka 3-osiowa wspomagana przez ModuleWorks
  Więcej informacji

Creo Layout

 • Z łatwością twórz od podstaw lub edytuj istniejące informacje
 • Wykorzystaj bezpośrednio dane 2D, żeby przyspieszyć tworzenie projektu 3D
 • Implementuj zmiany sterowane informacjami z układu 2D
  Więcej informacji

Fatigue Advisor

Oszacowanie liczby cykli pracy do wystąpienia uszkodzenia
 • Sformułowanie problemu
 • Biblioteka materiałów
 • Historia obciążeń
 • Wyniki
 • Badania projektowe
  Więcej informacji

Analiza przepływu

 • Obliczaj wewnętrzne i zewnętrzne przepływy
 • Animuj w czasie rzeczywistym wyniki przepływu
 • Symulacja przetwarzana równolegle
 • Symulacja przepływu
 • Transfer ciepła
 • Burzliwość
  Więcej informacji

Rozszerzenia do współpracy z CATIA V4, CATIA V5 i NX

 • Importuj dane z innych systemów CAD do pełnych danych Creo
 • Otwórz nienatywne dane i pracuj z nimi bez żadnej konwersji
 • Zapewnij bezproblemową obsługę zmian w importowanych lub otwartych danych
 • Wymieniaj modele Creo w typowych formatach CAD bez obecności licencji z innego oprogramowania
  Więcej informacji

NC Sheetmetal

 • Automatycznie twórz i optymalizuj ścieżki narzędzi, używając narzędzi standardowych i formujących
 • Inteligentne automatyczne zagnieżdżanie w celu maksymalnego wykorzystania arkusza blachy, zredukowania odpadów i kosztów materiału i skrócenia czasu realizacji
  Więcej informacji

Production Machining

Toczenie w Creo Production Machining.

PTC Mathcad

 • Wykonuj skomplikowane obliczenia inżynierskie, żeby weryfikować swoje projekty
 • Wszechstronna obsługa jednostek w obliczeniach liczbowych i symbolicznych, funkcjach, układach równań, tabelach, wektorach/macierzach i na wykresach
 • Zablokuj treść, żeby uniemożliwić jej zobaczenie i ukryj zastrzeżone informacje

Bogate, wbudowane narzędzia dydaktyczne

 • Samouczki i tematy pomocy, pomagające użytkownikom w szybkim wdrożeniu się do pracy
 • Samouczki zintegrowane z narzędziem PTC Learning Connector™, dostępne kontekstowo, gdy są potrzebne
 • 200+ darmowych poradników, dostępnych online w portalu PTC Learning Exchange
 • Wbudowana wyszukiwarka poleceń, umożliwiająca szybkie odszukanie narzędzi znanych z systemów Pro/ENGINEER i SolidWorks®
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO